Xu hướng tiền điện tử hàng đầu hôm nay

Khám phá xu hướng tiền điện tử hàng đầu trên CoinGecko. Danh sách này được sắp xếp theo loại tiền điện tử được tìm nhiều nhất trong 3 giờ qua. Toncoin,Bella Protocol, và Trust Wallet là danh sách 3 đồng coin hàng đầu hiện nay. Trong 24 giờ qua, giá của Toncoin đã thay đổi-3.3%, giá của Bella Protocol đã thay đổi -5.2%, và giá của Trust Wallet đã thay đổi -1.1%.
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
12
$2,05
0.5% -3.3% -4.5% $27.416.364 $7.071.398.453 $10.443.653.216 0,68 toncoin (TON) 7d chart
466
$0,626189
0.6% -5.2% 3.6% $4.337.115 $37.229.132 $62.569.969 0,60 bella protocol (BEL) 7d chart
101
$0,795101
0.9% -1.1% 4.3% $9.245.310 $330.927.094 $794.256.986 0,42 trust wallet (TWT) 7d chart
14
Mua
$0,567483
1.2% 1.0% 9.0% $253.803.066 $5.276.672.094 $5.673.961.133 0,93 polygon (MATIC) 7d chart
356
$0,005777835697
1.0% 1.7% 53.8% $46.945.931 $59.213.761 $637.529.837 0,09 verasity (VRA) 7d chart
854
$0,000216309652
-2.2% -2.7% -7.2% $321.937 $10.837.587 $21.675.174 0,50 feg eth (FEG) 7d chart
183
$0,000000001077
1.0% -4.2% 4.2% $1.017.165 $157.755.895 $452.029.997 0,35 baby doge coin (BABYDOGE) 7d chart
19
Mua
$7,68
0.7% -4.0% 2.9% $423.934.218 $4.279.918.125 $7.685.944.771 0,56 chainlink (LINK) 7d chart
107
$0,000000743357
0.2% -10.1% 4.1% $65.798.896 $313.625.266 $313.625.266 1,00 pepe (PEPE) 7d chart
77
$0,139162
0.7% 4.8% 37.3% $6.756.226 $458.407.169 $695.198.508 0,66 rollbit coin (RLB) 7d chart
8
Mua
$24,08
0.8% -0.6% 24.5% $702.773.596 $9.975.288.165 $13.497.472.629 0,74 solana (SOL) 7d chart
2
Mua
$1.665,42
0.1% -4.1% 4.8% $12.129.764.182 $200.207.909.981 $200.207.909.981 1,00 ethereum (ETH) 7d chart
272
$0,247240
0.1% -4.2% 14.3% $20.896.603 $81.303.886 $247.928.915 0,33 radiant capital (RDNT) 7d chart
152
$23,80
-0.6% -13.9% -12.1% $29.092.027 $205.042.046 $703.740.747 0,29 chia (XCH) 7d chart
90
$0,459916
0.0% -7.3% 3.9% $85.991.113 $395.846.436 $4.600.763.306 0,09 sui (SUI) 7d chart

Các loại tiền mã hóa thịnh hành trong:

coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng