coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #2238
Polis 价格 (POLIS)
Polis (POLIS)
BNB0.00015758 -3.9%
0.00000181 BTC -9.5%
0.00015758 BNB -11.1%
2,192点赞
BNB0.00015234
24 小时范围
BNB0.00022151
市值 BNB2,426.16349367
24小时交易量 BNB1.22064370
完全摊薄估值 BNB3,939.26144783
流通供应量 15,397,324
总供应量 10,293,655
最大供给 25,000,000
显示更多信息
隐藏信息

Polis Price in BNB: Convert POLIS to BNB

POLIS 到 BNB 的今日汇率为 BNB 0.00015758,自昨天以来BNB0.00017720有 下降 -11.1% 的变动。
Polis (POLIS) 处在 向下 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 BNB0.00029172 相比变动为 下降 -46.0%。

1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
-0.2%
-3.9%
-10.5%
-44.4%
-58.2%
-62.3%
Live Chart

We're indexing our data. Come back later!

我可以在那里购买并出售Polis?

Polis的全球24小时交易量为BNB1.22064370。Polis可在18个不同的市场中进来交易,而在SouthXchange中的交易最为活跃。

Polis 7 天价格历史(POLIS)至BNB

比较 Polis 在本周的 BNB 价格和变化。
日期 星期几 1 POLIS 至BNB 24 小时变化 更改 %
July 05, 2022 Tuesday BNB 0.00015758 -BNB 0.00001962 -11.1%
July 04, 2022 Monday BNB 0.00017280 -BNB 0.00000476 -2.7%
July 03, 2022 Sunday BNB 0.00017756 -BNB 0.00000131 -0.7%
July 02, 2022 Saturday BNB 0.00017887 -BNB 0.00001446 -7.5%
July 01, 2022 Friday BNB 0.00019332 -BNB 0.00000143 -0.7%
June 30, 2022 Thursday BNB 0.00019475 BNB 0.00001116 6.1%
June 29, 2022 Wednesday BNB 0.00018359 BNB 0.00000764 4.3%

将Polis(POLIS)换算为BNB

POLIS BNB
0.01 0.00000158
0.1 0.00001576
1 0.00015758
2 0.00031516
5 0.00078790
10 0.00157581
20 0.00315162
50 0.00787904
100 0.01575808
1000 0.15758077

将Binance Coin(BNB)换算为POLIS

BNB POLIS
0.01 63.460
0.1 634.595
1 6346
2 12692
5 31730
10 63460
20 126919
50 317298
100 634595
1000 6345952