Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
504.7182985815898
Giá trị vốn hóa thị trường
171.09253548629474
Trading Volume

Tiền ảo Sports hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
525 $0,00372979 ? ? ? ? $4.575.215 beat (BEAT) 7d chart
1277 $0,07631455 -0.2% 6.0% 22.9% $483,21 $273.088 crypto sports (CSPN) 7d chart
1341 $0,00007953 139.4% 128.1% $289,10 $214.731 challengedac (CHL) 7d chart
1473 $0,01278746 0.2% 21.5% 38.7% $7.621,64 $121.186 scorum (SCR) 7d chart
1482 $0,01222718 11.3% 19.4% 43.2% $11.973,52 $116.622 team (TEAM) 7d chart
1484 $0,01619512 2.2% 4.5% 15.4% $198,03 $113.683 2acoin (ARMS) 7d chart
1761 $0,00077357 ? ? ? ? $24.477 chess coin (CHESS) 7d chart
1762 $0,00411346 -6.6% -3.0% -8.2% $2.426,74 $24.455 ace (ACE) 7d chart
1779 $0,00163892 5.0% 99.5% $16,45 $21.790 caluracoin (CLC) 7d chart
1980 $0,00003827 -6.5% -5.2% 20.6% $28,12 $1.018,19 ripped (RIPPED) 7d chart
$0,00000041 0.0% 7.1% 23.5% $0,00000000 ? mangocoin (MNG) 7d chart
$0,00009001 0.0% -18.2% $30,96 ? bitcoin wheelchair (BTCWH) 7d chart
$564,90 ? ? ? ? ? fc bitcoin (FCBTC) 7d chart
$102,33 ? ? ? ? ? decurian (ECU) 7d chart
$0,00001718 ? ? ? ? ? mind (MIND) 7d chart
$0,00095865 0.3% -18.3% -25.7% $40,05 ? fantasy gold (FGC) 7d chart
$0,00014199 0.2% 3.9% $3,68 ? lipchain (LIPS) 7d chart
$0,00678960 ? ? ? ? ? racing pigeon chain (RPC) 7d chart
$0,00025258 -0.1% -2.9% -12.1% $1.952,81 ? zensports (SPORTS) 7d chart
$0,01064753 -0.1% -6.5% 5.4% $1.145,81 ? mytvchain (MYTV) 7d chart
$0,00026087 ? ? ? ? ? hanacoin (HANA) 7d chart
$0,00014071 ? ? ? ? ? nacho coin (NACHO) 7d chart
$0,07126366 -3.1% -28.6% 14.2% $212,79 ? baz token (BAZT) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android