🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,01016311 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-21 13:37:55 UTC (khoảng 4 giờ trước)
671 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin THB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-21 0,00000000 ฿ 8,06 ฿ 0,168746 ฿ N/A
2021-04-20 0,00000000 ฿ 2.396,24 ฿ 0,147300 ฿ 0,168746 ฿
2021-04-19 0,00000000 ฿ 26,62 ฿ 0,143302 ฿ 0,147300 ฿
2021-04-18 0,00000000 ฿ 37,74 ฿ 0,328579 ฿ 0,143302 ฿
2021-04-17 0,00000000 ฿ 11.154,42 ฿ 0,173888 ฿ 0,328579 ฿
2021-04-16 0,00000000 ฿ 4.992,49 ฿ 0,112508 ฿ 0,173888 ฿
2021-04-15 0,00000000 ฿ 1,70 ฿ 0,108407 ฿ 0,112508 ฿
2021-04-14 0,00000000 ฿ 1,70 ฿ 0,108407 ฿ 0,108407 ฿
2021-04-07 0,00000000 ฿ 0,751529 ฿ 0,107361 ฿ 0,108407 ฿
2021-04-06 0,00000000 ฿ 0,751529 ฿ 0,107361 ฿ 0,107361 ฿
2021-04-04 0,00000000 ฿ 0,823189 ฿ 0,108140 ฿ 0,107361 ฿
2021-04-03 0,00000000 ฿ 0,817807 ฿ 0,107433 ฿ 0,108140 ฿
2021-04-02 0,00000000 ฿ 0,817807 ฿ 0,107433 ฿ 0,107433 ฿
2021-04-01 0,00000000 ฿ 0,082720 ฿ 0,108666 ฿ 0,107433 ฿
2021-03-31 0,00000000 ฿ 443,51 ฿ 0,055190 ฿ 0,108666 ฿
2021-03-30 0,00000000 ฿ 1.310,23 ฿ 0,054348 ฿ 0,055190 ฿
2021-03-29 0,00000000 ฿ 1.310,23 ฿ 0,054348 ฿ 0,054348 ฿
2021-03-26 0,00000000 ฿ 262,37 ฿ 0,088427 ฿ 0,054348 ฿
2021-03-25 0,00000000 ฿ 11,72 ฿ 0,104033 ฿ 0,088427 ฿
2021-03-24 0,00000000 ฿ 1,67 ฿ 0,065226 ฿ 0,104033 ฿
2021-03-23 0,00000000 ฿ 1,67 ฿ 0,065226 ฿ 0,065226 ฿
2021-03-22 0,00000000 ฿ 0,04562698 ฿ 0,066367 ฿ 0,065226 ฿
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android