coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
CAICA Coin 价格 (CICC)
CAICA Coin (CICC)
XRP0.23934999 6.4%
0.00000383 BTC 7.0%
173点赞
XRP0.21290778
24 小时范围
XRP0.23964026
市值 ?
24小时交易量 XRP5,104.51439006
流通供应量 ?
总供应量 300,000,000
显示更多信息
隐藏信息

CAICA Coin的XRP汇率:将CICC转换为XRP

CICC to XRP Chart

CICC 到 XRP 的今日汇率为 XRP 0.23934999,自昨天以来XRP0.21934176有 已增加 9.1% 的变动。
CAICA Coin (CICC) 处在 向上 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 XRP0.23760641 相比变动为 已增加 0.7%。
Need more data? Explore our API
1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
-0.1%
6.4%
-5.9%
-3.8%
0.4%
14.7%

我可以在那里购买并出售CAICA Coin?

CAICA Coin的全球24小时交易量为XRP5,104.51439006。CAICA Coin可在4个不同的市场中进来交易,而在Zaif中的交易最为活跃。

CAICA Coin 7 天价格历史(CICC)至XRP

比较 CAICA Coin 在本周的 XRP 价格和变化。
日期 星期几 1 CICC 至XRP 24 小时变化 更改 %
August 19, 2022 Friday XRP 0.23934999 XRP 0.02000824 9.1%
August 18, 2022 Thursday XRP 0.21902653 -XRP 0.01808868 -7.6%
August 17, 2022 Wednesday XRP 0.23711520 -XRP 0.00159122 -0.7%
August 16, 2022 Tuesday XRP 0.23870643 -XRP 0.01523466 -6.0%
August 15, 2022 Monday XRP 0.25394108 XRP 0.00416867 1.7%
August 14, 2022 Sunday XRP 0.24977242 XRP 0.00152829 0.6%
August 13, 2022 Saturday XRP 0.24824413 -XRP 0.00028428 -0.1%

将CAICA Coin(CICC)换算为XRP

CICC XRP
0.01 0.00239350
0.1 0.02393500
1 0.23934999
2 0.47869999
5 1.196750
10 2.393500
20 4.787000
50 11.967500
100 23.934999
1000 239.350

将XRP(XRP)换算为CICC

XRP CICC
0.01 0.04177982
0.1 0.41779821
1 4.177982
2 8.355964
5 20.889911
10 41.779821
20 83.560
50 208.899
100 417.798
1000 4178