coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
CAICA Coin 价格 (CICC)
CAICA Coin (CICC)
Kč2.10 5.2%
0.00000370 BTC 6.9%
173点赞
Kč1.95
24 小时范围
Kč2.10
市值 ?
24小时交易量 Kč144,881
流通供应量 ?
总供应量 300,000,000
显示更多信息
隐藏信息

CAICA Coin的CZK汇率:将CICC转换为CZK

CICC to CZK Chart

CICC 到 CZK 的今日汇率为 Kč 2.10,自昨天以来Kč1.99有 已增加 5.4% 的变动。
CAICA Coin (CICC) 处在 向下 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 Kč2.20 相比变动为 下降 -4.6%。
Need more data? Explore our API
1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
0.7%
5.2%
-8.3%
-11.0%
-4.8%
9.0%

我可以在那里购买并出售CAICA Coin?

CAICA Coin的全球24小时交易量为Kč144,881。CAICA Coin可在4个不同的市场中进来交易,而在Zaif中的交易最为活跃。

CAICA Coin 7 天价格历史(CICC)至CZK

比较 CAICA Coin 在本周的 CZK 价格和变化。
日期 星期几 1 CICC 至CZK 24 小时变化 更改 %
August 18, 2022 Thursday Kč 2.10 Kč 0.107600 5.4%
August 17, 2022 Wednesday Kč 2.16 -Kč 0.00134979 -0.1%
August 16, 2022 Tuesday Kč 2.17 -Kč 0.114878 -5.0%
August 15, 2022 Monday Kč 2.28 Kč 0.03391020 1.5%
August 14, 2022 Sunday Kč 2.25 Kč 0.00374030 0.2%
August 13, 2022 Saturday Kč 2.24 Kč 0.00854389 0.4%
August 12, 2022 Friday Kč 2.23 -Kč 0.00019668 -0.0%

将CAICA Coin(CICC)换算为CZK

CICC CZK
0.01 0.02099359
0.1 0.209936
1 2.10
2 4.20
5 10.50
10 20.99
20 41.99
50 104.97
100 209.94
1000 2099.36

将Czech Koruna(CZK)换算为CICC

CZK CICC
0.01 0.00476336
0.1 0.04763359
1 0.476336
2 0.952672
5 2.38
10 4.76
20 9.53
50 23.82
100 47.63
1000 476.34