🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00342106 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-06 11:32:10 UTC (5 ngày trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-07 0,00000000 Bs.F 0,00239785 Bs.F 0,00034255 Bs.F N/A
2021-04-06 0,00000000 Bs.F 0,00239785 Bs.F 0,00034255 Bs.F 0,00034255 Bs.F
2021-04-04 0,00000000 Bs.F 0,00263719 Bs.F 0,00034644 Bs.F 0,00034255 Bs.F
2021-04-03 0,00000000 Bs.F 0,00261994 Bs.F 0,00034417 Bs.F 0,00034644 Bs.F
2021-04-02 0,00000000 Bs.F 0,00261994 Bs.F 0,00034417 Bs.F 0,00034417 Bs.F
2021-04-01 0,00000000 Bs.F 0,00026420 Bs.F 0,00034707 Bs.F 0,00034417 Bs.F
2021-03-31 0,00000000 Bs.F 1,42 Bs.F 0,00017652 Bs.F 0,00034707 Bs.F
2021-03-30 0,00000000 Bs.F 4,20 Bs.F 0,00017437 Bs.F 0,00017652 Bs.F
2021-03-29 0,00000000 Bs.F 4,20 Bs.F 0,00017437 Bs.F 0,00017437 Bs.F
2021-03-26 0,00000000 Bs.F 0,843075 Bs.F 0,00028414 Bs.F 0,00017437 Bs.F
2021-03-25 0,00000000 Bs.F 0,03783293 Bs.F 0,00033592 Bs.F 0,00028414 Bs.F
2021-03-24 0,00000000 Bs.F 0,00538859 Bs.F 0,00021086 Bs.F 0,00033592 Bs.F
2021-03-23 0,00000000 Bs.F 0,00538859 Bs.F 0,00021086 Bs.F 0,00021086 Bs.F
2021-03-22 0,00000000 Bs.F 0,00014886 Bs.F 0,00021653 Bs.F 0,00021086 Bs.F
2021-03-21 0,00000000 Bs.F 0,00228265 Bs.F 0,00022827 Bs.F 0,00021653 Bs.F
2021-03-20 0,00000000 Bs.F 0,03770667 Bs.F 0,00023013 Bs.F 0,00022827 Bs.F
2021-03-19 0,00000000 Bs.F 4,89 Bs.F 0,00034840 Bs.F 0,00023013 Bs.F
2021-03-18 0,00000000 Bs.F 4,89 Bs.F 0,00034840 Bs.F 0,00034840 Bs.F
2021-03-12 0,00000000 Bs.F 2,32 Bs.F 0,00028859 Bs.F 0,00034840 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android