coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #1577
VeriSafe 价格 (VSF)
VeriSafe (VSF)
BNB0.00000091 -0.9%
0.00000001 BTC 0.0%
0.00000015 ETH 2.2%
485点赞
BNB0.00000090
24 小时范围
BNB0.00000091
市值 BNB7,411.64540059
24小时交易量 BNB0.00400569
流通供应量 8,144,932,639
总供应量 19,395,726,268
显示更多信息
隐藏信息

将VSF转换为BNB(VeriSafe至Binance Coin)

VSF 到 BNB 的今日汇率为 BNB 0.000000909970,自昨天以来BNB0.00000090有 已增加 0.7% 的变动。
VeriSafe (VSF) 处在 向下 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 BNB0.00000100 相比变动为 下降 -9.0%。

1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
-0.0%
-0.9%
3.6%
3.5%
-26.3%
-22.4%
Live Chart

We're indexing our data. Come back later!

我可以在那里购买并出售VeriSafe?

VeriSafe的全球24小时交易量为BNB0.00400569。VeriSafe可在13个不同的市场中进来交易,而在FinexBox中的交易最为活跃。

VeriSafe 7 天价格历史(VSF)至BNB

比较 VeriSafe 在本周的 BNB 价格和变化。
日期 星期几 1 VSF 至BNB 24 小时变化 更改 %
May 26, 2022 Thursday BNB 0.000000909970 BNB 0.000000006203 0.7%
May 25, 2022 Wednesday BNB 0.000000904230 -BNB 0.000000012785 -1.4%
May 24, 2022 Tuesday BNB 0.000000917014 -BNB 0.000000033051 -3.5%
May 23, 2022 Monday BNB 0.000000950065 BNB 0.000000007193 0.8%
May 22, 2022 Sunday BNB 0.000000942872 -BNB 0.000000023626 -2.4%
May 21, 2022 Saturday BNB 0.000000966498 -BNB 0.000000020074 -2.0%
May 20, 2022 Friday BNB 0.000000986572 -BNB 0.000000012439 -1.2%

将VeriSafe(VSF)换算为BNB

VSF BNB
0.01 0.000000009100
0.1 0.000000090997
1 0.000000909970
2 0.00000182
5 0.00000455
10 0.00000910
20 0.00001820
50 0.00004550
100 0.00009100
1000 0.00090997

将Binance Coin(BNB)换算为VSF

BNB VSF
0.01 10989
0.1 109894
1 1098937
2 2197874
5 5494686
10 10989372
20 21978743
50 54946859
100 109893717
1000 1098937172