Rank #N/A
401 個人按讚
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
XLM1,644.22415285 -5.5%
0.00941674 BTC 6.2%
401 個人按讚
XLM1,520.90029212
24 小時範圍
XLM1,651.92149829
總市值 ?
24 小時交易量 XLM40,457.40280320
流通供應量 ?
總供應量 1,000,000
顯示資訊
隱藏資訊

Mixin對XLM圖表

XIN 到 XLM 的今日轉換率為 XLM1,644,自昨天開始與 XLM1,525.61573249有 已增加 7.8% 的變動。
Mixin (XIN) 處在 向上 月度軌跡上,因為與 1 個月(30 天)前的 XLM1,585.14808344 相比變動為 已增加 3.7%。

1 小時
24 小時
7 天
14 天
30 天
1 年
-0.4%
-5.5%
-7.0%
-10.1%
-15.6%
123.6%

We're indexing our data. Come back later!

我可以在那裡購買並出售Mixin?

Mixin全球 24 小時交易量為XLM40,457.40280320 。Mixin可以在10個市場中進行交易(完整清單)並且在BigONE中交易最為活躍。閱讀更多關於Mixin的資訊。

Mixin(XIN)對上XLM的 7 天歷史價格

比較Mixin在本週的XLM價格和變化。
日期 星期幾 1XIN至XLM 24 小時變化 變化 %
January 21, 2022 Friday XLM1,644 XLM139.409 9.3%
January 20, 2022 Thursday XLM1,505 -XLM50.138 -3.2%
January 19, 2022 Wednesday XLM1,555 XLM82.852 5.6%
January 18, 2022 Tuesday XLM1,472 -XLM42.282262 -2.8%
January 17, 2022 Monday XLM1,514 XLM15.505489 1.0%
January 16, 2022 Sunday XLM1,499 XLM63.634 4.4%
January 15, 2022 Saturday XLM1,435 XLM7.488583 0.5%

Convert Mixin (XIN) to XLM

XIN XLM
0.01 16.442242
0.1 164.422
1 1644
2 3288
5 8221
10 16442
20 32884
50 82211
100 164422
1000 1644224

Convert Lumens (XLM) to XIN

XLM XIN
0.01 0.00000608
0.1 0.00006082
1 0.00060819
2 0.00121638
5 0.00304095
10 0.00608190
20 0.01216379
50 0.03040948
100 0.06081896
1000 0.60818958
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko (幣虎) iOS 版
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko (幣虎) Android 版