🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00342106 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-06 11:32:10 UTC (7 ngày trước)
668 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin YFI (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-07 0,0000000000 YFI 0,0000005732 YFI 0,0000000819 YFI N/A
2021-04-06 0,0000000000 YFI 0,0000005732 YFI 0,0000000819 YFI 0,0000000819 YFI
2021-04-04 0,0000000000 YFI 0,0000006704 YFI 0,0000000881 YFI 0,0000000819 YFI
2021-04-03 0,0000000000 YFI 0,0000006669 YFI 0,0000000876 YFI 0,0000000881 YFI
2021-04-02 0,0000000000 YFI 0,0000006669 YFI 0,0000000876 YFI 0,0000000876 YFI
2021-04-01 0,0000000000 YFI 0,0000000769 YFI 0,0000001010 YFI 0,0000000876 YFI
2021-03-31 0,0000000000 YFI 0,00039873 YFI 0,0000000496 YFI 0,0000001010 YFI
2021-03-30 0,0000000000 YFI 0,00118053 YFI 0,0000000490 YFI 0,0000000496 YFI
2021-03-29 0,0000000000 YFI 0,00118053 YFI 0,0000000490 YFI 0,0000000490 YFI
2021-03-26 0,0000000000 YFI 0,00026183 YFI 0,0000000882 YFI 0,0000000490 YFI
2021-03-25 0,0000000000 YFI 0,00001220 YFI 0,0000001084 YFI 0,0000000882 YFI
2021-03-24 0,0000000000 YFI 0,00000159 YFI 0,0000000624 YFI 0,0000001084 YFI
2021-03-23 0,0000000000 YFI 0,00000159 YFI 0,0000000624 YFI 0,0000000624 YFI
2021-03-22 0,0000000000 YFI 0,0000000424 YFI 0,0000000616 YFI 0,0000000624 YFI
2021-03-21 0,0000000000 YFI 0,0000006153 YFI 0,0000000615 YFI 0,0000000616 YFI
2021-03-20 0,0000000000 YFI 0,00001032 YFI 0,0000000630 YFI 0,0000000615 YFI
2021-03-19 0,0000000000 YFI 0,00134594 YFI 0,0000000960 YFI 0,0000000630 YFI
2021-03-18 0,0000000000 YFI 0,00134594 YFI 0,0000000960 YFI 0,0000000960 YFI
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android