coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
CAICA Coin 价格 (CICC)
CAICA Coin (CICC)
₽5.21 -5.5%
0.00000368 BTC -1.3%
173点赞
₽4.87
24 小时范围
₽5.55
市值 ?
24小时交易量 ₽592,287
流通供应量 ?
总供应量 300,000,000
显示更多信息
隐藏信息

CAICA Coin的RUB汇率:将CICC转换为RUB

CICC to RUB Chart

CICC 到 RUB 的今日汇率为 ₽ 5.21,自昨天以来₽5.55有 下降 -6.0% 的变动。
CAICA Coin (CICC) 处在 向下 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 ₽5.26 相比变动为 下降 -0.9%。
Need more data? Explore our API
1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
-0.2%
-5.5%
-9.1%
-11.8%
-5.6%
8.1%

我可以在那里购买并出售CAICA Coin?

CAICA Coin的全球24小时交易量为₽592,287。CAICA Coin可在4个不同的市场中进来交易,而在Zaif中的交易最为活跃。

CAICA Coin 7 天价格历史(CICC)至RUB

比较 CAICA Coin 在本周的 RUB 价格和变化。
日期 星期几 1 CICC 至RUB 24 小时变化 更改 %
August 18, 2022 Thursday ₽ 5.21 -₽ 0.334463 -6.0%
August 17, 2022 Wednesday ₽ 5.52 -₽ 0.01810493 -0.3%
August 16, 2022 Tuesday ₽ 5.53 -₽ 0.442283 -7.4%
August 15, 2022 Monday ₽ 5.98 ₽ 0.155853 2.7%
August 14, 2022 Sunday ₽ 5.82 ₽ 0.00969308 0.2%
August 13, 2022 Saturday ₽ 5.81 ₽ 0.070608 1.2%
August 12, 2022 Friday ₽ 5.74 -₽ 0.071740 -1.2%

将CAICA Coin(CICC)换算为RUB

CICC RUB
0.01 0.052107
0.1 0.521066
1 5.21
2 10.42
5 26.05
10 52.11
20 104.21
50 260.53
100 521.07
1000 5210.66

将Russian Ruble(RUB)换算为CICC

RUB CICC
0.01 0.00191914
0.1 0.01919142
1 0.191914
2 0.383828
5 0.959571
10 1.92
20 3.84
50 9.60
100 19.19
1000 191.91