🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,01053044 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-17 23:32:15 UTC (khoảng 3 giờ trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin PKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-18 0,00000000 ₨ 184,81 ₨ 1,61 ₨ N/A
2021-04-17 0,00000000 ₨ 54.623 ₨ 0,851529 ₨ 1,61 ₨
2021-04-16 0,00000000 ₨ 24.458 ₨ 0,551163 ₨ 0,851529 ₨
2021-04-15 0,00000000 ₨ 8,32 ₨ 0,529232 ₨ 0,551163 ₨
2021-04-14 0,00000000 ₨ 8,32 ₨ 0,529232 ₨ 0,529232 ₨
2021-04-07 0,00000000 ₨ 3,67 ₨ 0,524047 ₨ 0,529232 ₨
2021-04-06 0,00000000 ₨ 3,67 ₨ 0,524047 ₨ 0,524047 ₨
2021-04-04 0,00000000 ₨ 4,04 ₨ 0,531267 ₨ 0,524047 ₨
2021-04-03 0,00000000 ₨ 4,02 ₨ 0,527794 ₨ 0,531267 ₨
2021-04-02 0,00000000 ₨ 4,02 ₨ 0,527794 ₨ 0,527794 ₨
2021-04-01 0,00000000 ₨ 0,406606 ₨ 0,534146 ₨ 0,527794 ₨
2021-03-31 0,00000000 ₨ 2.183,84 ₨ 0,271756 ₨ 0,534146 ₨
2021-03-30 0,00000000 ₨ 6.491,86 ₨ 0,269282 ₨ 0,271756 ₨
2021-03-29 0,00000000 ₨ 6.491,86 ₨ 0,269282 ₨ 0,269282 ₨
2021-03-26 0,00000000 ₨ 1.310,33 ₨ 0,441622 ₨ 0,269282 ₨
2021-03-25 0,00000000 ₨ 58,72 ₨ 0,521330 ₨ 0,441622 ₨
2021-03-24 0,00000000 ₨ 8,40 ₨ 0,328728 ₨ 0,521330 ₨
2021-03-23 0,00000000 ₨ 8,40 ₨ 0,328728 ₨ 0,328728 ₨
2021-03-22 0,00000000 ₨ 0,231925 ₨ 0,337345 ₨ 0,328728 ₨
2021-03-21 0,00000000 ₨ 3,56 ₨ 0,355631 ₨ 0,337345 ₨
2021-03-20 0,00000000 ₨ 58,60 ₨ 0,357643 ₨ 0,355631 ₨
2021-03-19 0,00000000 ₨ 7.591,64 ₨ 0,541396 ₨ 0,357643 ₨
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android