🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
1.112868614990622
Giá trị vốn hóa thị trường
138.84881927999874
Trading Volume

Tiền ảo Virtual Reality hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
1858 $0,03422964 ? ? ? ? $18.139,57 oasis (XOS) 7d chart
$0,01044817 6.6% 27.9% 9.2% $1.128,25 ? arcona (ARCONA) 7d chart
$0,00319255 ? ? ? ? ? the movement (MVT) 7d chart
$0,00111348 ? ? ? ? ? oasis city (OSC) 7d chart
$0,02016886 -0.0% -5.9% -12.5% $2.621.796 ? hashshare (HSS) 7d chart
$0,415082 -1.7% -5.8% 9.5% $910,34 ? somnium space cubes (CUBE) 7d chart
$0,00081648 ? ? ? ? ? lucyd (LCD) 7d chart
$0,00057010 -0.0% -1.2% $0,342060 ? valireum (VLM) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android