coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
Mixin 价格 (XIN)
Mixin (XIN)
XDR161.87 1.5%
0.00734850 BTC -1.7%
435点赞
XDR156.41
24 小时范围
XDR165.44
市值 ?
24小时交易量 XDR978,269
流通供应量 ?
总供应量 1,000,000
显示更多信息
隐藏信息

将XIN转换为XDR(Mixin至IMF Special Drawing Rights)

XIN 到 XDR 的今日汇率为 XDR 161.87,自昨天以来XDR159.73有 已增加 1.3% 的变动。
Mixin (XIN) 处在 向下 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 XDR271.05 相比变动为 下降 -40.3%。

1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
1.5%
7.1%
-30.1%
-40.6%
-57.9%

We're indexing our data. Come back later!

我可以在那里购买并出售Mixin?

Mixin的全球24小时交易量为XDR978,269。Mixin可在11个不同的市场中进来交易,而在BigONE中的交易最为活跃。

Mixin 7 天价格历史(XIN)至XDR

比较 Mixin 在本周的 XDR 价格和变化。
日期 星期几 1 XIN 至XDR 24 小时变化 更改 %
May 20, 2022 Friday XDR 161.87 XDR 2.14 1.3%
May 19, 2022 Thursday XDR 155.39 -XDR 7.08 -4.4%
May 18, 2022 Wednesday XDR 162.47 XDR 4.33 2.7%
May 17, 2022 Tuesday XDR 158.14 -XDR 5.87 -3.6%
May 16, 2022 Monday XDR 164.02 XDR 3.01 1.9%
May 15, 2022 Sunday XDR 161.01 -XDR 0.497073 -0.3%
May 14, 2022 Saturday XDR 161.50 XDR 10.12 6.7%

将Mixin(XIN)换算为XDR

XIN XDR
0.01 1.62
0.1 16.19
1 161.87
2 323.74
5 809.36
10 1618.72
20 3237.44
50 8093.59
100 16187.18
1000 161872

将IMF Special Drawing Rights(XDR)换算为XIN

XDR XIN
0.01 0.00006178
0.1 0.00061777
1 0.00617773
2 0.01235545
5 0.03088864
10 0.061777
20 0.123555
50 0.308886
100 0.617773
1000 6.18