🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00458636 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-18 13:59:08 UTC (khoảng 12 giờ trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin UAH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-19 0,00000000 ₴ 23,86 ₴ 0,128443 ₴ N/A
2021-04-18 0,00000000 ₴ 33,87 ₴ 0,294909 ₴ 0,128443 ₴
2021-04-17 0,00000000 ₴ 10.005,69 ₴ 0,155980 ₴ 0,294909 ₴
2021-04-16 0,00000000 ₴ 4.477,21 ₴ 0,100896 ₴ 0,155980 ₴
2021-04-15 0,00000000 ₴ 1,52 ₴ 0,096791 ₴ 0,100896 ₴
2021-04-14 0,00000000 ₴ 1,52 ₴ 0,096791 ₴ 0,096791 ₴
2021-04-07 0,00000000 ₴ 0,665897 ₴ 0,095128 ₴ 0,096791 ₴
2021-04-06 0,00000000 ₴ 0,665897 ₴ 0,095128 ₴ 0,095128 ₴
2021-04-04 0,00000000 ₴ 0,733266 ₴ 0,096327 ₴ 0,095128 ₴
2021-04-03 0,00000000 ₴ 0,728471 ₴ 0,095697 ₴ 0,096327 ₴
2021-04-02 0,00000000 ₴ 0,728471 ₴ 0,095697 ₴ 0,095697 ₴
2021-04-01 0,00000000 ₴ 0,073646 ₴ 0,096747 ₴ 0,095697 ₴
2021-03-31 0,00000000 ₴ 396,58 ₴ 0,04935052 ₴ 0,096747 ₴
2021-03-30 0,00000000 ₴ 1.175,76 ₴ 0,04877047 ₴ 0,04935052 ₴
2021-03-29 0,00000000 ₴ 1.175,76 ₴ 0,04877047 ₴ 0,04877047 ₴
2021-03-26 0,00000000 ₴ 235,27 ₴ 0,079294 ₴ 0,04877047 ₴
2021-03-25 0,00000000 ₴ 10,54 ₴ 0,093547 ₴ 0,079294 ₴
2021-03-24 0,00000000 ₴ 1,50 ₴ 0,058516 ₴ 0,093547 ₴
2021-03-23 0,00000000 ₴ 1,50 ₴ 0,058516 ₴ 0,058516 ₴
2021-03-22 0,00000000 ₴ 0,04123618 ₴ 0,059980 ₴ 0,058516 ₴
2021-03-21 0,00000000 ₴ 0,632312 ₴ 0,063231 ₴ 0,059980 ₴
2021-03-20 0,00000000 ₴ 10,45 ₴ 0,063749 ₴ 0,063231 ₴
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android