🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00342106 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-06 11:32:10 UTC (7 ngày trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-07 0,0000000000 XLM 0,04355095 XLM 0,00622156 XLM N/A
2021-04-06 0,0000000000 XLM 0,04355095 XLM 0,00622156 XLM 0,00622156 XLM
2021-04-04 0,0000000000 XLM 0,05949707 XLM 0,00781596 XLM 0,00622156 XLM
2021-04-03 0,0000000000 XLM 0,05949498 XLM 0,00781569 XLM 0,00781596 XLM
2021-04-02 0,0000000000 XLM 0,05949498 XLM 0,00781569 XLM 0,00781569 XLM
2021-04-01 0,0000000000 XLM 0,00676621 XLM 0,00888857 XLM 0,00781569 XLM
2021-03-31 0,0000000000 XLM 35,039488 XLM 0,00436030 XLM 0,00888857 XLM
2021-03-30 0,0000000000 XLM 103,212 XLM 0,00428122 XLM 0,00436030 XLM
2021-03-29 0,0000000000 XLM 103,212 XLM 0,00428122 XLM 0,00428122 XLM
2021-03-26 0,0000000000 XLM 22,919151 XLM 0,00772445 XLM 0,00428122 XLM
2021-03-25 0,0000000000 XLM 1,038533 XLM 0,00922108 XLM 0,00772445 XLM
2021-03-24 0,0000000000 XLM 0,13381381 XLM 0,00523630 XLM 0,00922108 XLM
2021-03-23 0,0000000000 XLM 0,13381381 XLM 0,00523630 XLM 0,00523630 XLM
2021-03-22 0,0000000000 XLM 0,00365787 XLM 0,00532054 XLM 0,00523630 XLM
2021-03-21 0,0000000000 XLM 0,05571939 XLM 0,00557194 XLM 0,00532054 XLM
2021-03-20 0,0000000000 XLM 0,93925085 XLM 0,00573252 XLM 0,00557194 XLM
2021-03-19 0,0000000000 XLM 122,225 XLM 0,00871642 XLM 0,00573252 XLM
2021-03-18 0,0000000000 XLM 122,225 XLM 0,00871642 XLM 0,00871642 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android