🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00342106 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-06 11:32:10 UTC (6 ngày trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin SEK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-07 0,00000000 kr 0,208297 kr 0,02975671 kr N/A
2021-04-06 0,00000000 kr 0,208297 kr 0,02975671 kr 0,02975671 kr
2021-04-04 0,00000000 kr 0,229751 kr 0,03018174 kr 0,02975671 kr
2021-04-03 0,00000000 kr 0,228249 kr 0,02998439 kr 0,03018174 kr
2021-04-02 0,00000000 kr 0,228249 kr 0,02998439 kr 0,02998439 kr
2021-04-01 0,00000000 kr 0,02300081 kr 0,03021551 kr 0,02998439 kr
2021-03-31 0,00000000 kr 123,64 kr 0,01538599 kr 0,03021551 kr
2021-03-30 0,00000000 kr 364,85 kr 0,01513403 kr 0,01538599 kr
2021-03-29 0,00000000 kr 364,85 kr 0,01513403 kr 0,01513403 kr
2021-03-26 0,00000000 kr 72,87 kr 0,02455899 kr 0,01513403 kr
2021-03-25 0,00000000 kr 3,26 kr 0,02890614 kr 0,02455899 kr
2021-03-24 0,00000000 kr 0,461078 kr 0,01804254 kr 0,02890614 kr
2021-03-23 0,00000000 kr 0,461078 kr 0,01804254 kr 0,01804254 kr
2021-03-22 0,00000000 kr 0,01261491 kr 0,01834896 kr 0,01804254 kr
2021-03-21 0,00000000 kr 0,193436 kr 0,01934358 kr 0,01834896 kr
2021-03-20 0,00000000 kr 3,22 kr 0,01963228 kr 0,01934358 kr
2021-03-19 0,00000000 kr 415,08 kr 0,02960104 kr 0,01963228 kr
2021-03-18 0,00000000 kr 415,08 kr 0,02960104 kr 0,02960104 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android