Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
5436.076434597118
Giá trị vốn hóa thị trường
1253.6272667662738
Trading Volume

Tiền ảo Big Data hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
211 $0,427965 -0.0% 0.6% 4.2% $7.766.425 $29.925.906 gxchain (GXC) 7d chart
370 $0,04668404 -6.5% 0.5% $1.687,25 $9.842.661 instar (INSTAR) 7d chart
395 $1,31 0.4% -9.0% -0.1% $28.065 $8.507.799 nuco.cloud (NCDT) 7d chart
423 $0,01170288 0.3% 0.6% 5.3% $84.892 $7.078.750 measurable data token (MDT) 7d chart
475 $0,01004380 0.5% -0.1% 2.6% $1.679.986 $5.582.833 dock (DOCK) 7d chart
578 $0,102312 -0.3% 14.0% 21.2% $29.729 $3.725.567 scprime (SCP) 7d chart
759 $0,00034630 1.1% 12.2% -10.8% $9.942,42 $1.751.583 thekey (TKY) 7d chart
869 $0,00229915 0.0% 2.8% 43.1% $29.008 $1.185.938 quadrant protocol (EQUAD) 7d chart
940 $0,00188763 -0.4% -3.3% -15.3% $3.783,79 $950.112 zebi (ZCO) 7d chart
1044 $0,00006168 -0.1% 23.9% $87,51 $662.105 owndata (OWN) 7d chart
1048 $0,00014625 0.5% -0.2% 16.0% $7.108,97 $648.389 dprating (RATING) 7d chart
1073 $0,00110663 3.6% 3.3% 13.8% $19,15 $587.822 faceter (FACE) 7d chart
1253 $0,00080304 0.2% 0.9% 12.1% $11.297,56 $294.449 datawallet (DXT) 7d chart
1363 $0,00161638 ? ? ? ? $185.399 signals (SGN) 7d chart
1579 $0,00327870 ? ? ? ? $66.022 sether (SETH) 7d chart
1614 $0,00029875 ? ? ? ? $54.546 apollon network (XAP) 7d chart
$0,513138 ? ? ? ? ? bone (BONE) 7d chart
$0,00314041 1.2% -10.3% $0,09028690 ? vetri (VLD) 7d chart
$0,00072226 -0.7% -0.7% 1.1% $176.410 ? amo coin (AMO) 7d chart
$0,00180821 2.6% -0.7% -0.7% $271.125 ? dxchain token (DX) 7d chart
$0,00244408 ? ? ? ? ? hara token (HART) 7d chart
$0,02308887 8.8% 5.2% -9.4% $6.205.883 ? elamachain (ELAMA) 7d chart
$0,00002980 -0.0% -40.8% -40.2% $194,96 ? five balance coin (FBN) 7d chart
$0,00025518 ? ? ? ? ? mox (MOX) 7d chart
$0,00007551 ? ? ? ? ? towerbee (TBE) 7d chart
$0,00001616 0.3% -2.7% -1.7% $84.113 ? siaclassic (SCC) 7d chart
$0,08907484 ? ? ? ? ? icury (ICY) 7d chart
$0,01090194 ? ? ? ? ? nulink (NLINK) 7d chart
$0,08318005 -15.7% -10.0% 25.8% $6.165,64 ? ize (IZE) 7d chart
$0,00013783 1.7% 4.9% -2.0% $20.846 ? etherbone (ETHBN) 7d chart
$1,08 ? ? ? ? ? unifier (UNIF) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android