🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00678057 22.7%
0,00000013 BTC 26.8%
671 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1,99
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00395418 / $0,00681813
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin NZD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-22 0,00000000 NZ$ 0,053265 NZ$ 0,01300901 NZ$ N/A
2021-04-21 0,00000000 NZ$ 0,359534 NZ$ 0,00752560 NZ$ 0,01300901 NZ$
2021-04-20 0,00000000 NZ$ 107,04 NZ$ 0,00657974 NZ$ 0,00752560 NZ$
2021-04-19 0,00000000 NZ$ 1,19 NZ$ 0,00642033 NZ$ 0,00657974 NZ$
2021-04-18 0,00000000 NZ$ 1,69 NZ$ 0,01474130 NZ$ 0,00642033 NZ$
2021-04-17 0,00000000 NZ$ 500,43 NZ$ 0,00780126 NZ$ 0,01474130 NZ$
2021-04-16 0,00000000 NZ$ 223,29 NZ$ 0,00503197 NZ$ 0,00780126 NZ$
2021-04-15 0,00000000 NZ$ 0,076195 NZ$ 0,00484835 NZ$ 0,00503197 NZ$
2021-04-14 0,00000000 NZ$ 0,076195 NZ$ 0,00484835 NZ$ 0,00484835 NZ$
2021-04-07 0,00000000 NZ$ 0,03412501 NZ$ 0,00487500 NZ$ 0,00484835 NZ$
2021-04-06 0,00000000 NZ$ 0,03412501 NZ$ 0,00487500 NZ$ 0,00487500 NZ$
2021-04-04 0,00000000 NZ$ 0,03745508 NZ$ 0,00492037 NZ$ 0,00487500 NZ$
2021-04-03 0,00000000 NZ$ 0,03721017 NZ$ 0,00488819 NZ$ 0,00492037 NZ$
2021-04-02 0,00000000 NZ$ 0,03721017 NZ$ 0,00488819 NZ$ 0,00488819 NZ$
2021-04-01 0,00000000 NZ$ 0,00377601 NZ$ 0,00496044 NZ$ 0,00488819 NZ$
2021-03-31 0,00000000 NZ$ 20,29 NZ$ 0,00252524 NZ$ 0,00496044 NZ$
2021-03-30 0,00000000 NZ$ 59,90 NZ$ 0,00248444 NZ$ 0,00252524 NZ$
2021-03-29 0,00000000 NZ$ 59,90 NZ$ 0,00248444 NZ$ 0,00248444 NZ$
2021-03-26 0,00000000 NZ$ 12,11 NZ$ 0,00408016 NZ$ 0,00248444 NZ$
2021-03-25 0,00000000 NZ$ 0,542283 NZ$ 0,00481490 NZ$ 0,00408016 NZ$
2021-03-24 0,00000000 NZ$ 0,076525 NZ$ 0,00299451 NZ$ 0,00481490 NZ$
2021-03-23 0,00000000 NZ$ 0,076525 NZ$ 0,00299451 NZ$ 0,00299451 NZ$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android