coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
Bitcoin HD 价格 (BHD)
Bitcoin HD (BHD)
₺2.05 2.6%
0.00000472 BTC 4.9%
593点赞
₺1.83
24 小时范围
₺2.61
市值 ?
24小时交易量 ₺308,489
流通供应量 ?
总供应量 21,000,000
显示更多信息
隐藏信息

Bitcoin HD的TRY汇率:将BHD转换为TRY

BHD to TRY Chart

BHD 到 TRY 的今日汇率为 ₺ 2.05,自昨天以来₺1.99有 已增加 2.8% 的变动。
Bitcoin HD (BHD) 处在 向上 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 ₺1.34 相比变动为 已增加 52.4%。
Need more data? Explore our API
1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
-0.2%
2.6%
18.4%
13.0%
47.6%
-94.7%

我可以在那里购买并出售Bitcoin HD?

Bitcoin HD的全球24小时交易量为₺308,489。Bitcoin HD可在8个不同的市场中进来交易,而在MEXC Global中的交易最为活跃。

Bitcoin HD 7 天价格历史(BHD)至TRY

比较 Bitcoin HD 在本周的 TRY 价格和变化。
日期 星期几 1 BHD 至TRY 24 小时变化 更改 %
August 15, 2022 Monday ₺ 2.05 ₺ 0.055348 2.8%
August 14, 2022 Sunday ₺ 2.01 ₺ 0.105467 5.5%
August 13, 2022 Saturday ₺ 1.90 -₺ 0.059568 -3.0%
August 12, 2022 Friday ₺ 1.96 ₺ 0.159596 8.9%
August 11, 2022 Thursday ₺ 1.80 ₺ 0.03301919 1.9%
August 10, 2022 Wednesday ₺ 1.77 ₺ 0.03351491 1.9%
August 09, 2022 Tuesday ₺ 1.73 ₺ 0.00782748 0.5%

将Bitcoin HD(BHD)换算为TRY

BHD TRY
0.01 0.02049273
0.1 0.204927
1 2.05
2 4.10
5 10.25
10 20.49
20 40.99
50 102.46
100 204.93
1000 2049.27

将Turkish Lira(TRY)换算为BHD

TRY BHD
0.01 0.00487978
0.1 0.04879780
1 0.487978
2 0.975956
5 2.44
10 4.88
20 9.76
50 24.40
100 48.80
1000 487.98