🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00430005 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-05-09 05:16:03 UTC (khoảng 11 giờ trước)
674 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin TRY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-09 0,00000000 ₺ 182,31 ₺ 0,03521339 ₺ N/A
2021-05-08 0,00000000 ₺ 271,11 ₺ 0,03557592 ₺ 0,03521339 ₺
2021-05-07 0,00000000 ₺ 18,11 ₺ 0,01680440 ₺ 0,03557592 ₺
2021-05-06 0,00000000 ₺ 111,64 ₺ 0,050875 ₺ 0,01680440 ₺
2021-05-05 0,00000000 ₺ 1.908,94 ₺ 0,04504831 ₺ 0,050875 ₺
2021-05-04 0,00000000 ₺ 523,94 ₺ 0,04588677 ₺ 0,04504831 ₺
2021-05-03 0,00000000 ₺ 114,32 ₺ 0,053083 ₺ 0,04588677 ₺
2021-05-02 0,00000000 ₺ 263,99 ₺ 0,04009030 ₺ 0,053083 ₺
2021-05-01 0,00000000 ₺ 263,99 ₺ 0,04009030 ₺ 0,04009030 ₺
2021-04-29 0,00000000 ₺ 0,03919240 ₺ 0,03919240 ₺ 0,04009030 ₺
2021-04-28 0,00000000 ₺ 59,46 ₺ 0,03524406 ₺ 0,03919240 ₺
2021-04-27 0,00000000 ₺ 191,09 ₺ 0,02892586 ₺ 0,03524406 ₺
2021-04-26 0,00000000 ₺ 0,051960 ₺ 0,04289939 ₺ 0,02892586 ₺
2021-04-25 0,00000000 ₺ 0,147575 ₺ 0,04634519 ₺ 0,04289939 ₺
2021-04-24 0,00000000 ₺ 5,28 ₺ 0,058137 ₺ 0,04634519 ₺
2021-04-23 0,00000000 ₺ 16,54 ₺ 0,056436 ₺ 0,058137 ₺
2021-04-22 0,00000000 ₺ 0,314435 ₺ 0,076795 ₺ 0,056436 ₺
2021-04-21 0,00000000 ₺ 2,09 ₺ 0,04378022 ₺ 0,076795 ₺
2021-04-20 0,00000000 ₺ 621,47 ₺ 0,03820282 ₺ 0,04378022 ₺
2021-04-19 0,00000000 ₺ 6,88 ₺ 0,03702546 ₺ 0,03820282 ₺
2021-04-18 0,00000000 ₺ 9,76 ₺ 0,085012 ₺ 0,03702546 ₺
2021-04-17 0,00000000 ₺ 2.885,93 ₺ 0,04498920 ₺ 0,085012 ₺
2021-04-16 0,00000000 ₺ 1.285,40 ₺ 0,02896691 ₺ 0,04498920 ₺
2021-04-15 0,00000000 ₺ 0,439251 ₺ 0,02795010 ₺ 0,02896691 ₺
2021-04-14 0,00000000 ₺ 0,439251 ₺ 0,02795010 ₺ 0,02795010 ₺
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android