coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #713
Aion 价格 (AION)
Aion (AION)
BNB0.00012781 7.6%
0.00000149 BTC 6.3%
12,415点赞
BNB0.00011893
24 小时范围
BNB0.00013252
市值 BNB64,789.77969236
24小时交易量 BNB13,866.82317729
流通供应量 507,342,439
总供应量 487,496,874
显示更多信息
隐藏信息

Aion Price in BNB: Convert AION to BNB

AION 到 BNB 的今日汇率为 BNB 0.00012781,自昨天以来BNB0.00012221有 已增加 4.6% 的变动。
Aion (AION) 处在 向上 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 BNB0.00011729 相比变动为 已增加 9.0%。

1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
1.3%
7.6%
11.0%
10.0%
-12.7%
-76.4%

We're indexing our data. Come back later!

我可以在那里购买并出售Aion?

Aion的全球24小时交易量为BNB13,866.82317729。Aion可在37个不同的市场中进来交易,而在币安中的交易最为活跃。

Aion 7 天价格历史(AION)至BNB

比较 Aion 在本周的 BNB 价格和变化。
日期 星期几 1 AION 至BNB 24 小时变化 更改 %
July 06, 2022 Wednesday BNB 0.00012781 BNB 0.00000561 4.6%
July 05, 2022 Tuesday BNB 0.00012593 -BNB 0.00000256 -2.0%
July 04, 2022 Monday BNB 0.00012850 -BNB 0.000000492374 -0.4%
July 03, 2022 Sunday BNB 0.00012899 BNB 0.00000566 4.6%
July 02, 2022 Saturday BNB 0.00012333 -BNB 0.00000217 -1.7%
July 01, 2022 Friday BNB 0.00012550 -BNB 0.00000222 -1.7%
June 30, 2022 Thursday BNB 0.00012771 BNB 0.00000625 5.1%

将Aion(AION)换算为BNB

AION BNB
0.01 0.00000128
0.1 0.00001278
1 0.00012781
2 0.00025562
5 0.00063906
10 0.00127812
20 0.00255624
50 0.00639059
100 0.01278118
1000 0.12781182

将Binance Coin(BNB)换算为AION

BNB AION
0.01 78.240
0.1 782.400
1 7824
2 15648
5 39120
10 78240
20 156480
50 391200
100 782400
1000 7824002