🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
1561.417980724729
Giá trị vốn hóa thị trường
123.6088102286189
Trading Volume

Tiền ảo Energy hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
223 $0,111327 3.2% 0.4% -4.2% $3.682.633 $48.036.271 power ledger (POWR) 7d chart
602 $0,00962332 0.8% -5.3% -12.5% $219.431 $5.843.553 wepower (WPR) 7d chart
826 $0,530500 ? ? ? ? $2.590.214 charg coin (CHG) 7d chart
1408 $0,00068185 -0.7% 1.1% -1.6% $21.605 $364.354 electrify.asia (ELEC) 7d chart
1463 $0,528680 ? ? ? ? $301.412 pylon network (PYLNT) 7d chart
1572 $0,02136206 0.3% -11.2% 35.0% $143,89 $201.950 klimatas (KTS) 7d chart
1823 $0,00002347 1.0% -5.5% -35.9% $403.053 $64.942 kwhcoin (KWH) 7d chart
1894 $0,00003090 ? ? ? ? $46.602 energi token (ETK) 7d chart
2145 $0,00011958 ? ? ? ? $7.312,79 4new (KWATT) 7d chart
$0,00342668 ? ? ? ? ? eco value coin (EVC) 7d chart
$0,00604732 ? ? ? ? ? voltz (VOLTZ) 7d chart
$0,00117821 ? ? ? ? ? fusion energy x (FUSION) 7d chart
$0,00130378 -17.4% -8.9% -12.6% $3.152,53 ? wpp token (WPP) 7d chart
$0,00115595 ? ? ? ? ? electronic energy coin (E2C) 7d chart
$0,00109037 1.2% -49.1% 851.9% $253,37 ? tls token (TLS) 7d chart
$0,152403 ? ? ? ? ? electric token (ETR) 7d chart
$3,91 ? ? ? ? ? neo smart energy (NSE) 7d chart
$0,155750 6.7% 5.4% 5.7% $100.473 ? cenfura token (XCF) 7d chart
$0,00621131 -1.8% -0.4% -15.7% $24.406 ? rowan coin (RWN) 7d chart
$0,01676475 ? ? ? ? ? helio power token (THPT) 7d chart
$0,08394997 ? ? ? ? ? thepowercoin (TPWR) 7d chart
$0,03254842 ? ? ? ? ? solar dao (SDAO) 7d chart
$0,00102493 ? ? ? ? ? cryptosolartech (CST) 7d chart
$0,522415 -0.7% $3.552,58 ? zero carbon project (ZCC) 7d chart
$11,92 ? ? ? ? ? hydrocarbon 8 (HC8) 7d chart
$0,00017042 8.0% -9.4% -11.2% $100.668 ? redi (REDI) 7d chart
$0,01171246 ? ? ? ? ? matrexcoin (MAC) 7d chart
$0,00078351 -9.9% 102.9% $11,08 ? fred energy (FRED) 7d chart
$0,00122663 1.3% -4.7% -5.1% $899,87 ? terragreen (TGN) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android