coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
電競鏈 价格 (EPC)
電競鏈 (EPC)
DOT0.00003168 -6.6%
0.00000001 BTC -3.6%
112点赞
DOT0.00002948
24 小时范围
DOT0.00003347
市值 ?
24小时交易量 DOT1,523.58988500
流通供应量 ?
总供应量 500,000,000
显示更多信息
隐藏信息

電競鏈的DOT汇率:将EPC转换为DOT

EPC to DOT Chart

EPC 到 DOT 的今日汇率为 DOT 0.00003168,自昨天以来DOT0.00003218有 下降 -1.6% 的变动。
電競鏈 (EPC) 处在 向下 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 DOT0.00004532 相比变动为 下降 -30.1%。
1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
2.4%
-6.6%
-9.5%
-1.7%
-15.1%
-79.4%

我可以在那里购买并出售電競鏈?

電競鏈的全球24小时交易量为DOT1,523.58988500。電競鏈可在2个不同的市场中进来交易,而在ZB中的交易最为活跃。

電競鏈 7 天价格历史(EPC)至DOT

比较 電競鏈 在本周的 DOT 价格和变化。
日期 星期几 1 EPC 至DOT 24 小时变化 更改 %
August 09, 2022 Tuesday DOT 0.00003168 -DOT 0.000000499647 -1.6%
August 08, 2022 Monday DOT 0.00003316 -DOT 0.00000111 -3.2%
August 07, 2022 Sunday DOT 0.00003427 DOT 0.000000031917 0.1%
August 06, 2022 Saturday DOT 0.00003424 -DOT 0.000000905902 -2.6%
August 05, 2022 Friday DOT 0.00003514 DOT 0.000000535717 1.5%
August 04, 2022 Thursday DOT 0.00003461 -DOT 0.00000140 -3.9%
August 03, 2022 Wednesday DOT 0.00003600 -DOT 0.00000174 -4.6%

将電競鏈(EPC)换算为DOT

EPC DOT
0.01 0.000000316824
0.1 0.00000317
1 0.00003168
2 0.00006336
5 0.00015841
10 0.00031682
20 0.00063365
50 0.00158412
100 0.00316824
1000 0.03168238

将Polkadot(DOT)换算为EPC

DOT EPC
0.01 315.633
0.1 3156
1 31563
2 63127
5 157816
10 315633
20 631266
50 1578164
100 3156329
1000 31563288