Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 218.111.551.395 $ -0,14%
Lưu lượng 24 giờ: 43.806.116.008 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,58%
XRP 5,75%
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Cung lưu thông Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
1 0,17% 0,0% 0,13% $19.622.143.654
4.288.917.905
$4.294.856.209
2 0,0% -0,030% -0,20% $149.732.415
476.386.385
$476.543.317
3 0,040% -0,060% 0,19% $252.305.845
250.328.307
$250.294.606
4 Mua / Bán 0,010% 0,23% 0,090% $344.472.723
185.904.872
$186.152.001
5 Mua / Bán 0,10% -0,030% -0,18% $3.174.906
84.219.143
$84.477.179
6 0,28% -0,24% 2,2% $124.736
12.291.000
$13.677.472
7 0,030% -0,20% 0,17% $2.412.919
9.818.375
$9.738.052
8 -0,32% -0,53% 0,10% $194.085.942
41.232.009
$5.794.396
9 2,4% -0,35% 2,1% $28.730
4.314.802
$4.287.755
10 -0,11% 0,12% 0,68% $266.433
3.814.458
$3.803.899
11 -0,020% 2,6% $360,91
700.001
$915.612
12 0,030% 0,15% 0,53% $817,73
105.630
$105.668
13 3,9% 75% $229,91
0
?
14 2,5% 5,4% $2,74
0
?
15 ? ? ? ?
0
?
16 0,0% 0,0% $0,00000000
0
?
17 ? ? ? ?
0
?
Cập nhật lần cuối: 2019-10-20 14:31:48 UTC (chưa tới 1 phút ago)