🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00846284 100.2%
0,00000015 BTC 95.5%
670 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,351754
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00422807 / $0,01005712
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin SAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-20 0,00000000 SR 288,11 SR 0,01771030 SR N/A
2021-04-19 0,00000000 SR 3,20 SR 0,01720381 SR 0,01771030 SR
2021-04-18 0,00000000 SR 4,54 SR 0,03950559 SR 0,01720381 SR
2021-04-17 0,00000000 SR 1.340,81 SR 0,02090213 SR 0,03950559 SR
2021-04-16 0,00000000 SR 600,80 SR 0,01353925 SR 0,02090213 SR
2021-04-15 0,00000000 SR 0,204058 SR 0,01298449 SR 0,01353925 SR
2021-04-14 0,00000000 SR 0,204058 SR 0,01298449 SR 0,01298449 SR
2021-04-07 0,00000000 SR 0,089817 SR 0,01283096 SR 0,01298449 SR
2021-04-06 0,00000000 SR 0,089817 SR 0,01283096 SR 0,01283096 SR
2021-04-04 0,00000000 SR 0,098774 SR 0,01297566 SR 0,01283096 SR
2021-04-03 0,00000000 SR 0,098128 SR 0,01289081 SR 0,01297566 SR
2021-04-02 0,00000000 SR 0,098128 SR 0,01289081 SR 0,01289081 SR
2021-04-01 0,00000000 SR 0,00989567 SR 0,01299967 SR 0,01289081 SR
2021-03-31 0,00000000 SR 53,13 SR 0,00661153 SR 0,01299967 SR
2021-03-30 0,00000000 SR 157,46 SR 0,00653147 SR 0,00661153 SR
2021-03-29 0,00000000 SR 157,46 SR 0,00653147 SR 0,00653147 SR
2021-03-26 0,00000000 SR 31,58 SR 0,01064344 SR 0,00653147 SR
2021-03-25 0,00000000 SR 1,42 SR 0,01258125 SR 0,01064344 SR
2021-03-24 0,00000000 SR 0,201823 SR 0,00789757 SR 0,01258125 SR
2021-03-23 0,00000000 SR 0,201823 SR 0,00789757 SR 0,00789757 SR
2021-03-22 0,00000000 SR 0,00557645 SR 0,00811121 SR 0,00789757 SR
2021-03-21 0,00000000 SR 0,085509 SR 0,00855088 SR 0,00811121 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android