coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
Mixin 价格 (XIN)
Mixin (XIN)
zł687.35 0.6%
0.00802525 BTC 1.2%
452点赞
zł677.68
24 小时范围
zł700.05
市值 ?
24小时交易量 zł1,304,106
流通供应量 ?
总供应量 1,000,000
显示更多信息
隐藏信息

Mixin Price in PLN: Convert XIN to PLN

XIN 到 PLN 的今日汇率为 zł 687.35,自昨天以来zł683.38有 已增加 0.6% 的变动。
Mixin (XIN) 处在 向下 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 zł970.44 相比变动为 下降 -29.2%。

1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
-0.0%
0.6%
-6.7%
0.8%
-33.1%
-50.0%

We're indexing our data. Come back later!

我可以在那里购买并出售Mixin?

Mixin的全球24小时交易量为zł1,304,106。Mixin可在11个不同的市场中进来交易,而在BigONE中的交易最为活跃。

Mixin 7 天价格历史(XIN)至PLN

比较 Mixin 在本周的 PLN 价格和变化。
日期 星期几 1 XIN 至PLN 24 小时变化 更改 %
July 03, 2022 Sunday zł 687.35 zł 3.97 0.6%
July 02, 2022 Saturday zł 687.43 zł 17.70 2.6%
July 01, 2022 Friday zł 669.73 -zł 17.91 -2.6%
June 30, 2022 Thursday zł 687.64 zł 2.83 0.4%
June 29, 2022 Wednesday zł 684.82 -zł 11.02 -1.6%
June 28, 2022 Tuesday zł 695.84 -zł 8.22 -1.2%
June 27, 2022 Monday zł 704.06 -zł 22.16 -3.1%

将Mixin(XIN)换算为PLN

XIN PLN
0.01 6.87
0.1 68.74
1 687.35
2 1374.71
5 3436.76
10 6873.53
20 13747.05
50 34368
100 68735
1000 687353

将Polish Zloty(PLN)换算为XIN

PLN XIN
0.01 0.00001455
0.1 0.00014549
1 0.00145486
2 0.00290971
5 0.00727429
10 0.01454857
20 0.02909715
50 0.072743
100 0.145486
1000 1.45