Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
1621200.3302069742
Giá trị vốn hóa thị trường
2434715.6301858835
Trading Volume

Tiền ảo Stablecoins hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
3 $0,998538 -0.2% -0.2% -0.1% $31.441.102.953 $16.351.525.466 tether (USDT) 7d chart
12 $0,998876 -0.1% 0.0% -0.2% $527.670.810 $2.813.946.115 usd coin (USDC) 7d chart
26 $1,01 -0.0% 0.2% 0.1% $135.717.106 $950.477.491 dai (DAI) 7d chart
31 $1,00 0.1% 0.0% -0.1% $290.833.783 $729.487.835 binance usd (BUSD) 7d chart
46 $0,999179 -0.0% -0.0% -0.2% $136.307.525 $405.368.895 paxos standard (PAX) 7d chart
56 $0,999651 0.1% 0.2% -0.0% $95.283.442 $275.376.533 trueusd (TUSD) 7d chart
59 $0,997446 0.1% -0.3% -0.0% $43.922.397 $253.761.319 husd (HUSD) 7d chart
125 $1,00 -0.0% 0.9% 0.5% $5.011.848 $61.668.857 susd (SUSD) 7d chart
172 $1,01 0.6% 1.1% 0.7% $766.743 $41.965.835 mstable usd (MUSD) 7d chart
180 $1,18 0.6% 1.3% 1.1% $799.461 $37.779.616 stasis euro (EURS) 7d chart
197 $0,997472 0.0% -0.3% -0.2% $28.058.011 $32.433.256 usdk (USDK) 7d chart
293 $1,03 1.4% 2.5% 3.5% $1.760.987 $16.636.764 gemini dollar (GUSD) 7d chart
372 $2,11 0.2% 7.6% $1.883,11 $9.841.411 sai (SAI) 7d chart
453 $0,150629 0.2% -0.3% 0.1% $10.607.406 $6.210.741 bitcny (BITCNY) 7d chart
487 $1,02 -1.5% 3.2% 2.1% $344,05 $5.478.552 eosdt (EOSDT) 7d chart
586 $1,01 0.0% 1.4% 0.1% $24.739 $3.505.467 defidollar (DUSD) 7d chart
864 $0,999659 ? ? ? ? $1.228.812 reserve (RSV) 7d chart
952 $1,30 ? ? ? ? $910.061 binance gbp stable coin (BGBP) 7d chart
955 $0,122347 0.6% -1.0% -2.8% $2.139,08 $899.355 bilira (TRYB) 7d chart
1081 $1,00 0.4% 1.6% 0.3% $1.080,84 $576.702 origin dollar (OUSD) 7d chart
1111 $0,999200 -0.1% 1.2% -7.1% $2.958,79 $506.828 stably dollar (USDS) 7d chart
1663 $0,690809 ? ? ? ? $47.613 piedao usd++ (USD++) 7d chart
$0,966155 ? ? ? ? ? rari stable pool token (RSPT) 7d chart
$0,151142 -0.1% 0.6% 1.1% $320.681.188 ? qcash (QC) 7d chart
$0,123403 ? ? ? ? ? truehkd (THKD) 7d chart
$1,09 ? ? ? ? ? eurbase (EBASE) 7d chart
$0,00089260 0.6% 1.3% 1.7% $800.603 ? binance krw (BKRW) 7d chart
$1,01 1.1% 4.2% -0.7% $2.182,61 ? unified stable dollar (USD) 7d chart
$0,103597 ? ? ? ? ? nubits (USNBT) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android