🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00846284 100.2%
0,00000015 BTC 95.5%
670 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,351754
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00422807 / $0,01005712
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin TWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-20 0,00000000 NT$ 2.161,66 NT$ 0,132880 NT$ N/A
2021-04-19 0,00000000 NT$ 24,15 NT$ 0,130014 NT$ 0,132880 NT$
2021-04-18 0,00000000 NT$ 34,19 NT$ 0,297659 NT$ 0,130014 NT$
2021-04-17 0,00000000 NT$ 10.104,76 NT$ 0,157524 NT$ 0,297659 NT$
2021-04-16 0,00000000 NT$ 4.534,79 NT$ 0,102193 NT$ 0,157524 NT$
2021-04-15 0,00000000 NT$ 1,55 NT$ 0,098473 NT$ 0,102193 NT$
2021-04-14 0,00000000 NT$ 1,55 NT$ 0,098473 NT$ 0,098473 NT$
2021-04-07 0,00000000 NT$ 0,682537 NT$ 0,097505 NT$ 0,098473 NT$
2021-04-06 0,00000000 NT$ 0,682537 NT$ 0,097505 NT$ 0,097505 NT$
2021-04-04 0,00000000 NT$ 0,751821 NT$ 0,098765 NT$ 0,097505 NT$
2021-04-03 0,00000000 NT$ 0,746905 NT$ 0,098119 NT$ 0,098765 NT$
2021-04-02 0,00000000 NT$ 0,746905 NT$ 0,098119 NT$ 0,098119 NT$
2021-04-01 0,00000000 NT$ 0,075205 NT$ 0,098795 NT$ 0,098119 NT$
2021-03-31 0,00000000 NT$ 404,14 NT$ 0,050291 NT$ 0,098795 NT$
2021-03-30 0,00000000 NT$ 1.197,68 NT$ 0,04967944 NT$ 0,050291 NT$
2021-03-29 0,00000000 NT$ 1.197,68 NT$ 0,04967944 NT$ 0,04967944 NT$
2021-03-26 0,00000000 NT$ 241,06 NT$ 0,081244 NT$ 0,04967944 NT$
2021-03-25 0,00000000 NT$ 10,74 NT$ 0,095316 NT$ 0,081244 NT$
2021-03-24 0,00000000 NT$ 1,53 NT$ 0,059916 NT$ 0,095316 NT$
2021-03-23 0,00000000 NT$ 1,53 NT$ 0,059916 NT$ 0,059916 NT$
2021-03-22 0,00000000 NT$ 0,04222384 NT$ 0,061416 NT$ 0,059916 NT$
2021-03-21 0,00000000 NT$ 0,647456 NT$ 0,064746 NT$ 0,061416 NT$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android