👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00049068 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-24 19:34:27 UTC (1 ngày trước)
661 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-25 0,00300389 ₺ N/A
2020-02-18 0,00375675 ₺ 0,00300389 ₺
2020-02-17 0,00341429 ₺ 0,00375675 ₺
2020-02-16 0,00342451 ₺ 0,00341429 ₺
2020-02-15 0,00442039 ₺ 0,00342451 ₺
2020-02-14 0,00586586 ₺ 0,00442039 ₺
2020-02-13 0,00402988 ₺ 0,00586586 ₺
2020-02-12 0,00371704 ₺ 0,00402988 ₺
2020-02-11 0,00419702 ₺ 0,00371704 ₺
2020-02-10 0,00361948 ₺ 0,00419702 ₺
2020-02-09 0,00354881 ₺ 0,00361948 ₺
2020-02-04 0,00336200 ₺ 0,00354881 ₺
2020-02-03 0,00427465 ₺ 0,00336200 ₺
2020-02-02 0,00430617 ₺ 0,00427465 ₺
2020-02-01 0,00410772 ₺ 0,00430617 ₺
2020-01-31 0,00493633 ₺ 0,00410772 ₺
2020-01-30 0,00486330 ₺ 0,00493633 ₺
2020-01-29 0,00493786 ₺ 0,00486330 ₺
2020-01-28 0,00490205 ₺ 0,00493786 ₺
2020-01-27 0,00463470 ₺ 0,00490205 ₺
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android