🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00342106 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-06 11:32:10 UTC (5 ngày trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin XAU (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-07 0,00000000 XAU 0,00001380 XAU 0,00000197 XAU N/A
2021-04-06 0,00000000 XAU 0,00001380 XAU 0,00000197 XAU 0,00000197 XAU
2021-04-04 0,00000000 XAU 0,00001522 XAU 0,00000200 XAU 0,00000197 XAU
2021-04-03 0,00000000 XAU 0,00001512 XAU 0,00000199 XAU 0,00000200 XAU
2021-04-02 0,00000000 XAU 0,00001512 XAU 0,00000199 XAU 0,00000199 XAU
2021-04-01 0,00000000 XAU 0,00000157 XAU 0,00000206 XAU 0,00000199 XAU
2021-03-31 0,00000000 XAU 0,00840343 XAU 0,00000105 XAU 0,00000206 XAU
2021-03-30 0,00000000 XAU 0,02450140 XAU 0,00000102 XAU 0,00000105 XAU
2021-03-29 0,00000000 XAU 0,02450140 XAU 0,00000102 XAU 0,00000102 XAU
2021-03-26 0,00000000 XAU 0,00487086 XAU 0,00000164 XAU 0,00000102 XAU
2021-03-25 0,00000000 XAU 0,00021786 XAU 0,00000193 XAU 0,00000164 XAU
2021-03-24 0,00000000 XAU 0,00003110 XAU 0,00000122 XAU 0,00000193 XAU
2021-03-23 0,00000000 XAU 0,00003110 XAU 0,00000122 XAU 0,00000122 XAU
2021-03-22 0,00000000 XAU 0,00000085 XAU 0,00000124 XAU 0,00000122 XAU
2021-03-21 0,00000000 XAU 0,00001306 XAU 0,00000131 XAU 0,00000124 XAU
2021-03-20 0,00000000 XAU 0,00021624 XAU 0,00000132 XAU 0,00000131 XAU
2021-03-19 0,00000000 XAU 0,02809579 XAU 0,00000200 XAU 0,00000132 XAU
2021-03-18 0,00000000 XAU 0,02809579 XAU 0,00000200 XAU 0,00000200 XAU
2021-03-12 0,00000000 XAU 0,01344511 XAU 0,00000167 XAU 0,00000200 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android