coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
電競鏈 价格 (EPC)
電競鏈 (EPC)
BD0.000125355258 0.4%
0.00000002 BTC -2.5%
111点赞
BD0.000120366058
24 小时范围
BD0.000133182463
市值 ?
24小时交易量 BD2,413.34
流通供应量 ?
总供应量 500,000,000
显示更多信息
隐藏信息

電競鏈 Price in BHD: Convert EPC to BHD

EPC 到 BHD 的今日汇率为 BD 0.00012536,自昨天以来BD0.000124939686有 已增加 0.3% 的变动。
電競鏈 (EPC) 处在 向下 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 BD0.000180940262 相比变动为 下降 -30.7%。

1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
-0.3%
0.4%
2.5%
3.7%
-30.6%
-72.1%

We're indexing our data. Come back later!

我可以在那里购买并出售電競鏈?

電競鏈的全球24小时交易量为BD2,413.34。電競鏈可在2个不同的市场中进来交易,而在ZB中的交易最为活跃。

電競鏈 7 天价格历史(EPC)至BHD

比较 電競鏈 在本周的 BHD 价格和变化。
日期 星期几 1 EPC 至BHD 24 小时变化 更改 %
July 06, 2022 Wednesday BD 0.00012536 BD 0.000000415572 0.3%
July 05, 2022 Tuesday BD 0.00012770 BD 0.00000887 7.5%
July 04, 2022 Monday BD 0.00011883 -BD 0.00000256 -2.1%
July 03, 2022 Sunday BD 0.00012139 -BD 0.00000976 -7.4%
July 02, 2022 Saturday BD 0.00013115 BD 0.00000828 6.7%
July 01, 2022 Friday BD 0.00012287 -BD 0.00000406 -3.2%
June 30, 2022 Thursday BD 0.00012692 BD 0.00000463 3.8%

将電競鏈(EPC)换算为BHD

EPC BHD
0.01 0.00000125
0.1 0.00001254
1 0.00012536
2 0.00025071
5 0.00062678
10 0.00125355
20 0.00250711
50 0.00626776
100 0.01253553
1000 0.125355

将Bahraini Dinar(BHD)换算为EPC

BHD EPC
0.01 79.77
0.1 797.73
1 7977.33
2 15954.66
5 39887
10 79773
20 159547
50 398866
100 797733
1000 7977328