coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
Bitcoin HD 价格 (BHD)
Bitcoin HD (BHD)
₽6.27 -7.5%
0.00000462 BTC -4.7%
593点赞
₽6.28
24 小时范围
₽7.07
市值 ?
24小时交易量 ₽53,862.58
流通供应量 ?
总供应量 21,000,000
显示更多信息
隐藏信息

Bitcoin HD的RUB汇率:将BHD转换为RUB

BHD to RUB Chart

BHD 到 RUB 的今日汇率为 ₽ 6.27,自昨天以来₽6.91有 下降 -9.3% 的变动。
Bitcoin HD (BHD) 处在 向上 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 ₽4.89 相比变动为 已增加 28.3%。
Need more data? Explore our API
1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
-0.1%
-7.5%
-3.6%
12.3%
21.7%
-94.8%

我可以在那里购买并出售Bitcoin HD?

Bitcoin HD的全球24小时交易量为₽53,862.58。Bitcoin HD可在8个不同的市场中进来交易,而在MEXC Global中的交易最为活跃。

Bitcoin HD 7 天价格历史(BHD)至RUB

比较 Bitcoin HD 在本周的 RUB 价格和变化。
日期 星期几 1 BHD 至RUB 24 小时变化 更改 %
August 19, 2022 Friday ₽ 6.27 -₽ 0.639627 -9.3%
August 18, 2022 Thursday ₽ 6.89 -₽ 0.074630 -1.1%
August 17, 2022 Wednesday ₽ 6.96 -₽ 0.064196 -0.9%
August 16, 2022 Tuesday ₽ 7.03 -₽ 0.620230 -8.1%
August 15, 2022 Monday ₽ 7.65 ₽ 0.764261 11.1%
August 14, 2022 Sunday ₽ 6.88 ₽ 0.361625 5.5%
August 13, 2022 Saturday ₽ 6.52 -₽ 0.102195 -1.5%

将Bitcoin HD(BHD)换算为RUB

BHD RUB
0.01 0.062748
0.1 0.627481
1 6.27
2 12.55
5 31.37
10 62.75
20 125.50
50 313.74
100 627.48
1000 6274.81

将Russian Ruble(RUB)换算为BHD

RUB BHD
0.01 0.00159367
0.1 0.01593675
1 0.159367
2 0.318735
5 0.796837
10 1.59
20 3.19
50 7.97
100 15.94
1000 159.37