Rank #N/A
507 個人按讚
bitcoin hd  (BHD)
Bitcoin HD (BHD)
XRP0.80134150 -12.9%
0.00001388 BTC -13.3%
507 個人按讚
XRP0.79179448
24 小時範圍
XRP0.92331633
總市值 ?
24 小時交易量 XRP575,987.33503561
流通供應量 ?
總供應量 21,000,000
顯示資訊
隱藏資訊

Bitcoin HD對XRP圖表

BHD 到 XRP 的今日轉換率為 XRP0.80134150,自昨天開始與 XRP0.92331633有 下降 -13.2% 的變動。
Bitcoin HD (BHD) 處在 向下 月度軌跡上,因為與 1 個月(30 天)前的 XRP1.18077273 相比變動為 下降 -32.1%。

1 小時
24 小時
7 天
14 天
30 天
1 年
1.4%
-12.9%
-18.1%
-30.8%
-38.8%
-67.7%

We're indexing our data. Come back later!

我可以在那裡購買並出售Bitcoin HD?

Bitcoin HD全球 24 小時交易量為XRP575,987.33503561 。Bitcoin HD可以在8個市場中進行交易(完整清單)並且在火币中交易最為活躍。閱讀更多關於Bitcoin HD的資訊。

Bitcoin HD(BHD)對上XRP的 7 天歷史價格

比較Bitcoin HD在本週的XRP價格和變化。
日期 星期幾 1BHD至XRP 24 小時變化 變化 %
December 02, 2021 Thursday XRP0.80134150 -XRP0.15845623 -16.5%
December 01, 2021 Wednesday XRP0.95979773 -XRP0.04441826 -4.4%
November 30, 2021 Tuesday XRP1.004216 -XRP0.03961409 -3.8%
November 29, 2021 Monday XRP1.043830 -XRP0.00513585 -0.5%
November 28, 2021 Sunday XRP1.048966 XRP0.05280150 5.3%
November 27, 2021 Saturday XRP0.99616443 -XRP0.13218515 -11.7%
November 26, 2021 Friday XRP1.128350 XRP0.19892410 21.4%

Convert Bitcoin HD (BHD) to XRP

BHD XRP
0.01 0.00801342
0.1 0.08013415
1 0.80134150
2 1.602683
5 4.006708
10 8.013415
20 16.026830
50 40.067075
100 80.134
1000 801.342

Convert XRP (XRP) to BHD

XRP BHD
0.01 0.01247907
0.1 0.12479074
1 1.247907
2 2.495815
5 6.239537
10 12.479074
20 24.958148
50 62.395
100 124.791
1000 1248
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko (幣虎) iOS 版
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko (幣虎) Android 版