🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00458636 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-18 13:59:08 UTC (khoảng 4 giờ trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin XAG (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-18 0,00000000 XAG 0,04659034 XAG 0,00040564 XAG N/A
2021-04-17 0,00000000 XAG 13,77 XAG 0,00021467 XAG 0,00040564 XAG
2021-04-16 0,00000000 XAG 6,20 XAG 0,00013963 XAG 0,00021467 XAG
2021-04-15 0,00000000 XAG 0,00214013 XAG 0,00013618 XAG 0,00013963 XAG
2021-04-14 0,00000000 XAG 0,00214013 XAG 0,00013618 XAG 0,00013618 XAG
2021-04-07 0,00000000 XAG 0,00095845 XAG 0,00013692 XAG 0,00013618 XAG
2021-04-06 0,00000000 XAG 0,00095845 XAG 0,00013692 XAG 0,00013692 XAG
2021-04-04 0,00000000 XAG 0,00105498 XAG 0,00013859 XAG 0,00013692 XAG
2021-04-03 0,00000000 XAG 0,00104808 XAG 0,00013768 XAG 0,00013859 XAG
2021-04-02 0,00000000 XAG 0,00104808 XAG 0,00013768 XAG 0,00013768 XAG
2021-04-01 0,00000000 XAG 0,00010951 XAG 0,00014386 XAG 0,00013768 XAG
2021-03-31 0,00000000 XAG 0,587476 XAG 0,00007311 XAG 0,00014386 XAG
2021-03-30 0,00000000 XAG 1,70 XAG 0,00007041 XAG 0,00007311 XAG
2021-03-29 0,00000000 XAG 1,70 XAG 0,00007041 XAG 0,00007041 XAG
2021-03-26 0,00000000 XAG 0,335090 XAG 0,00011294 XAG 0,00007041 XAG
2021-03-25 0,00000000 XAG 0,01507043 XAG 0,00013381 XAG 0,00011294 XAG
2021-03-24 0,00000000 XAG 0,00213061 XAG 0,00008337 XAG 0,00013381 XAG
2021-03-23 0,00000000 XAG 0,00213061 XAG 0,00008337 XAG 0,00008337 XAG
2021-03-22 0,00000000 XAG 0,00005658 XAG 0,00008230 XAG 0,00008337 XAG
2021-03-21 0,00000000 XAG 0,00086878 XAG 0,00008688 XAG 0,00008230 XAG
2021-03-20 0,00000000 XAG 0,01435675 XAG 0,00008762 XAG 0,00008688 XAG
2021-03-19 0,00000000 XAG 1,87 XAG 0,00013345 XAG 0,00008762 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android