🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00190267 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-03-06 16:06:37 UTC (1 ngày trước)
666 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin RUB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-03-07 0,00000000 ₽ 432,19 ₽ 0,141454 ₽ N/A
2021-03-05 0,00000000 ₽ 8,09 ₽ 0,072164 ₽ 0,141454 ₽
2021-03-04 0,00000000 ₽ 8,15 ₽ 0,072623 ₽ 0,072164 ₽
2021-03-03 0,00000000 ₽ 28,24 ₽ 0,072720 ₽ 0,072623 ₽
2021-03-02 0,00000000 ₽ 267,08 ₽ 0,126556 ₽ 0,072720 ₽
2021-03-01 0,00000000 ₽ 267,08 ₽ 0,126556 ₽ 0,126556 ₽
2021-02-28 0,00000000 ₽ 12,04 ₽ 0,054974 ₽ 0,126556 ₽
2021-02-27 0,00000000 ₽ 536,57 ₽ 0,107313 ₽ 0,054974 ₽
2021-02-26 0,00000000 ₽ 536,57 ₽ 0,107313 ₽ 0,107313 ₽
2021-02-19 0,00000000 ₽ 1.439,39 ₽ 0,114522 ₽ 0,107313 ₽
2021-02-18 0,00000000 ₽ 1.439,39 ₽ 0,114522 ₽ 0,114522 ₽
2021-02-16 0,00000000 ₽ 0,453641 ₽ 0,054972 ₽ 0,114522 ₽
2021-02-15 0,00000000 ₽ 3,14 ₽ 0,061653 ₽ 0,054972 ₽
2021-02-14 0,00000000 ₽ 3,14 ₽ 0,061653 ₽ 0,061653 ₽
2021-02-12 0,00000000 ₽ 0,775978 ₽ 0,258659 ₽ 0,061653 ₽
2021-02-11 0,00000000 ₽ 0,789464 ₽ 0,263155 ₽ 0,258659 ₽
2021-02-10 0,00000000 ₽ 239,03 ₽ 0,226458 ₽ 0,263155 ₽
2021-02-09 0,00000000 ₽ 236,08 ₽ 0,223665 ₽ 0,226458 ₽
2021-02-08 0,00000000 ₽ 1.120,33 ₽ 0,205361 ₽ 0,223665 ₽
2021-02-07 0,00000000 ₽ 0,107173 ₽ 0,256240 ₽ 0,205361 ₽
2021-02-06 0,00000000 ₽ 55,13 ₽ 0,139492 ₽ 0,256240 ₽
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android