coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
Bitcoin HD 价格 (BHD)
Bitcoin HD (BHD)
XAG0.005058238378 3.2%
0.00000426 BTC -2.7%
593点赞
XAG0.004709896986
24 小时范围
XAG0.005126896456
市值 ?
24小时交易量 XAG123.01
流通供应量 ?
总供应量 21,000,000
显示更多信息
隐藏信息

Bitcoin HD的XAG汇率:将BHD转换为XAG

BHD to XAG Chart

BHD 到 XAG 的今日汇率为 XAG 0.00505824,自昨天以来XAG0.004901901006有 已增加 3.2% 的变动。
Bitcoin HD (BHD) 处在 向上 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 XAG0.004106353194 相比变动为 已增加 23.2%。
1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
-0.2%
3.2%
9.7%
-9.6%
32.0%
-95.1%

我可以在那里购买并出售Bitcoin HD?

Bitcoin HD的全球24小时交易量为XAG123.01。Bitcoin HD可在8个不同的市场中进来交易,而在MEXC Global中的交易最为活跃。

Bitcoin HD 7 天价格历史(BHD)至XAG

比较 Bitcoin HD 在本周的 XAG 价格和变化。
日期 星期几 1 BHD 至XAG 24 小时变化 更改 %
August 11, 2022 Thursday XAG 0.00505824 XAG 0.00015634 3.2%
August 10, 2022 Wednesday XAG 0.00480531 XAG 0.00013537 2.9%
August 09, 2022 Tuesday XAG 0.00466993 -XAG 0.00018665 -3.8%
August 08, 2022 Monday XAG 0.00485659 XAG 0.00003314 0.7%
August 07, 2022 Sunday XAG 0.00482345 XAG 0.00006337 1.3%
August 06, 2022 Saturday XAG 0.00476008 XAG 0.00011628 2.5%
August 05, 2022 Friday XAG 0.00464380 -XAG 0.00007898 -1.7%

将Bitcoin HD(BHD)换算为XAG

BHD XAG
0.01 0.00005058
0.1 0.00050582
1 0.00505824
2 0.01011648
5 0.02529119
10 0.050582
20 0.101165
50 0.252912
100 0.505824
1000 5.06

将Silver - Troy Ounce(XAG)换算为BHD

XAG BHD
0.01 1.98
0.1 19.77
1 197.70
2 395.39
5 988.49
10 1976.97
20 3953.95
50 9884.86
100 19769.73
1000 197697