AEX exchange

AEX

Centralized
7
Trust Score

24 小時交易量
189
貨幣
220
# 貨幣 Market Cap 匯率 Spread +2% 深度 -2% 深度 24 小時交易量 交易量 % 最後交易 信任分數
1 以太幣 (ETH)
$43,021,172,286.62
ETH/CNC
$381.56
2573.7 CNC
0.18% $120,398 $125,463
$5,915,016.90
15502.171 ETH
4.18% 最近 -
2 比特幣 (BTC)
$202,620,845,289.64
BTC/CNC
$10,966.12
73937 CNC
0.13% $157,424 $52,706
$3,754,024.19
342.329 BTC
2.65% 最近
3 以太經典 (ETC)
$604,813,452.89
ETC/CNC
$5.21
35.1 CNC
0.23% $40,638 $71,929
$2,494,276.48
479122.263 ETC
1.76% 最近
4 瑞波幣 (XRP)
$11,262,580,899.62
XRP/CNC
$0.25
1.685 CNC
0.24% $149,127 $128,306
$2,079,636.20
8324228.001 XRP
1.47% 最近
5 比特股 (BTS)
$71,678,370.24
BTS/CNC
$0.03
0.1792 CNC
0.16% $24,697 $53,674
$1,968,539.98
74065355.423 BTS
1.39% 最近
6 比特現金 (BCH)
$4,269,601,286.36
BCH/CNC
$230.68
1555.3 CNC
0.23% $145,479 $139,059
$1,714,451.45
7432.243 BCH
1.21% 最近
7 Aave (LEND)
$773,586,095.80
LEND/CNC
$0.61
4.127 CNC
0.22% $56,532 $53,863
$1,626,156.03
2657567.163 LEND
1.15% 最近
8 FANBI TOKEN (FBT)
$0.00
FBT/CNC
$0.00
0.02099 CNC
0.81% $866 $492
$1,536,951.75
493692661.490 FBT
1.09% 最近
9 UMA (UMA)
$702,717,082.77
UMA/CNC
$13.08
88.22 CNC
1.0% $6,100 $10,225
$1,450,228.11
110835.310 UMA
1.02% 最近
10 Bitcoin SV (BSV)
$2,927,282,933.86
BSV/CNC
$158.23
1067.3 CNC
0.11% $149,968 $170,039
$1,445,378.95
9134.603 BSV
1.02% 最近
11 Fountain (FTN)
$0.00
FTN/CNC
$0.02
0.133 CNC
0.52% $1,160 $1,204
$1,417,308.14
71849130.524 FTN
1.00% 最近
12 Time Space Chain (TSC)
$0.00
TSC/CNC
$0.00
0.001812 CNC
0.83% $429 $414
$1,416,938.44
5272318838.442 TSC
1.00% 最近
13 Efficient Transaction Token (ETT)
$0.00
ETT/CNC
$0.00
0.001308 CNC
0.84% $416 $453
$1,412,795.44
7282498732.403 ETT
1.00% 最近
14 路印協議 (LRC)
$299,271,763.55
LRC/CNC
$0.25
1.705 CNC
0.23% $35,728 $49,615
$1,407,748.47
5566850.504 LRC
0.99% 最近
15 本體 (ONT)
$484,655,172.86
ONT/CNC
$0.76
5.126 CNC
0.21% $42,863 $37,644
$1,406,560.88
1850072.757 ONT
0.99% 最近
16 安網幣 (SAFE)
$0.00
SAFE/CNC
$0.26
1.78 CNC
0.56% $1,291 $1,216
$1,394,533.41
5284493.603 SAFE
0.98% 最近
17 InfChain (INF)
$0.00
INF/CNC
$0.00
0.002506 CNC
0.52% $603 $659
$1,390,030.59
3741431039.158 INF
0.98% 最近
18 萊特幣 (LTC)
$3,153,183,258.39
LTC/CNC
$48.22
325.1 CNC
0.19% $136,560 $179,403
$1,379,417.60
28608.011 LTC
0.97% 最近
19 狗狗幣 (DOGE)
$351,970,095.57
DOGE/CNC
$0.00
0.01878 CNC
0.21% $63,836 $61,855
$1,368,745.78
491611076.752 DOGE
0.97% 最近
20 柚子幣 (EOS)
$2,537,568,596.08
EOS/CNC
$2.70
18.19 CNC
0.11% $138,865 $178,421
$1,352,671.15
501595.906 EOS
0.96% 最近
21 嫩模幣 (OMG)
$426,254,423.96
OMG/CNC
$3.04
20.51 CNC
0.24% $56,502 $73,052
$1,347,143.56
442850.457 OMG
0.95% 最近
22 Boom Token (BOOM)
$1,026,811.15
BOOM/CNC
$0.00
0.01079 CNC
0.83% $437 $616
$1,343,548.21
839538632.142 BOOM
0.95% 最近
23 Compound (COMP)
$506,796,679.89
COMP/CNC
$152.26
1026.6 CNC
0.21% $47,042 $46,991
$1,342,229.80
8815.247 COMP
0.95% 最近
24 CanYaCoin (CAN)
$3,310,321.05
CAN/CNC
$0.04
0.2525 CNC
0.83% $423 $640
$1,318,901.76
35217615.044 CAN
0.93% 最近
25 亦來雲 (ELA)
$35,729,740.89
ELA/CNC
$1.93
13 CNC
0.38% $6,915 $6,477
$1,318,243.52
683693.055 ELA
0.93% 最近
26 達世幣 (DASH)
$701,713,468.68
DASH/CNC
$71.98
485.5 CNC
0.23% $43,401 $47,060
$1,313,733.31
18250.488 DASH
0.93% 最近
27 Algorand (ALGO)
$284,343,888.55
ALGO/CNC
$0.35
2.352 CNC
0.21% $44,233 $50,452
$1,305,073.86
3741163.166 ALGO
0.92% 最近
28 Grin (GRIN)
$18,910,857.44
GRIN/CNC
$0.36
2.411 CNC
0.41% $3,827 $3,346
$1,304,569.11
3649441.318 GRIN
0.92% 最近
29 Beetle Coin (BEET)
$414,273.74
BEET/CNC
$0.00
0.01172 CNC
0.85% $572 $615
$1,292,559.23
743586882.584 BEET
0.91% 最近
30 Keep Network (KEEP)
$18,707,288.12
KEEP/CNC
$1.05
7.085 CNC
0.52% $1,317 $1,269
$1,274,344.46
1212706.921 KEEP
0.90% 最近
31 牛油果 (ENU)
$0.00
ENU/CNC
$0.00
0.00555 CNC
0.9% $555 $406
$1,268,721.82
1541282698.396 ENU
0.90% 最近
32 注意力幣 (BAT)
$356,660,638.62
BAT/CNC
$0.24
1.629 CNC
0.25% $39,350 $40,265
$1,264,758.42
5234743.100 BAT
0.89% 最近
33 ZG Blockchain Token (ZGT)
$0.00
ZGT/CNC
$0.03
0.227 CNC
0.83% $5,253 $442
$1,247,391.88
37068260.515 ZGT
0.88% 最近
34 B360 (B360)
$0.00
B360/CNC
$0.00
0.00547 CNC
0.91% $484 $513
$1,243,924.62
1533780608.610 B360
0.88% 最近
35 XCoinPay (DYX)
$0.00
XYT/CNC
$0.00
0.001731 CNC
1.49% $127 $187
$1,236,327.14
4815542397.799 XYT
0.87% 最近
36 恆星幣 (XLM)
$1,620,256,558.77
XLM/CNC
$0.08
0.5277 CNC
0.17% $38,813 $41,349
$1,232,725.16
15750271.392 XLM
0.87% 最近
37 新經幣 (XEM)
$998,221,373.93
XEM/CNC
$0.11
0.7503 CNC
0.17% $65,189 $57,139
$1,228,765.68
11041879.479 XEM
0.87% 最近
38 REN (REN)
$220,355,830.45
REN/CNC
$0.25
1.6993 CNC
0.21% $27,528 $41,228
$1,226,305.45
4865612.040 REN
0.87% 最近
39 Jetmint (XYZ)
$0.00
XYZ/CNC
$0.00
0.00479 CNC
0.83% $693 $608
$1,225,917.47
1726164669.861 XYZ
0.87% 最近
40 Renrenbit (RRB)
$0.00
RRB/CNC
$0.85
5.7 CNC
0.53% $1,121 $1,357
$1,216,555.07
1439016.570 RRB
0.86% 最近
41 Synthetix Network Token (SNX)
$531,176,573.34
SNX/CNC
$4.39
29.6 CNC
0.2% $40,723 $48,324
$1,212,976.02
276292.681 SNX
0.86% 最近
42 0x協議 (ZRX)
$303,380,038.70
ZRX/CNC
$0.42
2.852 CNC
0.21% $40,741 $57,432
$1,195,946.25
2828502.687 ZRX
0.84% 最近
43 Tezos (XTZ)
$1,702,411,887.15
XTZ/CNC
$2.35
15.83 CNC
0.19% $31,215 $36,182
$1,193,042.77
508313.453 XTZ
0.84% 最近
44 夸克幣 (QRK)
$1,518,596.77
QRK/CNC
$0.01
0.0382 CNC
0.78% $397 $533
$1,189,654.22
209974358.281 QRK
0.84% 最近
45 GateToken (GT)
$110,461,469.25
GT/CNC
$0.59
3.98 CNC
0.5% $6,127 $20,492
$1,188,343.96
2013112.132 GT
0.84% 最近
46 Maker (MKR)
$454,589,641.54
MKR/CNC
$504.55
3403 CNC
0.24% $27,809 $45,080
$1,180,565.99
2339.833 MKR
0.83% 最近
47 InvestDigital (IDT)
$0.00
IDT/CNC
$0.00
0.02116 CNC
8.08% $0 $0
$1,151,857.54
367021902.100 IDT
0.81% 最近
48 OK幣 (OKB)
$1,685,097,807.29
OKB/CNC
$6.11
41.22 CNC
0.22% $44,782 $39,753
$1,115,974.08
182538.719 OKB
0.79% 最近
49 Cosmos (ATOM)
$1,173,583,972.03
ATOM/CNC
$4.91
33.14 CNC
0.39% $39,819 $50,373
$1,094,326.49
222715.741 ATOM
0.77% 最近
50 阿朵幣 (ARDR)
$66,336,252.35
ARDR/CNC
$0.07
0.4491 CNC
0.31% $2,632 $5,830
$1,094,022.91
16424503.055 ARDR
0.77% 最近
51 Status (SNT)
$101,568,732.88
SNT/CNC
$0.03
0.1761 CNC
0.23% $31,246 $41,366
$1,089,451.45
41729480.794 SNT
0.77% 最近
52 維基鏈 (WICC)
$50,791,643.85
WICC/CNC
$0.27
1.825 CNC
0.11% $29,269 $83,004
$1,089,166.52
4023836.182 WICC
0.77% 最近
53 Balancer (BAL)
$147,012,074.56
BAL/CNC
$18.41
124.2 CNC
0.24% $32,900 $52,203
$1,082,705.72
58795.670 BAL
0.76% 最近
54 V.SYSTEMS (VSYS)
$45,638,630.43
VSYS/CNC
$0.02
0.1474 CNC
0.2% $35,238 $42,606
$1,053,623.63
48215033.328 VSYS
0.74% 最近
55 閃付幣 (LXT)
$2,572,364.71
LXT/CNC
$0.00
0.01288 CNC
2.51% $253 $131
$1,039,877.12
544346001.587 LXT
0.73% 最近
56 BitCapitalVendor (BCV)
$2,458,397.65
BCV/CNC
$0.00
0.01965 CNC
2.51% $106 $134
$1,032,406.10
354239416.772 BCV
0.73% 最近
57 QASH (QASH)
$14,256,263.45
QASH/CNC
$0.04
0.273 CNC
2.53% $142 $223
$1,019,717.52
25184081.300 QASH
0.72% 最近
58 代理幣 (VASH)
$0.00
VASH/CNC
$0.00
0.00447 CNC
0.89% $476 $410
$1,006,718.08
1519236878.289 VASH
0.71% 最近
59 火幣積分 (HT)
$1,140,959,141.08
HT/CNC
$4.88
32.93 CNC
0.13% $33,559 $56,204
$996,360.64
204001.663 HT
0.70% 最近
60 Nuls (NULS)
$25,933,223.50
NULS/CNC
$0.27
1.81 CNC
0.22% $30,963 $30,595
$979,550.21
3648858.351 NULS
0.69% 最近
61 Ignis (IGNIS)
$16,523,897.76
IGNIS/CNC
$0.02
0.1456 CNC
0.55% $1,336 $1,542
$970,308.61
44951373.306 IGNIS
0.69% 最近
62 小零幣 (XZC)
$47,436,719.61
XZC/CNC
$4.32
29.13 CNC
0.24% $32,051 $34,435
$958,057.05
221823.417 XZC
0.68% 最近
63 YOYOW (YOYOW)
$1,719,411.03
YOYO/CNC
$0.01
0.0667 CNC
1.49% $432 $716
$944,248.42
95448544.659 YOYO
0.67% 最近
64 幣快報 (BKBT)
$3,480,284.86
BKBT/CNC
$0.00
0.00573 CNC
4.89% $0 $0
$940,233.98
1106344030.340 BKBT
0.66% 最近
65 Pureland Project (PLD)
$0.00
PLD/CNC
$0.00
0.02598 CNC
0.15% $1,584 $539
$907,998.76
235643238.957 PLD
0.64% 最近
66 以太幣 (ETH)
$43,021,172,286.62
ETH/USDT
$381.39
381.22 USDT
0.1% $108,318 $95,556
$862,658.60
2261.899 ETH
0.61% 最近
67 未來幣 (NXT)
$10,823,093.27
NXT/CNC
$0.01
0.0736 CNC
0.54% $3,635 $4,219
$834,793.46
76473347.249 NXT
0.59% 最近
68 Decred (DCR)
$155,523,678.13
DCR/CNC
$13.01
87.7 CNC
0.23% $37,688 $43,087
$829,896.58
63801.848 DCR
0.59% 最近
69 Chainlink (LINK)
$4,031,564,986.68
LINK/CNC
$10.43
70.3 CNC
0.28% $48,306 $44,332
$790,271.93
75793.177 LINK
0.56% 最近
70 Black Diamond Rating (HZT)
$0.00
HZT/CNC
$0.05
0.3173 CNC
1.5% $1,704 $183
$775,842.98
16492945.213 HZT
0.55% 最近
71 Blacknet (BLN)
$0.00
BLN/CNC
$0.00
0.01473 CNC
0.17% $1,161 $188
$772,863.80
353760302.359 BLN
0.55% 最近
72 Key (KEY)
$0.00
KEY/CNC
$0.00
0.006 CNC
0.66% $1,399 $1,513
$766,813.62
861682838.711 KEY
0.54% 最近
73 比原鏈 (BTM)
$132,891,345.03
BTM/CNC
$0.08
0.553 CNC
0.18% $31,537 $36,646
$742,310.61
9050434.125 BTM
0.52% 最近
74 地球幣 (EAC)
$1,856,549.35
EAC/CNC
$0.00
0.000983 CNC
0.71% $602 $456
$735,697.62
5046086744.883 EAC
0.52% 最近
75 Datum (DAT)
$1,009,838.20
DAT/CNC
$0.00
0.0068 CNC
0.73% $5 $695
$711,359.73
705564734.501 DAT
0.50% 最近
76 比特幣 (BTC)
$202,620,845,289.64
BTC/USDT
$10,947.10
10942.31 USDT
0.15% $120,747 $76,656
$681,670.22
62.269 BTC
0.48% 最近
77 泰達幣 (USDT)
$15,223,959,290.81
USDT/CNC
$1.00
6.757 CNC
0.11% $319,786 $464,745
$672,107.81
670646.869 USDT
0.47% 最近
78 DapperCoin (DAPP)
$0.00
DAPP/CNC
$0.00
0.025 CNC
1.2% $242 $217
$639,328.56
172422116.475 DAPP
0.45% 最近
79 狗狗幣 (DOGE)
$351,970,095.57
DOGE/USDT
$0.00
0.002787 USDT
0.18% $40,151 $44,522
$635,952.10
228085376.104 DOGE
0.45% 最近
80 眾合幣 (MGC)
$0.00
MGC/CNC
$0.01
0.0496 CNC
0.8% $677 $805
$629,605.45
85584610.477 MGC
0.44% 最近
81 瑞波幣 (XRP)
$11,262,580,899.62
XRP/USDT
$0.25
0.2499 USDT
0.14% $133,935 $100,533
$626,482.80
2505837.462 XRP
0.44% 最近
82 FIBOS (FO)
$0.00
FO/CNC
$0.01
0.0551 CNC
0.54% $1,386 $1,733
$620,498.92
75927361.635 FO
0.44% 最近
83 比特股 (BTS)
$71,678,370.24
BTS/USDT
$0.03
0.02651 USDT
0.23% $36,334 $41,010
$613,295.00
23124358.544 BTS
0.43% 最近
84 以太經典 (ETC)
$604,813,452.89
ETC/USDT
$5.20
5.195 USDT
0.19% $38,272 $46,142
$598,484.65
115107.693 ETC
0.42% 最近
85 柚子幣 (EOS)
$2,537,568,596.08
EOS/USDT
$2.69
2.692 USDT
0.11% $112,707 $120,423
$595,658.48
221153.758 EOS
0.42% 最近
86 萊特幣 (LTC)
$3,153,183,258.39
LTC/USDT
$48.11
48.09 USDT
0.18% $117,141 $107,946
$590,058.34
12264.509 LTC
0.42% 最近
87 Hebeblock (HEBE)
$0.00
HEBE/CNC
$0.00
0.02968 CNC
0.34% $1,248 $2,785
$589,167.06
133884734.821 HEBE
0.42% 最近
88 BitcoinX (BCX)
$0.00
BCX/CNC
$0.00
0.000362 CNC
0.83% $371 $637
$571,349.59
10645102566.103 BCX
0.40% 最近
89 ARPA Chain (ARPA)
$0.00
ARPA/USDT
$0.03
0.032037 USDT
0.19% $20,361 $16,925
$562,221.56
17541456.679 ARPA
0.40% 最近
90 LinkToken (LTK)
$0.00
LTK/CNC
$0.02
0.1419 CNC
0.56% $1,160 $1,435
$547,242.27
26013075.064 LTK
0.39% 最近
91 NEWLAND (NLD)
$0.00
NLD/CNC
$0.00
0.00523 CNC
0.95% $419 $468
$477,139.73
615109977.593 NLD
0.34% 最近
92 維基鏈 (WICC)
$50,791,643.85
WICC/USDT
$0.27
0.2698 USDT
0.22% $34,398 $35,122
$434,930.76
1611343.669 WICC
0.31% 最近
93 Boom Token (BOOM)
$1,026,811.15
BOOM/USDT
$0.00
0.001588 USDT
0.82% $591 $688
$426,974.89
268758273.045 BOOM
0.30% 最近
94 Rarible (RARI)
$7,709,875.04
RARI/USDT
$5.37
5.369 USDT
0.43% $2,739 $3,100
$416,944.51
77617.009 RARI
0.29% 最近
95 Sushi (SUSHI)
$176,183,857.20
SUSHI/USDT
$1.76
1.756 USDT
0.23% $43,036 $37,214
$408,834.76
232699.448 SUSHI
0.29% 最近
96 SERO (SERO)
$32,922,088.31
SERO/USDT
$0.11
0.1121 USDT
1.59% $336 $375
$402,066.30
3585106.456 SERO
0.28% 最近
97 Kyber Network (KNC)
$215,212,252.95
KNC/USDT
$1.09
1.09 USDT
1.0% $29,681 $27,759
$396,786.93
363833.692 KNC
0.28% 最近
98 Dock (DOCK)
$11,714,772.93
DOCK/USDT
$0.02
0.02111 USDT
0.52% $32,698 $29,735
$381,813.48
18078942.739 DOCK
0.27% 最近
99 Falconswap (FSW)
$11,277,594.46
FSW/USDT
$0.33
0.3348 USDT
1.52% $28 $29
$376,126.53
1122945.080 FSW
0.27% 最近
100 NSS Coin (NSS)
$0.00
NSS/USDT
$0.01
0.00554 USDT
0.9% $416 $413
$373,399.39
67365244.874 NSS
0.26% 最近
未經驗證的報價
# 貨幣 Market Cap 匯率 Spread +2% 深度 -2% 深度 24 小時交易量 交易量 % 最後交易 信任分數
1 ? XFF/CNC
$0.03
0.2064 CNC
0.19% $826 $557
$1,430,672.19
46754659.424 XFF
1.01% 最近 -
2 ? YBC/CNC
$0.60
4.06 CNC
0.98% $445 $462
$1,080,009.45
1794147.020 YBC
0.76% 最近 -
3 ? WUSD/CNC
$1.00
6.77 CNC
0.44% $6,523 $4,183
$839,284.29
835851.834 WUSD
0.59% 最近 -
4 Flits (FLS)
$2,859,844.09
FLS/BTC
$1.34
0.0001222 BTC
0.98% $518 $403
$437,271.79
326688.612 FLS
0.31% 最近
5 ? MTA/USDT
$3.11
3.106 USDT
1.51% $1,040 $1,161
$356,125.00
114606.965 MTA
0.25% 最近
6 ? WUSD/USDT
$1.00
0.999 USDT
0.5% $51,243 $95,289
$341,803.03
341995.525 WUSD
0.24% 最近
7 ? ARTE/USDT
$2.64
2.642 USDT
0.53% $1,493 $1,419
$329,012.50
124466.258 ARTE
0.23% 最近
8 ? GEN/USDT
$0.24
0.242 USDT
0.45% $1,336 $1,327
$314,435.60
1298752.349 GEN
0.22% 最近
9 ? PLT/USDT
$0.17
0.1687 USDT
0.53% $1,556 $1,294
$292,932.21
1735497.893 PLT
0.21% 最近
10 ? MXC/USDT
$0.02
0.02105 USDT
0.33% $20,274 $20,521
$269,219.84
12783947.159 MXC
0.19% 最近
11 ? XRT/USDT
$13.65
13.64 USDT
9.56% $0 $0
$252,848.17
18529.148 XRT
0.18% 最近
12 ? FIL6/USDT
$14.96
14.95 USDT
0.53% $1,253 $3,448
$165,395.42
11058.400 FIL6
0.12% 最近
13 ? NBS/CNC
$0.02
0.1408 CNC
0.57% $12,566 $14,691
$149,192.83
7144209.354 NBS
0.11% 最近
14 ? NCS/CNC
$0.00
0.00678 CNC
0.15% $151 $67
$163.12
162130.200 NCS
0.00% about 1 hour前
15 ? OPC/CNC
$0.00
0.00124 CNC
1.57% $56 $60
$11.92
65267.800 OPC
- 3 days前 -

AEX 是位於Seychelles的 中心化 加密貨幣交易平台。交易平台上有 189 種貨幣和 220 種交易組合。過去 24 小時內,AEX 的交易量為 ₿12,929.28。在 AEX 交易平台最活躍的交易對是 ETH/CNC。AEX 成立於 2013年。可在此https://www.aex.plus/找到關於AEX交易的更多資訊。

網址
Vistra Corporate Services Centre, Suite 33, 2nd Floor, Eden Plaza, Eden Island, Under British Administration
提款
USDT 5 BTC 0.001 ETH 0.01 LTC 0.01 XRP (0.5% of amount...顯示更多
存款
None
法定貨幣存款
CNY
接受的付款方式
1. Wechat 2. Alipay 3. Bank Transfer
保證金交易
建立年份
2013
Market With Fees
Incorporation Country Code
Seychelles
Recent Monthly Pageviews
316,766
Alexa 排名
#27832
Community Data
Twitter 關注者: 3305
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
AEX 信用分數
7
流動性 規模 Cybersecurity API 覆蓋率 合規性 總計
3.5 1.0 - 2.0 - 7/10
流動性 3.5
規模 1.0
Cybersecurity -
API 覆蓋率 2.0
合規性 -
预计储量 -
總計 7/10
* 这是信用评分明细表。如需了解完整的方法论,请参考我们的博客文章

流動性

報告的交易量
標準化交易量
報告的標準化交易量比例 0.118
平均買入和賣出價差 0.858%
交易配對總信用分數

規模

標準化交易量百分位 81th
合併的訂單簿百分位 63th

Cybersecurity

最近更新: 2020-08-04
Data provided by cer.live
Penetration Test
Proof of Funds
Bug Bounty

API 覆蓋率

等級: A
報價資料 歷史交易資料 訂單簿資料 透過 API 的交易 Candlestick Websocket 公開文件
Availability [source]
等級 A
報價資料
歷史交易資料
訂單簿資料
Trading Via Api
OHLC 資料
Websocket
公開文件
最近更新: 2019-09-04

合規性

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko (幣虎) iOS 版
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko (幣虎) Android 版