🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00671988 33.7%
0,00000011 BTC 33.2%
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$13,15
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00437770 / $0,01058076
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin SATS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-17 0,00000000 sats 579.722 sats 9,04 sats N/A
2021-04-16 0,00000000 sats 252.313 sats 5,69 sats 9,04 sats
2021-04-15 0,00000000 sats 87,45 sats 5,56 sats 5,69 sats
2021-04-14 0,00000000 sats 87,45 sats 5,56 sats 5,56 sats
2021-04-07 0,00000000 sats 40,91 sats 5,84 sats 5,56 sats
2021-04-06 0,00000000 sats 40,91 sats 5,84 sats 5,84 sats
2021-04-04 0,00000000 sats 44,64 sats 5,86 sats 5,84 sats
2021-04-03 0,00000000 sats 44,64 sats 5,86 sats 5,86 sats
2021-04-02 0,00000000 sats 44,64 sats 5,86 sats 5,86 sats
2021-04-01 0,00000000 sats 4,50 sats 5,91 sats 5,86 sats
2021-03-31 0,00000000 sats 24.108 sats 3,00 sats 5,91 sats
2021-03-30 0,00000000 sats 72.324 sats 3,00 sats 3,00 sats
2021-03-29 0,00000000 sats 72.324 sats 3,00 sats 3,00 sats
2021-03-26 0,00000000 sats 16.170,91 sats 5,45 sats 3,00 sats
2021-03-25 0,00000000 sats 718,31 sats 6,38 sats 5,45 sats
2021-03-24 0,00000000 sats 97,44 sats 3,81 sats 6,38 sats
2021-03-23 0,00000000 sats 97,44 sats 3,81 sats 3,81 sats
2021-03-22 0,00000000 sats 2,59 sats 3,77 sats 3,81 sats
2021-03-21 0,00000000 sats 38,68 sats 3,87 sats 3,77 sats
2021-03-20 0,00000000 sats 637,17 sats 3,89 sats 3,87 sats
2021-03-19 0,00000000 sats 84.134 sats 6,00 sats 3,89 sats
2021-03-18 0,00000000 sats 84.134 sats 6,00 sats 6,00 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android