🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00097805 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-03-02 04:34:35 UTC (khoảng 13 giờ trước)
663 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-03-02 0,00000000 XDR 2,50 XDR 0,00118339 XDR N/A
2021-02-28 0,00000000 XDR 0,111837 XDR 0,00051072 XDR 0,00118339 XDR
2021-02-27 0,00000000 XDR 4,98 XDR 0,00099693 XDR 0,00051072 XDR
2021-02-26 0,00000000 XDR 4,98 XDR 0,00099693 XDR 0,00099693 XDR
2021-02-19 0,00000000 XDR 13,52 XDR 0,00107581 XDR 0,00099693 XDR
2021-02-18 0,00000000 XDR 13,52 XDR 0,00107581 XDR 0,00107581 XDR
2021-02-16 0,00000000 XDR 0,00429072 XDR 0,00051995 XDR 0,00107581 XDR
2021-02-15 0,00000000 XDR 0,02964035 XDR 0,00058106 XDR 0,00051995 XDR
2021-02-14 0,00000000 XDR 0,02964035 XDR 0,00058106 XDR 0,00058106 XDR
2021-02-12 0,00000000 XDR 0,00729071 XDR 0,00243024 XDR 0,00058106 XDR
2021-02-11 0,00000000 XDR 0,00742061 XDR 0,00247354 XDR 0,00243024 XDR
2021-02-10 0,00000000 XDR 2,23 XDR 0,00211740 XDR 0,00247354 XDR
2021-02-09 0,00000000 XDR 2,21 XDR 0,00209170 XDR 0,00211740 XDR
2021-02-08 0,00000000 XDR 10,47 XDR 0,00191977 XDR 0,00209170 XDR
2021-02-07 0,00000000 XDR 0,00100168 XDR 0,00239492 XDR 0,00191977 XDR
2021-02-06 0,00000000 XDR 0,508254 XDR 0,00128603 XDR 0,00239492 XDR
2021-02-05 0,00000000 XDR 0,512758 XDR 0,00129742 XDR 0,00128603 XDR
2021-02-04 0,00000000 XDR 0,512758 XDR 0,00129742 XDR 0,00129742 XDR
2021-02-02 0,00000000 XDR 2,38 XDR 0,00116524 XDR 0,00129742 XDR
2021-02-01 0,00000000 XDR 1,03 XDR 0,00242148 XDR 0,00116524 XDR
2021-01-31 0,00000000 XDR 0,331787 XDR 0,00096262 XDR 0,00242148 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android