🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00686370 47.6%
0,00000014 BTC 63.3%
671 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,623680
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00395418 / $0,00682975
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin PLN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-23 0,00000000 zł 7,55 zł 0,02576118 zł N/A
2021-04-22 0,00000000 zł 0,145284 zł 0,03548283 zł 0,02576118 zł
2021-04-21 0,00000000 zł 0,975823 zł 0,02042544 zł 0,03548283 zł
2021-04-20 0,00000000 zł 290,77 zł 0,01787375 zł 0,02042544 zł
2021-04-19 0,00000000 zł 3,23 zł 0,01738820 zł 0,01787375 zł
2021-04-18 0,00000000 zł 4,59 zł 0,03992393 zł 0,01738820 zł
2021-04-17 0,00000000 zł 1.355,39 zł 0,02112939 zł 0,03992393 zł
2021-04-16 0,00000000 zł 609,39 zł 0,01373283 zł 0,02112939 zł
2021-04-15 0,00000000 zł 0,206783 zł 0,01315784 zł 0,01373283 zł
2021-04-14 0,00000000 zł 0,206783 zł 0,01315784 zł 0,01315784 zł
2021-04-07 0,00000000 zł 0,093036 zł 0,01329080 zł 0,01315784 zł
2021-04-06 0,00000000 zł 0,093036 zł 0,01329080 zł 0,01329080 zł
2021-04-04 0,00000000 zł 0,102910 zł 0,01351904 zł 0,01329080 zł
2021-04-03 0,00000000 zł 0,102237 zł 0,01343064 zł 0,01351904 zł
2021-04-02 0,00000000 zł 0,102237 zł 0,01343064 zł 0,01343064 zł
2021-04-01 0,00000000 zł 0,01048954 zł 0,01377981 zł 0,01343064 zł
2021-03-31 0,00000000 zł 56,31 zł 0,00700761 zł 0,01377981 zł
2021-03-30 0,00000000 zł 166,40 zł 0,00690239 zł 0,00700761 zł
2021-03-29 0,00000000 zł 166,40 zł 0,00690239 zł 0,00690239 zł
2021-03-26 0,00000000 zł 33,16 zł 0,01117502 zł 0,00690239 zł
2021-03-25 0,00000000 zł 1,48 zł 0,01314228 zł 0,01117502 zł
2021-03-24 0,00000000 zł 0,209200 zł 0,00818624 zł 0,01314228 zł
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android