New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
# Coin Giá Giá trị vốn hóa thị trường Thanh khoản Nhà phát triển Cộng đồng Mức độ quan tâm của cộng đồng Tổng 7 ngày trước
1
bitcoin logo (thumb)
BTC
10.752,28 $
8,082%
180.849.250.843 $
4.441.169.104 $
98%
87%
47%
91%
2
ethereum logo (thumb)
ETH
980,15 $
8,603%
95.217.040.917 $
1.916.165.672 $
93%
74%
41%
84%
3 1,23 $
11,802%
47.665.028.706 $
2.081.450.000 $
85%
69%
34%
81%
4
litecoin logo (thumb)
LTC
176,20 $
8,085%
9.668.570.060 $
353.706.073 $
81%
69%
38%
76%
5 15,46 $
4,406%
9.608.167.945 $
2.633.436.457 $
88%
56%
33%
75%
6
monero logo (thumb)
XMR
Monero XMR
Cryptonight
306,16 $
16,442%
4.786.228.467 $
83.031.013 $
89%
63%
37%
74%
7 119,81 $
10,280%
7.787.880.768 $
190.081.587 $
78%
63%
37%
73%
8 0,47 $
0,035%
8.405.782.834 $
119.923.539 $
84%
61%
38%
72%
9 0,56 $
10,954%
14.490.080.874 $
63.475.747 $
87%
56%
33%
71%
10 0,07 $
6,290%
4.517.383.897 $
454.093.231 $
77%
61%
26%
71%
11
bitcoin cash logo (thumb)
BCH
1.584,83 $
12,025%
26.824.865.782 $
465.480.192 $
70%
54%
42%
71%
12
qtum logo (thumb)
QTUM
Qtum QTUM
Proof of Stake
38,37 $
9,594%
2.832.699.874 $
593.524.000 $
82%
50%
33%
70%
13
dash logo (thumb)
DASH
758,21 $
8,063%
5.939.581.756 $
70.970.144 $
84%
54%
39%
70%
14
verge logo (thumb)
XVG
0,09 $
14,133%
1.323.902.158 $
57.769.930 $
85%
58%
35%
69%
15 27,84 $
13,302%
2.765.110.029 $
211.248.225 $
81%
49%
36%
69%
16
dogecoin logo (thumb)
DOGE
0,01 $
9,340%
749.273.079 $
16.330.319 $
87%
62%
36%
69%
17
siacoin logo (thumb)
SC
Siacoin SC
Blake2b
0,04 $
14,548%
1.193.265.486 $
33.173.208 $
88%
55%
32%
69%
18
lisk logo (thumb)
LSK
Lisk LSK
Proof of Stake
20,64 $
8,486%
2.420.707.284 $
33.025.521 $
87%
55%
33%
68%
19 2,36 $
13,651%
6.573.564.997 $
77.279.537 $
67%
63%
40%
68%
20
zcash logo (thumb)
ZEC
Zcash ZEC
Equihash
436,40 $
10,691%
1.358.979.712 $
71.375.000 $
83%
49%
36%
67%
21 44,95 $
13,992%
429.940.407 $
18.695.742 $
78%
63%
31%
66%
22
raiblocks logo (thumb)
XRB
14,46 $
15,626%
1.926.263.915 $
13.331.500 $
80%
59%
25%
65%
23 0,27 $
10,046%
934.439.685 $
23.424.309 $
86%
45%
40%
65%
24
waves logo (thumb)
WAVES
Waves WAVES
Proof of Stake
8,13 $
1,870%
812.913.000 $
26.239.600 $
78%
50%
38%
64%
25 0,57 $
9,785%
476.609.709 $
10.420.800 $
84%
50%
40%
64%
26 81,55 $
6,859%
897.007.100 $
16.086.600 $
83%
47%
34%
64%
27
nem logo (thumb)
XEM
NEM XEM
Proof of Importance
0,94 $
11,366%
8.476.289.663 $
47.727.881 $
61%
51%
36%
63%
28 0,32 $
11,157%
827.640.071 $
11.542.762 $
81%
44%
33%
62%
29 6,57 $
10,986%
44.731.657 $
4.648.718 $
86%
48%
45%
61%
30 45,34 $
7,573%
396.468.275 $
10.784.397 $
78%
47%
33%
61%
31
pivx logo (thumb)
PIVX
8,68 $
2,765%
481.224.280 $
11.144.700 $
82%
46%
32%
61%
32
stratis logo (thumb)
STRAT
11,74 $
14,206%
1.159.353.422 $
16.301.893 $
69%
49%
32%
61%
33 8,02 $
11,706%
3.049.389.037 $
74.880.835 $
59%
46%
39%
61%
34 3,98 $
12,511%
298.171.815 $
6.933.088 $
81%
44%
32%
60%
35
bitcoin gold logo (thumb)
BTG
193,32 $
5,451%
3.243.933.797 $
130.012.555 $
82%
17%
31%
60%
36 0,35 $
5,855%
342.370.308 $
12.848.591 $
79%
38%
28%
58%
37
reddcoin logo (thumb)
RDD
Reddcoin RDD
Proof of Stake Velocity
0,01 $
12,350%
308.967.046 $
4.900.219 $
63%
55%
32%
58%
38
decred logo (thumb)
DCR
Decred DCR
Blake-256
93,25 $
7,502%
616.197.850 $
1.161.002 $
78%
44%
33%
58%
39 0,13 $
18,773%
197.776.269 $
178.769 $
33%
33%
27%
58%
40
nxt logo (thumb)
NXT
NXT NXT
Proof of Stake
0,38 $
25,277%
380.073.788 $
76.428.067 $
60%
50%
37%
58%
41
komodo logo (thumb)
KMD
Komodo KMD
Equihash
5,96 $
11,770%
613.738.432 $
7.010.050 $
65%
46%
32%
58%
42 0,05 $
11,712%
498.947.753 $
8.228.950 $
60%
50%
32%
58%
43 1,69 $
2,877%
841.931.225 $
20.157.058 $
62%
46%
29%
58%
44 1,34 $
11,191%
179.010.063 $
7.309.490 $
71%
46%
29%
57%
45 3,98 $
13,169%
199.693.033 $
9.745.884 $
83%
34%
29%
57%
46 3,34 $
11,629%
448.652.571 $
17.275.743 $
73%
34%
35%
57%
47 8,51 $
6,711%
2.359.133.590 $
363.476.315 $
31%
60%
28%
57%
48 0,63 $
11,694%
89.856.930 $
1.290.817 $
84%
42%
30%
57%
49
steem logo (thumb)
STEEM
4,18 $
15,951%
1.033.501.309 $
8.162.037 $
86%
17%
44%
57%
50 15,02 $
12,699%
1.532.903.625 $
63.574.500 $
49%
47%
29%
57%
51
vertcoin logo (thumb)
VTC
4,25 $
13,360%
180.893.649 $
1.754.936 $
65%
53%
33%
57%
52 0,55 $
17,624%
140.511.294 $
7.645.708 $
70%
39%
41%
56%
53 0,73 $
7,604%
330.570.982 $
11.475.700 $
71%
43%
29%
56%
54 67,90 $
15,191%
267.369.179 $
3.653.910 $
72%
43%
31%
56%
55 1,50 $
2,732%
348.604.608 $
2.310.219 $
81%
39%
28%
56%
56 0,46 $
8,497%
297.539.419 $
13.912.233 $
54%
49%
38%
56%
57 0,15 $
11,100%
150.724.542 $
9.799.080 $
66%
44%
28%
56%
58
syscoin logo (thumb)
SYS
0,63 $
3,308%
332.967.262 $
19.991.658 $
67%
44%
30%
56%
59
zclassic logo (thumb)
ZCL
106,69 $
22,911%
336.016.945 $
29.954.800 $
69%
36%
29%
56%
60
peercoin logo (thumb)
PPC
Peercoin PPC
Proof of Stake
4,99 $
11,511%
122.612.669 $
726.504 $
80%
41%
34%
55%
61
nav coin logo (thumb)
NAV
NAV Coin NAV
Proof of Stake
2,76 $
9,587%
172.148.127 $
2.469.701 $
68%
45%
30%
55%
62
bytecoin logo (thumb)
BCN
Bytecoin BCN
Cryptonight
0,01 $
11,058%
1.118.465.182 $
7.672.684 $
55%
47%
34%
55%
63 6,68 $
7,862%
272.207.529 $
5.987.365 $
69%
37%
30%
55%
64 5,36 $
12,656%
525.257.087 $
7.183.610 $
49%
51%
37%
55%
65
neblio logo (thumb)
NEBL
Neblio NEBL
Proof of Stake
21,89 $
13,842%
278.989.332 $
6.873.717 $
64%
35%
27%
55%
66 6,35 $
14,883%
1.760.960.495 $
98.372.923 $
31%
54%
28%
55%
67 700,65 $
3,689%
452.077.375 $
1.461.460 $
74%
40%
28%
54%
68 2,42 $
3,033%
89.606.370 $
2.605.435 $
73%
40%
29%
54%
69 12,75 $
11,278%
1.262.036.480 $
100.730.891 $
0%
58%
81%
53%
70 1,89 $
18,611%
98.412.140 $
707.063 $
77%
35%
28%
53%
71
smartcash logo (thumb)
SMART
0,76 $
13,225%
470.202.012 $
947.158 $
72%
38%
28%
53%
72
gridcoin logo (thumb)
GRC
Gridcoin GRC
Proof of Research
0,09 $
9,688%
35.978.309 $
192.522 $
81%
40%
30%
53%
73 205,60 $
12,366%
227.103.668 $
1.515.304 $
59%
41%
36%
52%
74 5,51 $
6,687%
304.084.909 $
1.658.798 $
73%
31%
35%
52%
75
counterparty logo (thumb)
XCP
56,09 $
0,999%
146.814.479 $
5.760.097 $
67%
37%
32%
52%
76 0,10 $
5,600%
214.390.642 $
15.396.733 $
58%
29%
35%
52%
77 0,12 $
1,584%
127.881.477 $
20.329.978 $
51%
43%
28%
52%
78 0,16 $
13,564%
94.885.255 $
4.287.529 $
59%
42%
28%
52%
79 173,88 $
13,178%
104.225.470 $
878.843 $
73%
34%
35%
52%
80 2,42 $
11,592%
576.597.874 $
3.290.499 $
62%
34%
27%
52%
81 1,33 $
13,825%
327.338.900 $
15.355.512 $
47%
41%
27%
52%
82 2,22 $
9,348%
175.788.248 $
3.575.707 $
60%
37%
28%
51%
83 0,12 $
6,445%
733.870.791 $
5.199.657 $
35%
52%
34%
51%
84
zencash logo (thumb)
ZEN
ZenCash ZEN
Equihash
35,74 $
6,987%
109.166.088 $
1.153.165 $
67%
39%
29%
51%
85 4,77 $
9,756%
91.584.217 $
24.662.700 $
55%
30%
37%
51%
86 0,50 $
13,820%
495.068.589 $
14.475.838 $
37%
43%
35%
50%
87 4,59 $
3,055%
48.222.973 $
195.384 $
78%
32%
41%
50%
88
blocknet logo (thumb)
BLOCK
Blocknet BLOCK
Proof of Stake
33,07 $
6,494%
164.764.716 $
320.106 $
76%
35%
28%
50%
89
monacoin logo (thumb)
MONA
6,27 $
9,472%
356.729.812 $
4.022.199 $
48%
39%
30%
50%
90
namecoin logo (thumb)
NMC
3,78 $
11,903%
55.705.513 $
139.091 $
75%
39%
33%
50%
91
bitbay logo (thumb)
BAY
BitBay BAY
Proof of Stake
0,13 $
9,401%
127.190.235 $
1.332.947 $
60%
34%
29%
50%
92 0,19 $
16,603%
70.474.712 $
453.712 $
70%
34%
34%
49%
93
feathercoin logo (thumb)
FTC
0,28 $
9,600%
52.583.250 $
369.354 $
65%
40%
32%
49%
94 0,32 $
10,138%
114.118.096 $
3.521.250 $
73%
16%
29%
49%
95 1,82 $
8,787%
109.464.151 $
8.456.980 $
43%
40%
29%
48%
96
paccoin logo (thumb)
PAC
0,00 $
8,084%
276.218.285 $
163.541 $
57%
41%
30%
48%
97 0,04 $
11,420%
80.362.907 $
1.325.382 $
49%
41%
30%
48%
98 0,23 $
10,117%
140.629.200 $
3.965.890 $
44%
39%
28%
48%
99 34,66 $
8,766%
24.613.227 $
450.852 $
72%
34%
27%
48%
100
vericoin logo (thumb)
VRC
VeriCoin VRC
Proof of Stake-Time
1,25 $
13,940%
38.411.635 $
1.593.951 $
51%
40%
29%
48%
Cập nhật lần cuối: 2018-01-22 20:03:29 UTC (chưa tới 1 phút ago)