Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
8583.830046232644
Giá trị vốn hóa thị trường
1029.5896286790658
Trading Volume

Tiền ảo Synths hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
128 $0,998040 -0.1% -0.5% -0.9% $7.670.418 $64.202.484 susd (SUSD) 7d chart
216 $13.032,75 0.1% 1.4% 13.4% $4.128.270 $28.655.997 sbtc (SBTC) 7d chart
361 $415,80 0.3% 5.2% 9.0% $69.900 $10.204.020 seth (SETH) 7d chart
480 $211,20 -0.4% -10.7% -16.1% $67.194 $5.600.592 ieth (IETH) 7d chart
835 $2.640,83 0.0% 3.9% $21.713 $1.371.642 sdefi (SDEFI) 7d chart
1035 $12,16 0.2% 10.5% 10.9% $720,78 $676.818 slink (SLINK) 7d chart
1241 $0,106723 ? ? ? ? $301.397 sada (SADA) 7d chart
1251 $24,53 -2.2% 0.7% $937,53 $294.102 sxag (SXAG) 7d chart
1472 $28,92 ? ? ? ? $107.520 sbnb (SBNB) 7d chart
1522 $0,260662 ? ? ? ? $84.878 sxrp (SXRP) 7d chart
1549 $4.867,72 -2.7% $383,23 $72.792 idefi (IDEFI) 7d chart
1564 $6.219,98 -5.2% -20.2% $570,10 $69.618 ibtc (IBTC) 7d chart
1629 $257,37 ? ? ? ? $51.036 sbch (SBCH) 7d chart
1672 $2,22 ? ? ? ? $41.013 sxtz (SXTZ) 7d chart
1736 $959,94 ? ? ? ? $24.603 scex (SCEX) 7d chart
1816 $74,93 ? ? ? ? $12.521,84 sdash (SDASH) 7d chart
1828 $117,07 ? ? ? ? $11.583,11 sxmr (SXMR) 7d chart
1896 $0,02687624 ? ? ? ? $5.257,87 strx (STRX) 7d chart
1930 $2,62 ? ? ? ? $2.984,98 seos (SEOS) 7d chart
1944 $0,133602 ? ? ? ? $1.896,29 ixrp (IXRP) 7d chart
1971 $2,89 ? ? ? ? $209,13 ixtz (IXTZ) 7d chart
1973 $134,92 0.0% -2.1% -1.1% $666.561 $184,52 ixmr (IXMR) 7d chart
1974 $5,54 ? ? ? ? $176,27 setc (SETC) 7d chart
1977 $62,63 ? ? ? ? $82,94 idash (IDASH) 7d chart
1983 $14,88 ? ? ? ? $8,50 ilink (ILINK) 7d chart
N/A ? ? ? ? ? icex (ICEX) 7d chart
N/A ? ? ? ? ? ietc (IETC) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android