🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,00696146 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-23 13:03:05 UTC (khoảng 6 giờ trước)
671 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000
ZNE
USD

Zonecoin ZAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-23 0,00000000 R 28,44 R 0,097068 R N/A
2021-04-22 0,00000000 R 0,546836 R 0,133554 R 0,097068 R
2021-04-21 0,00000000 R 3,69 R 0,077267 R 0,133554 R
2021-04-20 0,00000000 R 1.094,66 R 0,067290 R 0,077267 R
2021-04-19 0,00000000 R 12,19 R 0,065644 R 0,067290 R
2021-04-18 0,00000000 R 17,31 R 0,150722 R 0,065644 R
2021-04-17 0,00000000 R 5.116,50 R 0,079762 R 0,150722 R
2021-04-16 0,00000000 R 2.272,82 R 0,051219 R 0,079762 R
2021-04-15 0,00000000 R 0,783049 R 0,04982641 R 0,051219 R
2021-04-14 0,00000000 R 0,783049 R 0,04982641 R 0,04982641 R
2021-04-07 0,00000000 R 0,347779 R 0,04968270 R 0,04982641 R
2021-04-06 0,00000000 R 0,347779 R 0,04968270 R 0,04968270 R
2021-04-04 0,00000000 R 0,386126 R 0,050724 R 0,04968270 R
2021-04-03 0,00000000 R 0,383601 R 0,050393 R 0,050724 R
2021-04-02 0,00000000 R 0,383601 R 0,050393 R 0,050393 R
2021-04-01 0,00000000 R 0,03921253 R 0,051512 R 0,050393 R
2021-03-31 0,00000000 R 211,13 R 0,02627256 R 0,051512 R
2021-03-30 0,00000000 R 626,01 R 0,02596678 R 0,02627256 R
2021-03-29 0,00000000 R 626,01 R 0,02596678 R 0,02596678 R
2021-03-26 0,00000000 R 126,64 R 0,04268245 R 0,02596678 R
2021-03-25 0,00000000 R 5,65 R 0,050192 R 0,04268245 R
2021-03-24 0,00000000 R 0,792326 R 0,03100468 R 0,050192 R
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android