Bitget exchange

Bitget

Centralized
可提供準備金資料
8
Trust Score
開始交易
相關揭露
Bitget Futures是一個衍生性商品加密貨幣交易平台,於年建立。目前該交易平台可提供200種交易配對的交易服務。Bitget Futures通報的24小時交易量為$ 5,538,444,508.51過去24小時變動了-3.15%,而其24小時未平倉量則為$ 2,603,027,633.51,過去24小時相較於前一天變動了-2.65%。 當前無法獲得 Bitget Futures 的交易所儲備資料。

24 小時交易量
24小時持倉
200
比特幣 (Perpetual)
符號 匯率 24 小時 指數匯率 基差 價差 基金利率 未平倉量 24 小時交易量 最近更新
BTCUSDT_UMCBL $ 26,480.27 -0.3% 26499.41 USDT +0.088% 0.01% 0.010% $ 1,743,599,819 $ 3,355,584,204.15 最近
BTCUSD_DMCBL $ 26,475.50 -0.3% 26497.03 USD +0.081% 0.01% 0.010% $ 117,489,320 $ 73,419,795.24 最近
BTCUSD_DMCBL_230630 $ 26,545.50 -0.3% 26497.03 USD -0.183% 0.02% 0.000% $ 1,781,442 $ 1,167,061.38 最近
BTCUSD_DMCBL_230929 $ 26,772.50 -0.3% 26497.03 USD -1.029% 0.01% 0.000% $ 1,737,268 $ 997,710.77 最近
BTCPERP_CMCBL $ 26,504.37 -0.3% 26488.48 USDC -0.010% 0.01% 0.060% - $ 14,207,873.47 最近
以太幣 (Perpetual)
符號 匯率 24 小時 指數匯率 基差 價差 基金利率 未平倉量 24 小時交易量 最近更新
ETHUSDT_UMCBL $ 1,835.28 -0.9% 1836.91 USDT +0.105% 0.01% 0.006% $ 404,141,320 $ 1,594,916,747.37 最近
ETHUSD_DMCBL $ 1,836.52 -0.9% 1836.96 USD +0.024% 0.01% -0.010% $ 15,963,399 $ 17,522,947.24 最近
ETHUSD_DMCBL_230929 $ 1,849.57 -0.8% 1836.96 USD -0.682% 0.03% 0.000% $ 738,515 $ 508,831.98 最近
ETHUSD_DMCBL_230630 $ 1,839.64 -0.9% 1836.96 USD -0.146% 0.02% 0.000% $ 592,714 $ 533,019.94 最近
ETHPERP_CMCBL $ 1,836.72 -0.9% 1836.62 USDC +0.045% 0.02% 0.010% - $ 4,407,984.19 最近
其他 (Perpetual)
符號 匯率 24 小時 指數匯率 基差 價差 基金利率 未平倉量 24 小時交易量 最近更新
XRPUSDT_UMCBL $ 0.54 2.3% 0.54 USDT +0.078% 0.01% 0.010% $ 79,420,714 $ 97,093,073.76 最近
SOLUSDT_UMCBL $ 17.58 -7.3% 17.58 USDT -0.013% 0.01% 0.001% $ 25,815,272 $ 45,925,256.95 最近
XRPUSD_DMCBL $ 0.54 2.3% 0.54 USD +0.055% 0.13% 0.010% $ 20,817,517 $ 3,364,412.83 最近
LTCUSDT_UMCBL $ 89.19 0.6% 89.21 USDT +0.038% 0.01% 0.010% $ 18,685,228 $ 17,292,110.37 最近
ADAUSDT_UMCBL $ 0.30 -7.3% 0.3 USDT +0.021% 0.02% 0.010% $ 16,297,429 $ 23,077,714.69 最近
MATICUSDT_UMCBL $ 0.74 -6.1% 0.74 USDT +0.005% 0.01% 0.010% $ 15,517,630 $ 21,574,238.61 最近
BNBUSDT_UMCBL $ 262.08 -0.5% 261.95 USDT -0.033% 0.02% 0.006% $ 11,174,754 $ 18,078,739.92 最近
NEARUSDT_UMCBL $ 1.40 -1.3% 1.4 USDT +0.145% 0.07% 0.010% $ 8,233,184 $ 2,122,704.27 最近
ETCUSDT_UMCBL $ 16.98 -0.1% 16.99 USDT +0.086% 0.02% 0.011% $ 8,215,395 $ 5,635,627.35 最近
BCHUSDT_UMCBL $ 110.94 -0.4% 111.11 USDT +0.173% 0.03% 0.002% $ 8,070,847 $ 3,458,219.09 最近
DOGEUSDT_UMCBL $ 0.07 2.0% 0.07 USDT +0.087% 0.03% 0.010% $ 7,660,325 $ 7,413,631.09 最近
LINKUSDT_UMCBL $ 5.98 -0.4% 5.99 USDT +0.119% 0.02% 0.010% $ 6,999,827 $ 3,331,502.68 最近
TRXUSDT_UMCBL $ 0.07 -7.2% 0.07 USDT -0.031% 0.03% 0.009% $ 6,114,957 $ 4,465,619.89 最近
SANDUSDT_UMCBL $ 0.47 -3.3% 0.47 USDT +0.060% 0.02% 0.011% $ 5,158,646 $ 5,724,278.26 最近
OPUSDT_UMCBL $ 1.33 -3.3% 1.33 USDT +0.168% 0.02% 0.009% $ 5,063,179 $ 7,601,969.26 最近
DYDXUSDT_UMCBL $ 1.96 -1.1% 1.96 USDT +0.069% 0.05% 0.010% $ 4,970,033 $ 3,598,141.93 最近
DOTUSDT_UMCBL $ 4.99 -0.8% 4.99 USDT +0.090% 0.02% 0.001% $ 4,635,771 $ 2,137,446.94 最近
AVAXUSDT_UMCBL $ 13.82 -1.0% 13.83 USDT +0.068% 0.04% 0.011% $ 4,505,505 $ 4,040,565.54 最近
ATOMUSDT_UMCBL $ 9.20 -2.8% 9.21 USDT +0.067% 0.02% 0.005% $ 4,463,390 $ 4,687,316.21 最近
ALGOUSDT_UMCBL $ 0.12 1.1% 0.13 USDT +0.241% 0.08% 0.010% $ 3,949,951 $ 978,481.00 最近
EOSUSDT_UMCBL $ 0.89 0.4% 0.89 USDT +0.011% 0.01% 0.010% $ 3,712,894 $ 2,508,189.94 最近
EGLDUSDT_UMCBL $ 34.81 -0.7% 34.82 USDT +0.061% 0.14% 0.011% $ 3,676,651 $ 991,590.75 最近
GALAUSDT_UMCBL $ 0.03 -2.0% 0.03 USDT -0.012% 0.04% 0.010% $ 3,528,858 $ 2,654,928.74 最近
FTMUSDT_UMCBL $ 0.29 -2.9% 0.29 USDT +0.079% 0.03% 0.010% $ 3,336,626 $ 4,131,845.78 最近
SHIBUSDT_UMCBL $ 0.00 -0.8% 0.0000079 USDT +0.049% 0.03% 0.010% $ 3,203,770 $ 1,869,338.91 最近
LTCUSD_DMCBL $ 89.21 0.6% 89.24 USD +0.030% 0.1% 0.010% $ 3,113,545 $ 2,826,817.65 最近
SXPUSDT_UMCBL $ 0.39 0.9% 0.39 USDT +0.083% 0.13% 0.011% $ 2,734,967 $ 3,870,447.20 最近
AXSUSDT_UMCBL $ 6.05 -3.1% 6.06 USDT +0.179% 0.05% -0.034% $ 2,539,911 $ 2,322,331.12 最近
MANAUSDT_UMCBL $ 0.41 -2.7% 0.41 USDT +0.047% 0.05% 0.010% $ 2,443,437 $ 2,537,005.07 最近
AAVEUSDT_UMCBL $ 60.05 0.1% 60.06 USDT +0.034% 0.03% 0.009% $ 2,088,647 $ 1,676,405.43 最近
FILUSDT_UMCBL $ 4.04 -1.4% 4.05 USDT +0.031% 0.02% 0.010% $ 1,949,470 $ 2,121,725.12 最近
LINKUSD_DMCBL $ 5.99 -0.3% 5.99 USD +0.075% 0.15% 0.010% $ 1,935,651 $ 1,134,523.33 最近
KSMUSDT_UMCBL $ 25.45 -1.2% 25.44 USDT -0.052% 0.2% 0.011% $ 1,871,200 $ 564,565.12 最近
BCHUSD_DMCBL $ 111.07 -0.3% 111.17 USD +0.092% 0.2% 0.009% $ 1,709,817 $ 1,041,239.50 最近
ICPUSDT_UMCBL $ 4.23 1.4% 4.23 USDT +0.022% 0.05% 0.009% $ 1,686,487 $ 1,963,305.23 最近
CRVUSDT_UMCBL $ 0.76 -0.6% 0.76 USDT +0.114% 0.09% 0.011% $ 1,216,110 $ 1,375,939.71 最近
RENUSDT_UMCBL $ 0.07 -6.3% 0.07 USDT +0.181% 0.05% -0.014% $ 1,063,677 $ 3,554,819.54 最近
THETAUSDT_UMCBL $ 0.75 -1.2% 0.75 USDT +0.013% 0.05% 0.010% $ 1,055,709 $ 766,451.16 最近
EOSUSD_DMCBL $ 0.89 0.4% 0.89 USD -0.045% 0.13% 0.010% $ 1,005,664 $ 880,366.35 最近
XLMUSDT_UMCBL $ 0.09 1.6% 0.09 USDT +0.110% 0.01% -0.006% $ 939,576 $ 492,816.79 最近
UNIUSDT_UMCBL $ 4.57 -1.3% 4.58 USDT +0.110% 0.06% 0.010% $ 726,474 $ 1,012,266.89 最近
DASHUSDT_UMCBL $ 38.39 -1.4% 38.4 USDT +0.047% 0.03% 0.009% $ 689,355 $ 1,093,052.97 最近
SUSHIUSDT_UMCBL $ 0.75 0.5% 0.75 USDT +0.143% 0.07% 0.010% $ 667,617 $ 481,157.99 最近
XTZUSDT_UMCBL $ 0.83 -1.7% 0.83 USDT +0.138% 0.12% 0.010% $ 662,815 $ 616,943.52 最近
COMPUSDT_UMCBL $ 32.26 0.5% 32.25 USDT +0.007% 0.03% 0.010% $ 633,800 $ 785,996.34 最近
ARUSDT_UMCBL $ 6.13 -0.9% 6.14 USDT +0.051% 0.05% 0.011% $ 625,155 $ 577,402.36 最近
UNIUSD_DMCBL $ 4.58 -1.3% 4.58 USD +0.020% 0.24% 0.010% $ 601,064 $ 920,457.97 最近
ZECUSDT_UMCBL $ 28.97 -0.7% 28.96 USDT -0.025% 0.03% 0.010% $ 516,473 $ 747,695.94 最近
YFIUSDT_UMCBL $ 5,957.96 -1.1% 5959.35 USDT +0.039% 0.03% 0.010% $ 470,455 $ 1,744,140.41 最近
RSRUSDT_UMCBL $ 0.00 -0.5% 0.00238431 USDT -0.071% 0.08% 0.011% $ 463,808 $ 165,114.43 最近
C98USDT_UMCBL $ 0.17 -0.8% 0.17 USDT +0.084% 0.06% 0.009% $ 130,918 $ 238,827.84 最近
STORJUSDT_UMCBL $ 0.29 -9.9% 0.29 USDT +0.070% 0.04% -0.013% - $ 22,083,168.77 最近
LUNCUSDT_UMCBL $ 0.00 -0.1% 0.00010019 USDT +0.120% 0.02% -0.010% - $ 15,076,315.79 最近
ALPHAUSDT_UMCBL $ 0.11 0.6% 0.11 USDT +0.080% 0.02% 0.010% - $ 13,319,397.70 最近
APTUSDT_UMCBL $ 7.42 -3.3% 7.42 USDT +0.064% 0.01% 0.009% - $ 9,327,220.78 最近
RNDRUSDT_UMCBL $ 2.30 1.6% 2.3 USDT +0.136% 0.07% 0.004% - $ 8,604,834.13 最近
LINAUSDT_UMCBL $ 0.01 0.2% 0.01 USDT -0.111% 0.08% 0.011% - $ 7,731,186.01 最近
MASKUSDT_UMCBL $ 4.14 0.4% 4.14 USDT +0.226% 0.02% 0.011% - $ 6,969,983.58 最近
KAVAUSDT_UMCBL $ 0.94 -4.4% 0.94 USDT +0.215% 0.05% -0.010% - $ 6,495,208.49 最近
LDOUSDT_UMCBL $ 2.18 0.3% 2.18 USDT -0.075% 0.02% 0.010% - $ 5,793,158.17 最近
WAVESUSDT_UMCBL $ 1.56 -0.8% 1.56 USDT +0.028% 0.06% 0.011% - $ 3,637,035.37 最近
CFXUSDT_UMCBL $ 0.23 -1.7% 0.23 USDT +0.031% 0.03% 0.010% - $ 3,170,351.11 最近
BLURUSDT_UMCBL $ 0.41 -2.4% 0.41 USDT +0.155% 0.05% -0.010% - $ 2,636,733.49 最近
APEUSDT_UMCBL $ 2.83 -2.7% 2.84 USDT +0.211% 0.04% 0.006% - $ 2,472,367.28 最近
IMXUSDT_UMCBL $ 0.73 1.1% 0.73 USDT +0.083% 0.05% 0.010% - $ 2,038,591.02 最近
ACHUSDT_UMCBL $ 0.02 -1.9% 0.02 USDT +0.165% 0.07% 0.010% - $ 1,657,646.46 最近
HIGHUSDT_UMCBL $ 1.58 1.7% 1.58 USDT -0.071% 0.19% 0.010% - $ 1,572,109.06 最近
NEOUSDT_UMCBL $ 9.03 -0.6% 9.03 USDT +0.058% 0.02% 0.009% - $ 1,570,061.22 最近
SNXUSDT_UMCBL $ 2.06 -0.5% 2.06 USDT +0.051% 0.05% 0.010% - $ 1,565,170.30 最近
QTUMUSDT_UMCBL $ 2.35 -0.5% 2.35 USDT +0.094% 0.04% 0.011% - $ 1,406,984.22 最近
WOOUSDT_UMCBL $ 0.21 -5.7% 0.21 USDT +0.101% 0.06% 0.010% - $ 1,405,280.79 最近
AGIXUSDT_UMCBL $ 0.25 -2.9% 0.25 USDT +0.053% 0.12% 0.011% - $ 1,304,533.07 最近
GRTUSDT_UMCBL $ 0.11 -2.5% 0.11 USDT +0.118% 0.05% 0.011% - $ 1,198,384.39 最近
COREUSDT_UMCBL $ 0.91 -7.2% 0.9 USDT -0.007% 0.14% -0.010% - $ 1,138,920.40 最近
GMTUSDT_UMCBL $ 0.23 -0.9% 0.23 USDT +0.097% 0.04% 0.009% - $ 1,069,826.85 最近
ENSUSDT_UMCBL $ 9.05 0.4% 9.05 USDT +0.020% 0.08% 0.011% - $ 1,005,943.54 最近
MAGICUSDT_UMCBL $ 0.85 -1.6% 0.85 USDT +0.042% 0.02% 0.011% - $ 973,032.56 最近
ZILUSDT_UMCBL $ 0.02 -1.2% 0.02 USDT +0.067% 0.09% 0.011% - $ 961,858.34 最近
IOSTUSDT_UMCBL $ 0.01 -1.6% 0.00844933 USDT -0.103% 0.04% 0.009% - $ 959,262.80 最近
CHZUSDT_UMCBL $ 0.09 -0.1% 0.09 USDT +0.059% 0.06% 0.010% - $ 948,933.81 最近
MKRUSDT_UMCBL $ 627.70 -0.0% 627.41 USDT -0.031% 0.05% 0.011% - $ 925,828.53 最近
STGUSDT_UMCBL $ 0.62 -2.3% 0.62 USDT +0.021% 0.05% 0.005% - $ 837,715.36 最近
1INCHUSDT_UMCBL $ 0.32 -0.3% 0.32 USDT +0.046% 0.03% 0.010% - $ 786,919.37 最近
ENJUSDT_UMCBL $ 0.29 -3.1% 0.29 USDT +0.033% 0.03% 0.010% - $ 778,110.21 最近
FETUSDT_UMCBL $ 0.22 -3.9% 0.22 USDT +0.230% 0.09% 0.010% - $ 769,965.84 最近
MINAUSDT_UMCBL $ 0.49 -1.2% 0.49 USDT -0.001% 0.14% 0.010% - $ 684,506.51 最近
XMRUSDT_UMCBL $ 142.97 -0.5% 142.83 USDT -0.081% 0.07% 0.009% - $ 659,514.77 最近
JASMYUSDT_UMCBL $ 0.00 0.1% 0.00407774 USDT -0.055% 0.05% 0.010% - $ 649,510.76 最近
IOTAUSDT_UMCBL $ 0.18 -1.4% 0.18 USDT +0.948% 0.11% 0.011% - $ 601,869.54 最近
OCEANUSDT_UMCBL $ 0.33 -3.3% 0.33 USDT +0.054% 0.06% 0.011% - $ 557,277.10 最近
GFTUSDT_UMCBL $ 0.02 -0.6% 0.02 USDT -0.972% 0.62% 0.010% - $ 553,781.27 最近
BANDUSDT_UMCBL $ 1.21 -3.0% 1.21 USDT +0.116% 0.07% 0.011% - $ 537,819.69 最近
CELOUSDT_UMCBL $ 0.48 1.5% 0.48 USDT -0.073% 0.21% 0.009% - $ 508,826.38 最近
ROSEUSDT_UMCBL $ 0.05 0.1% 0.05 USDT +0.343% 0.1% 0.011% - $ 492,606.84 最近
AVAXUSD_DMCBL $ 13.83 -0.9% 13.82 USD -0.064% 0.22% 0.011% - $ 484,242.76 最近
AUDIOUSDT_UMCBL $ 0.20 -1.7% 0.2 USDT +0.035% 0.25% 0.010% - $ 475,869.55 最近
TRBUSDT_UMCBL $ 10.58 0.5% 10.57 USDT -0.085% 0.09% 0.010% - $ 456,690.64 最近
ZRXUSDT_UMCBL $ 0.20 -0.9% 0.2 USDT -0.129% 0.1% 0.010% - $ 422,224.54 最近
KNCUSDT_UMCBL $ 0.56 -0.2% 0.56 USDT -0.057% 0.04% 0.010% - $ 421,730.81 最近
GMXUSDT_UMCBL $ 51.32 -0.5% 51.32 USDT +0.022% 0.04% 0.011% - $ 419,368.54 最近
FLOWUSDT_UMCBL $ 0.62 -1.8% 0.62 USDT -0.080% 0.16% 0.009% - $ 418,878.23 最近
BATUSDT_UMCBL $ 0.19 -1.8% 0.19 USDT +0.033% 0.1% 0.009% - $ 415,653.42 最近
PEOPLEUSDT_UMCBL $ 0.02 -1.8% 0.02 USDT +0.113% 0.13% 0.010% - $ 398,186.68 最近
HOOKUSDT_UMCBL $ 1.19 -4.8% 1.19 USDT -0.074% 0.08% 0.009% - $ 394,031.73 最近
ANKRUSDT_UMCBL $ 0.02 -1.1% 0.02 USDT +0.071% 0.13% 0.011% - $ 374,431.31 最近
SSVUSDT_UMCBL $ 20.32 0.5% 20.33 USDT +0.060% 0.1% 0.010% - $ 363,499.59 最近
ALICEUSDT_UMCBL $ 1.10 -1.3% 1.1 USDT -0.127% 0.09% 0.009% - $ 353,962.03 最近
FXSUSDT_UMCBL $ 5.91 -1.0% 5.91 USDT +0.001% 0.05% -0.021% - $ 326,714.16 最近
RUNEUSDT_UMCBL $ 1.08 -0.2% 1.08 USDT -0.182% 0.09% 0.010% - $ 304,180.85 最近
LUNA2USDT_UMCBL $ 0.76 -0.9% 0.76 USDT +0.066% 0.08% -0.030% - $ 297,297.99 最近
USDCUSDT_UMCBL $ 1.00 0.0% 1 USDT -0.010% 0.03% -0.013% - $ 283,873.17 最近
ONEUSDT_UMCBL $ 0.01 -3.3% 0.01 USDT +0.153% 0.08% 0.010% - $ 283,612.99 最近
GALUSDT_UMCBL $ 1.15 -0.5% 1.15 USDT +0.059% 0.07% 0.010% - $ 268,971.83 最近
API3USDT_UMCBL $ 1.10 -3.7% 1.1 USDT +0.006% 0.09% 0.009% - $ 233,543.89 最近
LRCUSDT_UMCBL $ 0.25 -0.2% 0.25 USDT -0.023% 0.04% 0.010% - $ 206,820.06 最近
REEFUSDT_UMCBL $ 0.00 -0.9% 0.00182848 USDT -0.138% 0.05% 0.010% - $ 191,794.43 最近
ASTRUSDT_UMCBL $ 0.04 -1.0% 0.04 USDT +0.030% 0.14% 0.010% - $ 128,924.72 最近
BNXUSDT_UMCBL $ 0.40 -1.2% 0.4 USDT +0.073% 0.25% 0.009% - $ 127,878.57 最近
Unverified Tickers
符號 匯率 24 小時 指數匯率 基差 價差 到期日 未平倉量 24 小時交易量 最近更新
COCOSUSDT_UMCBL $ 1.52 8.3% 1.55 USDT +2.241% 1.3% - - $ 3,249,277.45 14 天前
AIDOGEUSDT_UMCBL $ 0.00 -10.3% 0 USDT +0.072% 0.36% - - $ 53,628.78 23 天前
VETUSDT_UMCBL $ 0.02 -3.9% 0.02 USDT -0.071% 0.12% - - $ 710,627.73 最近
RDNTUSDT_UMCBL $ 0.30 -0.2% 0.3 USDT +0.073% 0.1% - - $ 1,643,854.15 最近
PEPEUSDT_UMCBL $ 0.00 6.2% 0.00000115 USDT -0.097% 0.06% - - $ 88,103,359.10 最近
TURBOUSDT_UMCBL $ 0.00 9.2% 0.00013541 USDT -0.140% 0.44% - - $ 36,893.40 最近
RADUSDT_UMCBL $ 1.73 -1.5% 1.73 USDT +0.043% 0.06% - - $ 729,362.66 最近
CHRUSDT_UMCBL $ 0.14 -1.0% 0.14 USDT -0.030% 0.07% - - $ 293,646.66 最近
UNFIUSDT_UMCBL $ 4.05 0.2% 4.05 USDT +0.024% 0.07% - - $ 216,403.21 最近
CELRUSDT_UMCBL $ 0.02 -3.2% 0.02 USDT -0.068% 0.12% - - $ 265,687.30 最近
LEVERUSDT_UMCBL $ 0.00 -2.7% 0.00134688 USDT +0.065% 0.15% - - $ 341,616.46 最近
ARPAUSDT_UMCBL $ 0.06 8.5% 0.06 USDT +0.126% 0.07% - - $ 11,264,260.95 最近
CTSIUSDT_UMCBL $ 0.15 -2.5% 0.15 USDT +0.049% 0.07% - - $ 246,599.57 最近
COMBOUSDT_UMCBL $ 1.14 -3.0% 1.15 USDT +0.223% 0.07% - - $ 576,394.41 最近
KEYUSDT_UMCBL $ 0.01 -4.3% 0.00598986 USDT +0.031% 0.05% - - $ 2,172,759.03 最近
USTCUSDT_UMCBL $ 0.01 -0.9% 0.01 USDT +0.048% 0.39% - - $ 120,302.78 最近
OMGUSDT_UMCBL $ 0.66 -0.7% 0.66 USDT -0.028% 0.15% - - $ 459,298.64 最近
FLOKIUSDT_UMCBL $ 0.00 -1.4% 0.00002673 USDT +0.025% 0.15% - - $ 336,800.98 最近
TONUSDT_UMCBL $ 1.71 2.1% 1.72 USDT +0.194% 0.06% - - $ 2,131,600.03 最近
ARBUSDT_UMCBL $ 1.13 -0.0% 1.13 USDT +0.172% 0.02% - - $ 4,610,520.80 最近
FITFIUSDT_UMCBL $ 0.00 -5.9% 0.00372221 USDT -0.021% 0.08% - - $ 24,617,667.31 最近
BLZUSDT_UMCBL $ 0.06 -1.1% 0.06 USDT -0.089% 0.05% - - $ 160,191.33 最近
TLMUSDT_UMCBL $ 0.01 -0.6% 0.01 USDT +0.007% 0.08% - - $ 215,731.86 最近
BSVUSDT_UMCBL $ 30.09 -0.5% 30.08 USDT -0.029% 0.1% - - $ 327,093.89 最近
COTIUSDT_UMCBL $ 0.05 -1.8% 0.05 USDT +0.008% 0.08% - - $ 202,075.63 最近
FLMUSDT_UMCBL $ 0.07 -0.4% 0.07 USDT -0.249% 0.42% - - $ 133,320.79 最近
ONTUSDT_UMCBL $ 0.19 -1.1% 0.19 USDT -0.001% 0.05% - - $ 422,769.88 最近
WOJAKUSDT_UMCBL $ 0.00 8.6% 0.00011465 USDT -0.218% 0.52% - - $ 54,605.61 最近
LOOKSUSDT_UMCBL $ 0.08 -1.4% 0.08 USDT +0.179% 0.26% - - $ 275,851.87 最近
ZZZUSDT_UMCBL $ 0.20 0.2% 0.2 USDT +0.036% 0.54% - - $ 363,031.38 最近
SKLUSDT_UMCBL $ 0.03 -1.4% 0.03 USDT +0.036% 0.1% - - $ 886,454.65 最近
10000LADYSUSDT_UMCBL $ 0.00 22.8% 0.00027707 USDT +0.496% 0.11% - - $ 13,254,184.21 最近
CTKUSDT_UMCBL $ 0.70 0.8% 0.7 USDT +0.031% 0.04% - - $ 182,509.20 最近
DENTUSDT_UMCBL $ 0.00 -1.5% 0.00076383 USDT -0.022% 0.13% - - $ 75,944.04 最近
CKBUSDT_UMCBL $ 0.00 -1.4% 0.00322807 USDT +0.095% 0.12% - - $ 199,334.30 最近
BGHOT10USDT_UMCBL $ 88.78 -2.0% 88.71 USDT -0.061% 0.16% - - $ 194,743.73 最近
GTCUSDT_UMCBL $ 1.14 0.3% 1.14 USDT +0.103% 0.09% - - $ 67,921.17 最近
HOTUSDT_UMCBL $ 0.00 -1.6% 0.00142579 USDT +0.196% 0.07% - - $ 172,936.34 最近
RLCUSDT_UMCBL $ 1.38 -1.8% 1.38 USDT +0.051% 0.07% - - $ 659,950.07 最近
AMBUSDT_UMCBL $ 0.01 -2.4% 0.00930429 USDT -0.276% 0.32% - - $ 190,571.95 最近
IDUSDT_UMCBL $ 0.34 -0.7% 0.34 USDT +0.129% 0.09% - - $ 947,783.30 最近
SUIUSDT_UMCBL $ 0.74 1.2% 0.74 USDT +0.150% 0.03% - - $ 14,671,595.69 最近
ZENUSDT_UMCBL $ 7.11 -1.7% 7.12 USDT +0.172% 0.03% - - $ 106,536.90 最近
LITUSDT_UMCBL $ 0.75 -2.1% 0.75 USDT +0.017% 0.13% - - $ 315,849.82 最近
SFPUSDT_UMCBL $ 0.38 0.5% 0.38 USDT +0.062% 0.08% - - $ 1,027,526.88 最近
STMXUSDT_UMCBL $ 0.00 2.3% 0.00402198 USDT +0.049% 0.25% - - $ 262,149.44 最近
ICXUSDT_UMCBL $ 0.22 -0.2% 0.22 USDT +0.127% 0.09% - - $ 645,551.97 最近
IOTXUSDT_UMCBL $ 0.02 -1.8% 0.02 USDT +0.125% 0.1% - - $ 285,962.99 最近
1000BONKUSDT_UMCBL $ 0.00 -5.1% 0.0003705 USDT -0.135% 0.8% - - $ 67,774.00 最近
EDUUSDT_UMCBL $ 0.93 -0.3% 0.93 USDT +0.056% 0.04% - - $ 955,577.00 最近
SLPUSDT_UMCBL $ 0.00 -1.3% 0.00189058 USDT +0.031% 0.16% - - $ 94,931.02 最近
BELUSDT_UMCBL $ 0.66 -0.2% 0.66 USDT -0.049% 0.06% - - $ 493,349.85 最近
10000AIDOGEUSDT_UMCBL $ 0.00 11.2% 0.00000209 USDT -0.027% 0.1% - - $ 24,087,815.74 最近
HFTUSDT_UMCBL $ 0.41 0.2% 0.41 USDT -0.007% 0.05% - - $ 370,734.68 最近
METAHOTUSDT_UMCBL $ 83.13 -1.8% 83.04 USDT -0.096% 0.04% - - $ 221,359.28 最近
DARUSDT_UMCBL $ 0.12 1.8% 0.12 USDT -0.046% 0.09% - - $ 248,767.12 最近
DUSKUSDT_UMCBL $ 0.13 -3.1% 0.13 USDT -0.010% 0.11% - - $ 325,815.72 最近
ORDIUSDT_UMCBL $ 7.01 -2.9% 7.01 USDT -0.026% 0.09% - - $ 11,465,957.50 最近
NKNUSDT_UMCBL $ 0.10 -5.6% 0.1 USDT +0.123% 0.04% - - $ 442,886.40 最近
UMAUSDT_UMCBL $ 1.75 -1.5% 1.74 USDT -0.008% 0.17% - - $ 321,758.67 最近
LQTYUSDT_UMCBL $ 1.02 -1.3% 1.02 USDT -0.001% 0.02% - - $ 398,235.95 最近
JOEUSDT_UMCBL $ 0.41 -2.4% 0.41 USDT +0.108% 0.05% - - $ 1,601,222.89 最近
STXUSDT_UMCBL $ 0.63 -1.5% 0.63 USDT -0.091% 0.02% - - $ 9,191,278.25 最近
INJUSDT_UMCBL $ 6.91 -1.5% 6.92 USDT +0.082% 0.01% - - $ 2,890,928.58 最近
PHBUSDT_UMCBL $ 0.70 -5.7% 0.7 USDT +0.037% 0.04% - - $ 300,612.54 最近
IDEXUSDT_UMCBL $ 0.07 0.4% 0.07 USDT +0.010% 0.06% - - $ 3,970,840.19 最近
SPELLUSDT_UMCBL $ 0.00 -0.7% 0.00050404 USDT -0.052% 0.06% - - $ 106,117.51 最近
RVNUSDT_UMCBL $ 0.02 0.4% 0.02 USDT +0.042% 0.05% - - $ 146,707.22 最近
TOMOUSDT_UMCBL $ 1.49 -0.4% 1.49 USDT -0.035% 0.05% - - $ 17,367,985.76 最近
HBARUSDT_UMCBL $ 0.05 -0.3% 0.05 USDT -0.065% 0.04% - - $ 394,151.53 最近
TRUUSDT_UMCBL $ 0.04 -1.3% 0.04 USDT +0.014% 0.05% - - $ 595,570.52 最近
KLAYUSDT_UMCBL $ 0.16 1.1% 0.16 USDT +0.088% 0.06% - - $ 519,965.73 最近
網址
費用
提款
存款
法定貨幣存款
接受的付款方式
保證金交易
N/A
電子郵件
N/A
建立年份
N/A
付費行銷
N/A
公司國家代碼
N/A
近期月度頁面瀏覽量
0
Alexa 排名
#4266
社群資料
N/A
交易平台交易量分布(24 小時)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
在app中繼續
追蹤即時匯率
開啟App
coingecko (thumbnail mini)
在app中繼續
追蹤即時匯率
開啟App