coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
Bitcoin HD 价格 (BHD)
Bitcoin HD (BHD)
BNB0.00030835 2.0%
0.00000425 BTC 5.7%
593点赞
BNB0.00028895
24 小时范围
BNB0.00031464
市值 ?
24小时交易量 BNB0.28553873
流通供应量 ?
总供应量 21,000,000
显示更多信息
隐藏信息

Bitcoin HD的BNB汇率:将BHD转换为BNB

BHD to BNB Chart

BHD 到 BNB 的今日汇率为 BNB 0.00030835,自昨天以来BNB0.00029737有 已增加 3.7% 的变动。
Bitcoin HD (BHD) 处在 向下 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 BNB0.00032499 相比变动为 下降 -5.1%。
1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
0.3%
2.0%
3.7%
-0.2%
24.5%
-95.1%

我可以在那里购买并出售Bitcoin HD?

Bitcoin HD的全球24小时交易量为BNB0.28553873。Bitcoin HD可在8个不同的市场中进来交易,而在MEXC Global中的交易最为活跃。

Bitcoin HD 7 天价格历史(BHD)至BNB

比较 Bitcoin HD 在本周的 BNB 价格和变化。
日期 星期几 1 BHD 至BNB 24 小时变化 更改 %
August 09, 2022 Tuesday BNB 0.00030835 BNB 0.00001098 3.7%
August 08, 2022 Monday BNB 0.00029772 -BNB 0.00000655 -2.2%
August 07, 2022 Sunday BNB 0.00030427 BNB 0.00000271 0.9%
August 06, 2022 Saturday BNB 0.00030156 -BNB 0.000000560974 -0.2%
August 05, 2022 Friday BNB 0.00030212 -BNB 0.00001438 -4.5%
August 04, 2022 Thursday BNB 0.00031650 -BNB 0.00002467 -7.2%
August 03, 2022 Wednesday BNB 0.00034117 BNB 0.00000714 2.1%

将Bitcoin HD(BHD)换算为BNB

BHD BNB
0.01 0.00000308
0.1 0.00003084
1 0.00030835
2 0.00061671
5 0.00154177
10 0.00308355
20 0.00616710
50 0.01541774
100 0.03083549
1000 0.30835490

将Binance Coin(BNB)换算为BHD

BNB BHD
0.01 32.430164
0.1 324.302
1 3243
2 6486
5 16215
10 32430
20 64860
50 162151
100 324302
1000 3243016