🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00342106 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-06 11:32:10 UTC (5 ngày trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin PHP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-07 0,00000000 ₱ 1,16 ₱ 0,166263 ₱ N/A
2021-04-06 0,00000000 ₱ 1,16 ₱ 0,166263 ₱ 0,166263 ₱
2021-04-04 0,00000000 ₱ 1,28 ₱ 0,168086 ₱ 0,166263 ₱
2021-04-03 0,00000000 ₱ 1,27 ₱ 0,166987 ₱ 0,168086 ₱
2021-04-02 0,00000000 ₱ 1,27 ₱ 0,166987 ₱ 0,166987 ₱
2021-04-01 0,00000000 ₱ 0,128064 ₱ 0,168234 ₱ 0,166987 ₱
2021-03-31 0,00000000 ₱ 687,79 ₱ 0,085588 ₱ 0,168234 ₱
2021-03-30 0,00000000 ₱ 2.034,39 ₱ 0,084386 ₱ 0,085588 ₱
2021-03-29 0,00000000 ₱ 2.034,39 ₱ 0,084386 ₱ 0,084386 ₱
2021-03-26 0,00000000 ₱ 408,93 ₱ 0,137822 ₱ 0,084386 ₱
2021-03-25 0,00000000 ₱ 18,40 ₱ 0,163345 ₱ 0,137822 ₱
2021-03-24 0,00000000 ₱ 2,62 ₱ 0,102380 ₱ 0,163345 ₱
2021-03-23 0,00000000 ₱ 2,62 ₱ 0,102380 ₱ 0,102380 ₱
2021-03-22 0,00000000 ₱ 0,071851 ₱ 0,104510 ₱ 0,102380 ₱
2021-03-21 0,00000000 ₱ 1,10 ₱ 0,110323 ₱ 0,104510 ₱
2021-03-20 0,00000000 ₱ 18,26 ₱ 0,111450 ₱ 0,110323 ₱
2021-03-19 0,00000000 ₱ 2.376,04 ₱ 0,169447 ₱ 0,111450 ₱
2021-03-18 0,00000000 ₱ 2.376,04 ₱ 0,169447 ₱ 0,169447 ₱
2021-03-12 0,00000000 ₱ 1.122,11 ₱ 0,139635 ₱ 0,169447 ₱
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android