Tiền ảo: 5492
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 261.111.644.646 $ -6,0%
Lưu lượng 24 giờ: 58.848.570.975 $
Ưu thế:
BTC 68,3%
ETH 7,56%
XRP 4,29%
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Cung lưu thông Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
1 -0,79% -6,1% -8,2% $22.265.935.181
17.888.750
$179.074.377.158
2 0,24% -4,6% -12% $1.567.409.981
42.890.708.341
$11.253.348.064
3 -0,10% -7,2% -15% $1.775.450.008
17.959.602
$5.288.441.755
4 -0,24% -5,8% -17% $2.559.639.395
63.081.599
$4.464.225.292
5 -0,63% -3,8% -11% $116.550.365
19.636.138.815
$1.319.474.814
6 0,25% -6,4% -19% $62.454.980
243.218.556
$642.281.987
7 -0,57% -4,5% -7,5% $48.208.643
120.870.524.884
$314.139.406
8 -0,76% -5,7% -6,6% $21.870.267
10.267.421
$251.536.165
9 -0,86% -7,0% -19% $12.358.605
17.513.924
$222.808.389
10 0,55% -5,0% -27% $70.762.385
271.439.313
$158.370.443
11 0,25% -4,1% -11% $17.298.593
4.244.315.000
$137.506.257
12 -0,64% -4,4% -7,6% $1.682.636
133.248.290
$131.970.780
13 -1,6% -3,9% -9,1% $5.126.198
188.156.897
$126.990.103
14 -0,39% -2,9% 29% $155.372.394
44.234.639
$120.093.894
15 -1,0% -1,5% -0,92% $1.180.125
76.387.081
$64.849.650
16 -0,93% -6,7% -14% $673.538
322.423.358
$52.112.399
17 -0,12% -5,0% -11% $40.537.338
18.751.800
$46.723.504
18 -0,68% -5,9% 19% $62.505.501
32.510.640
$41.224.331
19 -0,51% -8,5% -17% $607.798
142.757.860
$29.090.726
20 0,040% 3,0% -13% $1.183.002
336.165.810
$25.874.341
21 -2,1% -5,8% -8,8% $3.153.399
107.335.235
$25.482.121
22 4,6% 6,0% 33% $150.540
355.208.370
$20.409.800
23 -2,9% -1,7% 22% $30.080.072
49.433.864
$18.355.084
24 -0,90% -3,4% 14% $12.141,56
33.101.215
$16.102.512
25 0,15% -0,15% -1,6% $126.569
12.291.000
$13.431.971
26 -4,4% -14% $9.908,86
68.862.527
$12.040.668
27 -1,9% -12% 17% $57.967
452.750.000
$11.047.132
28 -0,66% -5,2% -16% $3.244.908
38.022.631
$10.636.292
29 0,0% -6,4% -6,6% $8.144.266
73.673.150
$8.422.475
30 -0,91% -5,1% -9,9% $53.729
9.876.954
$6.464.502
31 -0,11% -8,0% -4,3% $15.179,61
13.207.453
$5.578.427
32 -1,3% -0,46% 5,5% $83.507
43.245.414
$5.183.229
33 0,86% -7,3% -8,8% $4.686,61
7.166.792.972
$4.961.453
34 -0,13% 15% -9,3% $282,27
11.762.215
$4.671.034
35 -0,57% -1,7% 6,7% $15.932,89
169.397.569
$4.505.827
36 ? ? ? ?
31.333.833
$4.485.465
37 -1,2% -18% -26% $149.147
467.120.000
$4.044.948
38 -0,19% -7,3% 52% $781.715
774.515
$3.842.461
39 0,70% 6,8% -14% $768.096
1.969.600.540
$3.080.199
40 2,6% -3,9% -8,1% $553.872
435.111.127
$2.252.377
41 -0,17% -10% -19% $256.162
919.920.557
$2.205.181
42 0,56% -5,8% -37% $34.086
97.198.871.780
$2.122.539
43 -1,6% -2,1% 3,4% $220.413
997.210.397
$1.883.853
44 -1,1% -2,9% -22% $1.440.237
3.359.935
$1.725.619
45 -2,7% -1,9% -14% $35.070
114.841.575.923
$1.608.248
46 ? ? ? ?
3.213.799
$1.603.177
47 -17% -7,5% $1.431,15
17.627.138
$1.547.760
48 0,32% -0,060% -5,6% $364.760
1.199.394.525
$1.540.491
49 -0,24% -7,7% -9,3% $157.436
57.120.749
$1.485.540
50 12% 8,3% -2,3% $93.655
43.334.645
$1.453.797
liquidity network (LQD) 7d chart
51 -0,45% 1,5% 3,8% $316.737
617.320.710
$1.403.729
gmb (GMB) 7d chart
52 9,2% -20% -35% $3.977,07
818.556.928
$1.265.384
dagger (XDAG) 7d chart
53 2,3% 3,3% -8,9% $2.558,76
2.502.097.934
$1.196.731
spindle (SPD) 7d chart
54 -1,3% -4,0% -4,0% $16.382,57
5.591.242.569
$1.156.465
rapids (RPD) 7d chart
55 ? ? ? ?
1.050.324
$1.060.226
nollar (NOLLAR) 7d chart
56 0,49% -2,5% -15% $978.504
148.068
$1.041.142
chainx (PCX) 7d chart
57 -2,0% -7,8% -9,7% $39.078
4.634.030
$1.031.844
inmax (INX) 7d chart
58 2,9% -17% 3,2% $4.944,63
5.327.682
$989.338
cloakcoin (CLOAK) 7d chart
59 -3,0% -9,8% -25% $896.088
4.890.000
$980.502
0xbitcoin (0XBTC) 7d chart
60 -16% -7,5% -30% $583.895
5.862.145
$876.134
swap (XWP) 7d chart
61 -0,87% -0,010% -1,2% $17.029,37
838.074.184
$872.885
banano (BAN) 7d chart
62 7,5% -0,050% 7,9% $64,61
3.031.334.686
$792.382
savedroid (SVD) 7d chart
63 -1,3% 5,4% 7,1% $689,96
127.286.240
$787.283
trittium (TRTT) 7d chart
64 ? ? ? ?
214.620.000
$785.430
nos project (XNOS) 7d chart
65 -2,2% 0,43% 55% $96,28
24.736.879
$750.870
shard coin (SHARD) 7d chart
66 ? ? ? ?
77.585.627
$746.015
x8x token (X8X) 7d chart
67 -0,37% 27% 170% $1.686,99
1.807.871
$677.169
netrum (NTR) 7d chart
68 -11% -14% -36% $6.317,46
566.935.449
$667.030
alchemint (SDS) 7d chart
69 0,16% -10% -16% $481,58
1.699.067.421
$631.590
uplexa (UPX) 7d chart
70 ? ? ? ?
1.959.559
$605.848
cash2 (CASH2) 7d chart
71 -1,1% -7,4% -16% $4.500,02
54.836.066
$534.503
aidcoin (AID) 7d chart
72 0,18% -11% -11% $5.232,20
17.039.320
$523.257
nerva (XNV) 7d chart
73 ? ? ? ?
1.660.264.454
$507.972
shopzcoin (SZC) 7d chart
74 0,0% 0,0% 0,0% $0,00000000
10.500.000
$490.889
nimiq exchange token (NET) 7d chart
75 ? ? ? ?
3.659.989.800
$426.128
furtcoin (FURT) 7d chart
76 -3,5% -6,5% -3,7% $5.877,66
2.857.442
$387.866
stakecube (SCC) 7d chart
77 ? ? ? ?
1.220.025
$382.112
bitgrin (XBG) 7d chart
78 -3,1% 14% 9,3% $5.911,60
689.373.687
$376.927
jsecoin (JSE) 7d chart
79 0,21% -6,6% -27% $77,40
895.522.728
$357.258
titan coin (TTN) 7d chart
80 1,5% -0,040% -8,3% $121.124
7.125.997
$329.604
arqma (ARQ) 7d chart
81 ? ? ? ?
19.491.839
$311.079
emerald crypto (EMD) 7d chart
82 -2,1% 4,1% -3,0% $296,12
6.784.074
$303.933
mnpcoin (MNP) 7d chart
83 -0,89% 65% $496,43
20.113.422
$303.681
noir (NOR) 7d chart
84 -1,3% -38% -3,0% $57,38
9.082.334
$288.110
anon (ANON) 7d chart
85 -14% 22% $7,38
251.758.697
$267.556
dovu (DOV) 7d chart
86 45% -14% -58% $232,00
8.631.606
$262.138
plusonecoin (PLUS1) 7d chart
87 -8,3% -15% -21% $10.631,03
6.871.532
$262.080
altbet (ABET) 7d chart
88 -76% -76% $6,12
10.061.998.911
$258.463
pwr coin (PWR) 7d chart
89 3,2% -5,2% 6,8% $5.102,82
1.287.824
$227.968
midas (MIDAS) 7d chart
90 0,39% -25% 300% $3.196.487
310.170.112
$216.994
bitball (BTB) 7d chart
91 -0,45% -11% -15% $216,54
132.525.460
$202.050
niobio cash (NBR) 7d chart
92 ? ? ? ?
2.270.202
$195.121
korecoin (KORE) 7d chart
93 0,0% 0,0% 0,0% $0,00000000
3.356.167.402
$189.326
cryptopayafrica (CPA) 7d chart
94 1,3% 0,31% -0,48% $1.429.086
228.084
$164.620
1sg (1SG) 7d chart
95 ? ? ? ?
4.173.881
$151.700
blur network (BLUR) 7d chart
96 1,5% 0,76% 0,14% $159.975
147.363
$148.207
usdq (USDQ) 7d chart
97 0,24% -3,3% -44% $185,85
5.219.072
$139.542
dogecash (DOGEC) 7d chart
98 ? ? ? ?
3.710.009
$135.959
bitto (BITTO) 7d chart
99 ? ? ? ?
3.452.694.337
$135.081
spectrum cash (XSM) 7d chart
100 0,51% 0,99% -22% $567,98
18.245.701
$133.745
galilel (GALI) 7d chart
Cập nhật lần cuối: 2019-08-21 13:31:47 UTC (1 phút ago)