🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00342106 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-06 11:32:10 UTC (7 ngày trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin XRP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-07 0,0000000000 XRP 0,02308738 XRP 0,00329820 XRP N/A
2021-04-06 0,0000000000 XRP 0,02308738 XRP 0,00329820 XRP 0,00329820 XRP
2021-04-04 0,0000000000 XRP 0,04357084 XRP 0,00572378 XRP 0,00329820 XRP
2021-04-03 0,0000000000 XRP 0,04365943 XRP 0,00573542 XRP 0,00572378 XRP
2021-04-02 0,0000000000 XRP 0,04365943 XRP 0,00573542 XRP 0,00573542 XRP
2021-04-01 0,0000000000 XRP 0,00481457 XRP 0,00632476 XRP 0,00573542 XRP
2021-03-31 0,0000000000 XRP 24,936614 XRP 0,00310310 XRP 0,00632476 XRP
2021-03-30 0,0000000000 XRP 73,996 XRP 0,00306935 XRP 0,00310310 XRP
2021-03-29 0,0000000000 XRP 73,996 XRP 0,00306935 XRP 0,00306935 XRP
2021-03-26 0,0000000000 XRP 16,648467 XRP 0,00561104 XRP 0,00306935 XRP
2021-03-25 0,0000000000 XRP 0,78391432 XRP 0,00696034 XRP 0,00561104 XRP
2021-03-24 0,0000000000 XRP 0,09480220 XRP 0,00370973 XRP 0,00696034 XRP
2021-03-23 0,0000000000 XRP 0,09480220 XRP 0,00370973 XRP 0,00370973 XRP
2021-03-22 0,0000000000 XRP 0,00286184 XRP 0,00416267 XRP 0,00370973 XRP
2021-03-21 0,0000000000 XRP 0,04711612 XRP 0,00471161 XRP 0,00416267 XRP
2021-03-20 0,0000000000 XRP 0,79745595 XRP 0,00486710 XRP 0,00471161 XRP
2021-03-19 0,0000000000 XRP 102,890 XRP 0,00733757 XRP 0,00486710 XRP
2021-03-18 0,0000000000 XRP 102,890 XRP 0,00733757 XRP 0,00733757 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android