coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
CAICA Coin 价格 (CICC)
CAICA Coin (CICC)
₦36.85 5.2%
0.00000371 BTC 7.2%
173点赞
₦33.87
24 小时范围
₦36.87
市值 ?
24小时交易量 ₦2,543,588
流通供应量 ?
总供应量 300,000,000
显示更多信息
隐藏信息

CAICA Coin的NGN汇率:将CICC转换为NGN

CICC to NGN Chart

CICC 到 NGN 的今日汇率为 ₦ 36.85,自昨天以来₦34.57有 已增加 6.6% 的变动。
CAICA Coin (CICC) 处在 向下 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 ₦38.39 相比变动为 下降 -4.0%。
Need more data? Explore our API
1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
0.8%
5.2%
-8.3%
-11.1%
-4.8%
9.0%

我可以在那里购买并出售CAICA Coin?

CAICA Coin的全球24小时交易量为₦2,543,588。CAICA Coin可在4个不同的市场中进来交易,而在Zaif中的交易最为活跃。

CAICA Coin 7 天价格历史(CICC)至NGN

比较 CAICA Coin 在本周的 NGN 价格和变化。
日期 星期几 1 CICC 至NGN 24 小时变化 更改 %
August 18, 2022 Thursday ₦ 36.85 ₦ 2.28 6.6%
August 17, 2022 Wednesday ₦ 37.95 -₦ 0.140662 -0.4%
August 16, 2022 Tuesday ₦ 38.09 -₦ 2.15 -5.3%
August 15, 2022 Monday ₦ 40.25 ₦ 0.571561 1.4%
August 14, 2022 Sunday ₦ 39.68 ₦ 0.066074 0.2%
August 13, 2022 Saturday ₦ 39.61 -₦ 0.050298 -0.1%
August 12, 2022 Friday ₦ 39.66 ₦ 0.148552 0.4%

将CAICA Coin(CICC)换算为NGN

CICC NGN
0.01 0.368547
0.1 3.69
1 36.85
2 73.71
5 184.27
10 368.55
20 737.09
50 1842.73
100 3685.47
1000 36855

将Nigerian Naira(NGN)换算为CICC

NGN CICC
0.01 0.00027134
0.1 0.00271336
1 0.02713361
2 0.054267
5 0.135668
10 0.271336
20 0.542672
50 1.36
100 2.71
1000 27.13