Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
393834.98681627907
Giá trị vốn hóa thị trường
14390.27435818687
Trading Volume

Tiền ảo Asset-backed Tokens hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
18 $13.137,04 0.8% -4.0% 10.2% $70.049.180 $1.537.292.278 wrapped bitcoin (WBTC) 7d chart
20 $0,02093424 0.0% 0.2% 0.3% $2.594.603 $1.466.636.844 cdai (CDAI) 7d chart
40 $7,71 0.8% -5.7% 4.5% $1.212.844 $451.294.110 ceth (CETH) 7d chart
49 $11,47 ? ? ? ? $320.482.729 aave link (ALINK) 7d chart
52 $13.130,37 0.8% -3.9% 10.3% $4.476.181 $296.498.275 renbtc (RENBTC) 7d chart
60 $0,02122292 0.0% 0.2% 0.2% $3.003.212 $237.934.387 cusdc (CUSDC) 7d chart
62 $411,92 ? ? ? ? $214.890.961 aave eth (AETH) 7d chart
93 $1,00 ? ? ? ? $92.545.507 aave usdc (AUSDC) 7d chart
94 $1.885,89 0.4% -1.5% -0.2% $101.356 $91.372.650 tether gold (XAUT) 7d chart
113 $1.887,65 0.3% -1.5% -1.5% $2.710.316 $67.698.467 pax gold (PAXG) 7d chart
122 $1,00 ? ? ? ? $60.360.348 aave tusd (ATUSD) 7d chart
123 $1,01 1.6% 0.3% 0.5% $5.675.762 $60.263.889 susd (SUSD) 7d chart
146 $0,00679406 -0.1% -8.0% -7.5% $666.552 $47.731.987 c0x (CZRX) 7d chart
167 $0,05341885 1.3% -7.1% $216.768 $41.718.278 cuni (CUNI) 7d chart
182 $0,02032123 0.2% 0.1% 0.1% $1.770.993 $35.539.589 cusdt (CUSDT) 7d chart
203 $1,01 0.4% -0.9% -1.0% $1.953.067 $29.842.159 aave dai (ADAI) 7d chart
212 $13.276,55 2.5% -3.5% 10.6% $741.403 $28.020.697 sbtc (SBTC) 7d chart
336 $13.164,39 2.5% -4.5% 8.3% $11.186,46 $11.745.397 tbtc (TBTC) 7d chart
338 $1,00 ? ? ? ? $11.625.708 aave usdt (AUSDT) 7d chart
361 $0,00402092 0.9% -6.6% -6.0% $322.724 $9.782.996 cbat (CBAT) 7d chart
370 $546,12 ? ? ? ? $9.428.301 aave mkr (AMKR) 7d chart
373 $387,93 2.3% -4.8% 4.9% $1.166.166 $9.357.947 seth (SETH) 7d chart
384 $3,63 ? ? ? ? $8.950.474 aave snx (ASNX) 7d chart
402 $13.208,44 ? ? ? ? $7.938.275 aave wbtc (AWBTC) 7d chart
427 $246,77 1.8% 12.3% -5.7% $234.980 $6.694.990 ieth (IETH) 7d chart
460 $60,36 0.0% -1.0% -1.2% $8.052,88 $5.876.923 digix gold (DGX) 7d chart
538 $0,06838068 ? ? ? ? $4.124.784 aave mana (AMANA) 7d chart
569 $0,865051 -3.2% -1.7% $2.002,79 $3.662.063 aave knc (AKNC) 7d chart
575 $0,247205 0.4% -6.9% -8.4% $480,55 $3.522.615 crep (CREP) 7d chart
685 $1,00 ? ? ? ? $2.358.059 aave susd (ASUSD) 7d chart
694 $13.142,17 0.0% 0.0% 11.4% $0,00000000 $2.306.572 ptokens btc (PBTC) 7d chart
706 $0,208847 ? ? ? ? $2.181.508 aave bat (ABAT) 7d chart
725 $266,58 1.2% -3.8% 10.8% $0,00000000 $1.902.307 cwbtc (CWBTC) 7d chart
789 $0,02098596 0.9% -15.3% -47.7% $15.476,34 $1.495.036 xaurum (XAUR) 7d chart
815 $6.160,15 0.9% 9.9% -17.0% $802.782 $1.385.094 ibtc (IBTC) 7d chart
834 $2.420,73 -5.3% -2.1% $82.459 $1.262.122 sdefi (SDEFI) 7d chart
853 $0,979599 ? ? ? ? $1.204.153 reserve (RSV) 7d chart
946 $0,349245 ? ? ? ? $904.263 aave zrx (AZRX) 7d chart
966 $0,130949 1.9% 3.2% -2.0% $834.077 $835.935 ixrp (IXRP) 7d chart
1017 $0,00202506 ? ? ? ? $728.785 hellogold (HGT) 7d chart
1089 $11,59 2.9% -5.8% 17.2% $29.475 $553.016 slink (SLINK) 7d chart
1102 $0,04301960 0.0% -3.4% 9.0% $0,00000000 $523.656 csai (CSAI) 7d chart
1155 $0,01464983 -6.0% -5.9% $291,85 $443.768 atlant (ATL) 7d chart
1204 $14.677,48 ? ? ? ? $370.289 piedao btc++ (BTC++) 7d chart
1224 $0,192486 1.5% -20.1% -9.4% $773,36 $347.251 goldmint (MNTP) 7d chart
1257 $1,00 ? ? ? ? $298.873 aave busd (ABUSD) 7d chart
1259 $0,09729065 1.5% -7.4% -5.4% $5.648,81 $296.222 sada (SADA) 7d chart
1264 $23,57 1.4% -3.2% -5.5% $331,50 $287.640 sxag (SXAG) 7d chart
1305 $1.894,70 -1.7% -1.5% $1.421,02 $250.664 sxau (SXAU) 7d chart
1314 $58,80 -4.2% -2.7% $272,29 $238.416 renzec (RENZEC) 7d chart
1344 $20,61 ? ? ? ? $210.300 aave rep (AREP) 7d chart
1388 $260,28 ? ? ? ? $171.304 renbch (RENBCH) 7d chart
1487 $30,70 1.6% -3.7% 6.2% $988,16 $114.132 sbnb (SBNB) 7d chart
1524 $4.927,54 ? ? ? ? $97.966 idefi (IDEFI) 7d chart
1540 $0,241204 ? ? ? ? $89.107 sxrp (SXRP) 7d chart
1648 $257,37 ? ? ? ? $51.036 sbch (SBCH) 7d chart
1656 $0,707271 ? ? ? ? $48.748 piedao usd++ (USD++) 7d chart
1694 $2,15 ? ? ? ? $39.727 sxtz (SXTZ) 7d chart
1773 $907,68 ? ? ? ? $22.583 scex (SCEX) 7d chart
1819 $0,697853 ? ? ? ? $15.161,56 rdai (RDAI) 7d chart
1850 $117,07 ? ? ? ? $11.583,11 sxmr (SXMR) 7d chart
1925 $0,02693299 ? ? ? ? $5.268,97 strx (STRX) 7d chart
1950 $2,68 ? ? ? ? $3.198,27 seos (SEOS) 7d chart
1997 $1.039,84 ? ? ? ? $335,53 icex (ICEX) 7d chart
2000 $2,89 ? ? ? ? $209,13 ixtz (IXTZ) 7d chart
2002 $5,54 ? ? ? ? $176,27 setc (SETC) 7d chart
2003 $127,32 ? ? ? ? $174,13 ixmr (IXMR) 7d chart
2006 $62,63 ? ? ? ? $82,94 idash (IDASH) 7d chart
2008 $71,96 ? ? ? ? $73,66 sdash (SDASH) 7d chart
2015 $12,67 ? ? ? ? $7,25 ilink (ILINK) 7d chart
$2,09 ? ? ? ? ? ieos (IEOS) 7d chart
$244,89 ? ? ? ? ? ibch (IBCH) 7d chart
$55,32 ? ? ? ? ? sltc (SLTC) 7d chart
$1,06 0.0% 0.0% 0.4% $51.863 ? lp-ycurve (YCURVE) 7d chart
$1,01 0.0% 0.0% $0,00000000 ? swerve.fi usd (SWUSD) 7d chart
$207,50 18.8% 3.4% -5.8% $56.142 ? jinbi token (JNB) 7d chart
$0,465151 ? ? ? ? ? aave lend (ALEND) 7d chart
$13.163,98 0.6% -3.7% 10.5% $1.362.332 ? the tokenized bitcoin (IMBTC) 7d chart
$0,185162 ? ? ? ? ? iada (IADA) 7d chart
$2,25 2.1% 3.0% $42.410 ? ccomp (CCOMP) 7d chart
$0,00039085 ? ? ? ? ? cedex (CEDEX) 7d chart
$1,03 0.0% 0.0% 0.0% $0,00000000 ? lp-scurve (SCURVE) 7d chart
$1,04 0.0% 0.0% 0.1% $0,00000000 ? lp-ccurve (CCURVE) 7d chart
$1,02 0.0% 0.0% 0.1% $0,00000000 ? lp-paxcurve (PAXCURVE) 7d chart
$1,06 0.0% 0.0% 0.1% $0,00000000 ? lp-bcurve (BCURVE) 7d chart
$13.391,92 0.4% -3.6% 10.4% $0,00000000 ? lp renbtc curve (RENBTCCURVE) 7d chart
$13.275,05 0.4% -3.6% 10.4% $0,00000000 ? lp sbtc curve (SBTCCURVE) 7d chart
$0,255127 ? ? ? ? ? link platform (LNK) 7d chart
N/A ? ? ? ? ? ietc (IETC) 7d chart
N/A ? ? ? ? ? dforce goldx (GOLDX) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android