🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
338913.50119841215
Giá trị vốn hóa thị trường
113058.97430947665
Trading Volume

Tiền ảo Yield Farming hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
17 $203,69 1.4% 12.7% 22.7% $574.097.224 $2.498.289.142 aave (AAVE) 7d chart
19 $15,18 1.5% 13.3% 1.7% $225.908.955 $2.152.876.877 synthetix network token (SNX) 7d chart
25 $9,20 0.3% 13.5% 24.8% $676.762.422 $1.983.337.741 uniswap (UNI) 7d chart
45 $31.293 0.6% 2.7% 3.6% $502.087.045 $939.735.176 yearn.finance (YFI) 7d chart
47 $7,22 0.6% 13.7% 13.0% $581.499.258 $920.497.606 sushi (SUSHI) 7d chart
49 $211,88 1.7% 9.2% 4.6% $71.818.783 $883.090.105 compound (COMP) 7d chart
71 $2,22 -0.5% 23.9% 91.2% $531.509.419 $435.940.416 curve dao token (CRV) 7d chart
95 $20,74 0.5% 11.0% 16.4% $70.090.024 $225.381.650 balancer (BAL) 7d chart
111 $0,939726 1.0% 39.3% 114.9% $157.618.047 $163.005.623 alpha finance (ALPHA) 7d chart
129 $399,77 -0.5% 7.2% 72.0% $8.695.943 $123.936.768 keeperdao (ROOK) 7d chart
149 $0,936384 1.7% 25.7% 57.5% $11.943.869 $96.335.165 pancakeswap (CAKE) 7d chart
173 $1.890,12 0.5% 9.2% 6.3% $107.096.367 $75.407.120 dfi.money (YFII) 7d chart
234 $187,94 -3.2% 39.1% 284.4% $8.376.992 $49.885.745 88mph (MPH) 7d chart
239
yusd (YVAULT-LP-YCURVE)
yUSD YVAULT-LP-YCURVE YVAULT-LP-YCURVE
$1,22 -1.0% 1.3% 0.7% $832.149 $47.729.785 yusd (YVAULT-LP-YCURVE) 7d chart
254 $120,52 -3.2% 13.7% 25.2% $2.273.230 $44.270.648 harvest finance (FARM) 7d chart
277 $0,616847 0.9% 2.4% -26.9% $6.044.446 $37.753.506 basis cash (BAC) 7d chart
287 $619,52 0.9% 18.3% 67.5% $4.286.180 $34.687.496 saffron.finance (SFI) 7d chart
290 $0,233630 0.6% 3.5% -2.2% $6.275.791 $34.572.166 truefi (TRU) 7d chart
311 $28,27 2.9% 8.7% 0.4% $1.449.099 $30.428.191 barnbridge (BOND) 7d chart
317 $12,03 -0.3% 13.7% 24.6% $24.134.244 $29.941.747 badger dao (BADGER) 7d chart
331 $86,81 -4.2% -5.5% -42.1% $7.399.506 $27.311.703 basis share (BAS) 7d chart
341 $558,18 1.3% -6.2% -21.2% $4.186.064 $26.203.239 yf link (YFL) 7d chart
355 $2,26 -0.8% 9.6% 57.8% $627.370 $24.836.224 yam (YAM) 7d chart
362 $0,306856 0.3% 6.0% -25.7% $361.306 $23.733.569 rally (RLY) 7d chart
376 $0,02284098 0.4% 4.7% 42.9% $4.756.112 $22.533.728 linear (LINA) 7d chart
378 $3,27 1.6% 27.2% 37.0% $24.825.735 $22.404.343 value liquidity (VALUE) 7d chart
414 $20,48 -1.9% 26.4% 78.6% $4.130.831 $16.375.473 yaxis (YAX) 7d chart
416 $45,92 -0.1% 15.4% -4.7% $2.206.370 $16.304.137 octofi (OCTO) 7d chart
470 $2,53 0.3% 1.3% 12.8% $44.088 $12.323.721 power index pool token (PIPT) 7d chart
482 $1,68 3.3% 8.0% 87.0% $1.267.867 $11.936.679 rari governance token (RGT) 7d chart
484 $487,36 2.4% 12.8% 18.8% $3.327.055 $11.924.168 meme (MEME) 7d chart
497 $11,44 1.6% 9.9% -0.2% $13.972.874 $11.031.142 pickle finance (PICKLE) 7d chart
547 $57,03 6.9% -7.2% -26.9% $2.409.815 $8.761.010 mithril share (MIS) 7d chart
552 $4,47 6.3% 19.2% $8.232,57 $8.385.790 ichi.farm (ICHI) 7d chart
553 $6,31 4.8% 14.2% 63.6% $341.140 $8.333.188 idle (IDLE) 7d chart
556 $0,785103 -1.6% 19.0% 47.6% $17.129.852 $8.057.127 swerve (SWRV) 7d chart
564 $38,55 7.2% 97.8% 355.2% $4.114.715 $7.477.333 snowswap (SNOW) 7d chart
580 $47,82 4.5% 18.4% 214.9% $601.404 $7.056.498 growth defi (GRO) 7d chart
589 $0,988535 -0.2% 7.5% 3.8% $59.679 $6.798.839 piedao dough v2 (DOUGH) 7d chart
594 $0,06292456 0.2% 11.5% 0.0% $375.976 $6.603.883 swag finance (SWAG) 7d chart
596 $3,67 0.1% 9.5% 13.4% $146.676 $6.577.321 deus finance (DEUS) 7d chart
598 $0,429118 1.5% 13.3% 7.6% $804.046 $6.501.637 apy.finance (APY) 7d chart
610 $0,00140074 0.0% 1136.5% $0,00000000 $6.198.757 unit protocol (COL) 7d chart
621 $4,33 -0.6% 6.9% 15.6% $4.076.306 $5.959.421 easyfi (EASY) 7d chart
635 $0,866786 -1.1% 12.0% -5.8% $3.359,17 $5.719.812 based money ($BASED) 7d chart
645 $0,109129 1.0% 9.4% 15.6% $517.209 $5.593.125 shroom.finance (SHROOM) 7d chart
716 $0,441707 1.8% 15.1% 20.0% $249.423 $4.216.344 cofix (COFI) 7d chart
721 $2,21 9.0% 161.6% 616.0% $2.535.945 $4.187.056 benchmark protocol (MARK) 7d chart
778 $12,11 -0.6% 17.6% 148.7% $49.982.546 $3.463.076 yam v2 (YAMV2) 7d chart
779 $0,422798 0.3% 61.9% 61.3% $589.577 $3.449.232 gameswap (GSWAP) 7d chart
801 $0,01671731 -0.9% 10.6% -18.9% $279.814 $3.262.419 unit protocol new (DUCK) 7d chart
830 $0,01200655 0.0% 35.8% 46.2% $1.216.285 $2.894.624 unfederalreserve (ERSDL) 7d chart
871 $50,87 -0.1% 7.5% -14.0% $107.280 $2.516.596 doki doki finance (DOKI) 7d chart
969 $18,95 3.4% -11.0% 86.4% $237.264 $1.847.442 build finance (BUILD) 7d chart
971 $84,68 4.4% 29.1% -25.4% $132.113 $1.829.271 iyf.finance (IYF) 7d chart
975 $0,02771520 -4.6% -2.9% -4.7% $234.683 $1.802.896 sashimi (SASHIMI) 7d chart
1023 $0,148638 -0.1% 0.0% 16.7% $35.162 $1.499.123 moonswap (MOON) 7d chart
1040 $0,02761133 0.9% 1.3% -2.6% $69.591 $1.403.024 lua token (LUA) 7d chart
1105 $0,00934316 0.1% 0.3% 5.2% $177.685 $1.070.294 bnsd finance (BNSD) 7d chart
1121 $0,00182110 9.0% 12.8% $2.356,35 $1.015.662 stacy (STACY) 7d chart
1134 $15,42 -0.1% -8.5% 9.1% $84.108 $965.589 boosted finance (BOOST) 7d chart
1158 $105,35 1.0% 2.0% -16.5% $93.676 $886.679 pylon finance (PYLON) 7d chart
1174 $0,315788 ? ? ? ? $851.118 basis dollar (BSD) 7d chart
1199 $0,220600 ? ? ? ? $777.244 geyser (GYSR) 7d chart
1206 $9,93 1.1% 12.8% -40.7% $45.569 $766.090 basis dollar share (BSDS) 7d chart
1224 $0,690599 8.6% -5.2% $1.136,73 $720.263 coin artist (COIN) 7d chart
1230 $0,102422 0.6% 4.6% -21.4% $12.542,43 $706.768 azuki (AZUKI) 7d chart
1263 $0,04806090 2.4% 3.7% 14.8% $59.077 $627.808 dracula token (DRC) 7d chart
1363 $8,03 3.7% 1.1% 10.2% $72.792 $436.724 yffi finance (YFFI) 7d chart
1395 $1,76 0.8% 8.2% 68.5% $17.095,50 $387.971 defiat (DFT) 7d chart
1495 $0,06205950 0.0% 0.0% $0,00000000 $281.399 cargo gems (GEM) 7d chart
1611 $0,03712159 ? ? ? ? $180.163 yieldx (YIELDX) 7d chart
1615 $0,00325743 6.6% -11.3% $498,05 $178.420 rotten (ROT) 7d chart
1684 $0,01568050 ? ? ? ? $134.525 percent (PCT) 7d chart
1779 $0,204053 ? ? ? ? $84.786 metricexchange (METRIC) 7d chart
1829 $2,02 2.0% 30.0% 38.4% $80.528 $66.597 nyan finance (NYAN) 7d chart
1835 $0,959394 ? ? ? ? $65.033 usdp stablecoin (USDP) 7d chart
1897 $0,588303 0.2% 21.8% 12.3% $53.492 $46.938 stand share (SAS) 7d chart
1933 $0,00287771 ? ? ? ? $39.165 spaghetti (PASTA) 7d chart
1962 $2,67 ? ? ? ? $32.147 baby power index pool token (PIPT) 7d chart
2016 $0,498816 0.4% -18.4% -1.9% $2.005,52 $22.918 seal finance (SEAL) 7d chart
2039 $0,362819 ? ? ? ? $18.792,88 stand cash (SAC) 7d chart
2081 $1,17 ? ? ? ? $13.119,57 toast.finance (HOUSE) 7d chart
2088 $0,00002617 ? ? ? ? $12.383,24 jiaozi (JIAOZI) 7d chart
2092 $0,00104347 ? ? ? ? $12.006,08 baconswap (BACON) 7d chart
2111 $0,862042 ? ? ? ? $10.047,30 zzz.finance (ZZZ) 7d chart
2145 $0,00002370 ? ? ? ? $6.341,07 noodle.finance (NOODLE) 7d chart
$0,335820 -0.8% 100.0% 202.8% $2.764.957 ? daiquilibrium (DAIQ) 7d chart
$3,21 -3.2% 0.7% $1.215,46 ? swapship (SWSH) 7d chart
$0,307414 ? ? ? ? ? solarite (SOLARITE) 7d chart
$41,99 -1.7% 47.0% 405.3% $464.336 ? yeld finance (YELD) 7d chart
$1,00 ? ? ? ? ? rari stable pool token (RSPT) 7d chart
$1,98 2.3% 4.6% 93.0% $7.001,90 ? salmon (SLM) 7d chart
$4,52 ? ? ? ? ? megacryptopolis (MEGA) 7d chart
$1,46 ? ? ? ? ? soft yearn (SYFI) 7d chart
$0,00021019 7.1% -23.5% -41.3% $15.242,15 ? kimchi.finance (KIMCHI) 7d chart
$27,50 ? ? ? ? ? die (DIE) 7d chart
$0,453813 ? ? ? ? ? walnut.finance (WTF) 7d chart
$1,87 ? ? ? ? ? xaavea (XAAVEA) 7d chart
$1,86 ? ? ? ? ? xaaveb (XAAVEB) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android